Nosta asiakaskokemus
uudelle tasolle

Tarvelähtöinen terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmä

Movendos mBooking on oire- ja tarvepohjainen ajanvarausjärjestelmä, joka ohjaa asiakkaan sopivalle asiantuntijalle, oikeaan toimipisteeseen sekä oikean mittaiselle vastaanottoajalle. Sujuva ajanvaraus antaa asiakkaalle hyvän palvelukokemuksen ja säästää ammattilaisten resursseja. Palvelu on integroitu Acute-potilastieto-järjestelmään.

Yhteistyömme Movendoksen kanssa on ollut innostavaa ja sujuvaa. Sisältöön liittyviä näkökulmia on pohdittu yhdessä, käyttökokemukset on huomioitu kehityksessä, teknistä tukea on ollut saatavilla ja tavoitettavuus on ollut hyvä. Asiat ovat aina edenneet sovitussa aikataulussa, ja yhteistyö on ollut luottamuksellista, avointa ja mutkatonta.

– Birgitta Ojala, Pirte

Hyödyt

Asiakkaiden ohjaus oikealle ammattilaiselle kulloisenkin tarpeen ja oireen mukaan parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa toimintaa

Vastaanottoaikojen hallinnointi Acute-potilas­tieto­järjestelmän kalenterissa. Ei uusia järjestelmiä tai käyttöliittymiä terveydenhuollon ammattilaisille.

Sujuva ja vaivaton ajanvaraus mihin aikaan tahansa ja kaikilla laitteilla. Puhelinvarauksiin varattu työaika vapautuu muuhun asiakaspalveluun.

Terveyspalveluntarjoajan tarpeisiin täysin räätälöity järjestelmä mahdollistaa paremman palveluohjauksen ja toiminnan kehittämisen.

Ominaisuudet

Tarvelähtöinen ajanvaraus

Ajanvaraus oireiden ja tarpeiden mukaan työterveys- ja yksityisasiakkaille.

Räätälöitävyys

Täysin räätälöitävissä ja brändättävissä terveyspalveluntarjoajan tarpeisiin. Asiakasyrityksille korvamerkityt ajat ja koodeilla erikoisajat.

Sujuva palvelupolkuohjaus

Ohjaus oikealle ammattilaiselle ja työterveyden vastuuhenkilölle palvelusopimuksen mukaan.

Tarkat ohjeet

Automaattinen ohjeistus kuhunkin ajanvarauspolkuun ja tarpeeseen liittyen.

Vahvistukset ja muistutukset tekstiviestillä

Vahvistukset ja muistutukset varatuista ajoista.

Peruutus netissä

Tapaamisajan peruutus netissä varauskoodilla.

Integroitu Acute-potilastietojärjestelmään

Acute-potilastietojärjestelmän REST-API rajapinta integraatio. Vastaanottoaikojen hallinnointi Acuten kalenterissa.

Sujuva käyttö

Helppokäyttöinen, millä tahansa laitteella toimiva pilvipalvelu.