Terveydenhuollon digitalisaatiossa kaikki lähtee asiakkaiden ymmärtämisestä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Terveydenhuollon kehityksen punainen lanka muodostuu aina yksittäisistä ihmisistä: ammattilaisista, jotka haluavat hoitaa työnsä mahdollisimman sujuvasti ja hyvin sekä asiakkaista, jotka haluavat sujuvaa ja nopeaa tukea oikeaan aikaan. Terveydenhuollossa digitalisoituminen on mahdollistaja, eli väline parempaan palvelukokemukseen, kustannustehokkaampaan ja tuottavampaan toimintaan sekä ihmisten parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Saattaa kuulostaa jargonilta, mutta ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa – sinun ja minun – tarpeita ymmärtämällä joustava yritys pystyy tekemään digitaalisista palveluista aidosti sujuvia, nopeasti ja ilman krumeluureja. 

Terveydenhuollon digitalisaatiosta ja ennaltaehkäisevästä otteesta puhutaan paljon, mutta todellisuus on mediaa ihmeellisempää. Edelleen terveyskartoituksia toteutetaan paljon paperilla, eikä kokonaisvaltaista terveysdataa kerry oikeisiin paikkoihin tai tietoa ei hyödynnetä kohdennetusti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Yksittäiselle asiakkaalle kertyy monia turhiakin käyntejä ammattilaiselta ammattilaiselle, ja moniin asioihin tartutaan reagoivasti.

Terveys- ja asiakasdatan yhdistämisen, analysoinnin ja raportoinnin mahdollisuuksiin on toki jo laajasti herätty, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta voidaan aidosti puhua tiedolla johtamisen käytännöistä arjessa. Tässä suurimpana haasteena ei ole teknologia itsessään kuten järjestelmäintegraatiot, vaan kokonaisuuden ymmärtäminen asiakkaan ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Ylätason terminologinen kummajainen digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeissa sykleissä luomalla uudenlaisia vaihtoehtoja vanhoille ja tutuille toimintamalleille. Konkreettisesti muutokset näkyvät ruohonjuuritasolla terveysalan ammattilaisen ja hänen asiakkaansa arjessa. Sähköiset terveystarkastukset ja eri elämän ja työn osa-alueet kattavat hyvinvointikartoitukset auttavat sekä yksilöä että ammattilaisia tunnistamaan tarpeita hyvissä ajoin. Parhaimmillaan jo kartoitus herättelee ja ohjaa toimimaan kohti seuraava askelta elämänlaadun parantamiseksi. Kun kohtaamisia ammattilaisen kanssa tarvitaan, voidaan toteuttaa sujuva palvelupolku kartoituksista ajanvaraukseen ja erilaisiin vastaanotto- ja tukimalleihin. Etävastaanotto on monissa tilanteissa hyvä vaihtoehto kasvokkaiselle tapaamiselle.

Millaisia askelia me otamme ja millaisia jälkiä jätämme?

Olemme yrityksenä luoneet luottamuksellisia suhteita kumppaneidemme kanssa ja tunnemme työterveystoimijoiden arjen ongelmakohdat ja tarpeet. Kaiken keskiössä on asiakkaan onnistunut palveluprosessi sekä ammattilaisen sujuva työpäivä. Tilanteen mukaan rakennamme asiakkaan kanssa joko kattavan kokonaisratkaisun tai autamme asiakasta hyödyntämään yksittäisiä teknologioita kuten terveys- ja hyvinvointikartoitusta, nettiajanvarausta tai etävastaanottoa. Kun kokonaisratkaisun osasia kehitetään siten, että yksittäiset palvelut ovat osa kokonaisuutta, on eri osa-alueita mahdollista ottaa käyttöön joko kerralla tai aikaa myöden pikkuhiljaa toiminnan kehittyessä ammattilaisten ottaessa uudet palvelumallit haltuun.

Olemme kehittäneet sähköiseen ajanvaraukseen oire- ja tarvepohjaisen mBooking-palvelun, joka ohjaa työterveyden asiakkaan suoraan oikealle ammattilaiselle oikeanpituisella ajalla. Käytännön toteutus on räätälöitävissä aina yksittäisen työterveyden tarpeisiin. Palvelupolkua sujuvoittavat automaattiset varausvahvistukset, käyntiin liittyvät ohjeistukset sekä helppo tapa hallinnoida ja perua varattuja aikoja.

Yhteistyössä työterveyksien ja tutkimustahojen kanssa rakensimme Movendos mSurveyn, joka on kattava ja räätälöitävä terveyden ja hyvinvoinnin kartoitusratkaisu. Sisältö kattaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, terveysseulat, työn kuormittavuustekijät, motivaatiokartoituksen sekä asiakastyytyväisyysosiot, ja sisältöä tulee jatkuvasti lisää. mSurveyn avulla voidaan toteuttaa myös lakisääteisiin työterveyshuollon terveystarkastuksiin liittyvät esikyselyt, seulat ja työolosuhdeselvitykset.  Aineisto pohjautuu tieteellisesti validoituihin menetelmiin. Olemme panostaneet helppokäyttöisyyteen, sujuvaan kartoitusprosessiin ja visuaaliseen raportointiin yksilö- ja ryhmätasolla. mSurveystä voi tuoda myös raakadataa ulos ja yhdistää sitä raportoinnissa muuhun saatavilla olevaan tietoon.

Ammattilaisen tarjoamaan etätukeen olemme toteuttaneet Movendos mClinic-etävastaanottopalvelun, jonka avulla voidaan tarjota paikasta riippumatonta videovastaanottopalvelua joko ajanvaraukseen tai päivystysjonoon perustuen. Laajennamme jatkossa mClinic-palvelua myös tietoturvalliseen viestittelyyn, josta voi sujuvasti siirtyä videopuheluun tilanteen niin vaatiessa. Ammattilaisen etävalmennuspalvelu mCoach on puolestaan helppokäyttöinen ja tietoturvallinen etävalmennusympäristö valmentavaan yksilö- tai ryhmäohjaukseen. Valmentava työtapa on tulevaisuuden suunta terveydenhuollossa.

Rajapintaintegraatio potilastietojärjestelmiin mahdollistaa tiedon siirtymisen järjestelmien välillä sekä terveydenhuollon ammattilaisen joustavan siirtymisen järjestelmästä toiseen. Kun oikea tieto on oikea-aikaisesti saatavilla ja tiedon yhdistäminen, analysoiminen ja raportointi on helppoa, pystyy työterveys palvelemaan asiakasyrityksiään paremmin ja kehittämään omaa toimintaansa ja palveluitaan kokonaisvaltaisemmin. Kaikki palvelumme ovat tietosuojattuja, ja käytettävissä helposti myös mobiililaitteilla.

Kehitämme tätä teknologia-alustaamme ja palvelukokonaisuutta koko ajan eteenpäin asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Näissä keskusteluissa nousee esiin hyvin moninaisia tarpeita ja uskallammekin sanoa, että mikään työterveyden digitalisaation osa-alue ei ole meille vieras. Mikäli meidän omasta palveluvalikoimastamme ei löydy sopivaa ratkaisua, autamme mielellään oikean ratkaisun etsinnässä sekä käyttöönotossa. 

***

Blogin kirjoittaja on Movendoksen asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja palvelukehityksen rajapinnassa.

Movendos kehittää ratkaisuja yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Terveydenhuollon puolella toteutamme räätälöityjä digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kustannustehokkaat palvelut ja hyvän asiakaskokemuksen. Tarjomme palveluja esimerkiksi ajanvaraukseen, kattaviin terveys- ja hyvinvointikartoituksiin, etävastaanottoon sekä palvelupolkuohjaukseen liittyen.

Työnantajille olemme kehittäneet yksilöllisen välittömän tuen mallin, jolla voimme tukea työntekijöitä oikea-aikaisesti, kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavuuden todentaen. Malli on helppo integroida mihin tahansa olemassa oleviin prosesseihin yrityksen sisällä tai yhteistyössä työterveyden kanssa.

Kehittämämme palvelut ja teknologia pohjautuvat käyttäytymis- ja terveystieteen tutkimukseen sekä yhteistyöhön alan asiantuntijoiden kanssa.

Lisää uutisia