Nosta asiakaskokemus
uudelle tasolle

Movendos mBooking on oire- ja tarvepohjainen ajanvarausjärjestelmä, joka ohjaa asiakkaan sopivalle asiantuntijalle, oikeaan toimipisteeseen sekä oikean mittaiselle vastaanottoajalle. Sujuva ajanvaraus antaa asiakkaalle hyvän palvelukokemuksen ja säästää ammattilaisten resursseja. Palvelu on integroitu Acute-potilastieto-järjestelmään.

Tarvelähtöinen terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmä

Hoitajat ovat tyytyväisiä helppokäyttöiseen ajanvarausjärjestelmään. Arvioimme, että noin 80 % rokotettavista pystyy asioimaan itsenäisesti käyttäen sähköistä ajanvarausta. Tällöin ne, jotka tarvitsevat enemmän tukea tai tietoa, pääsevät puhelimitse paremmin läpi, kun linjat eivät ole tukossa. Kun sekä asiakas- että henkilökuntakokemus ovat korkealla, viivan alle jää paljon positiivista.

- Ilkka Manninen, talouspäällikkö, Porin perusturva

Hyödyt

Asiakkaiden ohjaus oikealle ammattilaiselle kulloisenkin tarpeen ja oireen mukaan parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa toimintaa

Vastaanottoaikojen hallinnointi Acute-potilas­tieto­järjestelmän kalenterissa. Ei uusia järjestelmiä tai käyttöliittymiä terveydenhuollon ammattilaisille.

Sujuva ja vaivaton ajanvaraus mihin aikaan tahansa ja kaikilla laitteilla. Puhelinvarauksiin varattu työaika vapautuu muuhun asiakaspalveluun.

Terveyspalveluntarjoajan tarpeisiin täysin räätälöity järjestelmä mahdollistaa paremman palveluohjauksen ja toiminnan kehittämisen.

Ominaisuudet

Tarvelähtöinen ajanvaraus

Ajanvaraus oireiden ja tarpeiden mukaan työterveys- ja yksityisasiakkaille.

Räätälöitävyys

Täysin räätälöitävissä ja brändättävissä terveyspalveluntarjoajan tarpeisiin. Asiakasyrityksille korvamerkityt ajat ja koodeilla erikoisajat.

Sujuva palvelupolkuohjaus

Ohjaus oikealle ammattilaiselle ja työterveyden vastuuhenkilölle palvelusopimuksen mukaan.

Tarkat ohjeet

Automaattinen ohjeistus kuhunkin ajanvarauspolkuun ja tarpeeseen liittyen.

Vahvistukset ja muistutukset tekstiviestillä

Vahvistukset ja muistutukset varatuista ajoista.

Peruutus netissä

Tapaamisajan peruutus netissä varauskoodilla.

Integroitu Acute-potilastietojärjestelmään

Acute-potilastietojärjestelmän REST-API rajapinta integraatio. Vastaanottoaikojen hallinnointi Acuten kalenterissa.

Sujuva käyttö

Helppokäyttöinen, millä tahansa laitteella toimiva pilvipalvelu.