Voimavarakeskeinen digitaalinen sosiaalityö – opinnäytetyö kokosi hyviä käytäntöjä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Movendoksen asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen toteutti Laureaan sosionomiopintojen opinnäytetyön, jossa tutkittiin sosiaalialan ammattilaisten kokemuksia ja näkemyksiä digitaalisesta ja voimavarakeskeisestä asiakaskohtaamisesta. Tämä on tärkeää, jotta digitaalisen sosiaalityön välineitä ja uusia palvelumalleja voidaan hyödyntää ja kehittää mahdollisimman tarvelähtöisesti.

Tärkeänä osana opinnäytetyötä koottiin yhteen myös digitaalisen sosiaalityön hyviä käytäntöjä, mikä helpottaa uusien palvelumallien omaksumista ja laajentamista. Tällainen tieto on oleellista sosiaalialan palveluntarjoajille ja ammattilaisille sekä teknologian ja palveluiden kehittäjille. 

Videotapaamiset ja chat toimivat voimavarakeskeisessä sosiaalityössä

Opinnäytetyön tarkastelu rajattiin videotapaamisten ja chatin kautta tapahtuvaan asiakastyöhön. Tulosten perusteella sosiaalialan ammattilaisille ja heidän asiakkailleen pystytään tarjoamaan toimivia matalan kynnyksen tapoja etäkohtaamisen toteuttamiseen.

Etäpalveluilla on tärkeä palveluiden äärelle pääsyä tukeva rooli asiakkaiden erilaisissa elämäntilanteissa ja maantieteellisten etäisyyksien näkökulmasta. Eettisyyden ja tarvelähtöisyyden näkökulmista on tärkeää kiinnittää huomiota digitaalisen sosiaalityön oikeaan kohdentamiseen.

Tulosten mukaan voimavarakeskeisyys ja vuorovaikutus onnistuvat monella tapaa etäkohtaamisessa yhtä hyvin kuin lähitapaamisessa, mutta etäkohtaamisessa on myös tiettyjä erityispiirteitä. Se mahdollistaa myös kokonaan uusien työvälineiden ja menetelmien hyödyntämisen. Sosiaalialan palveluja tarjoavien organisaatioiden tärkeinä tehtävinä nousivat esiin kokemusten kerääminen ja jakaminen, tietoturva-asioista huolehtiminen sekä riittävän etäpalveluprosessia, työmenetelmiä ja etäteknologiaa koskevan koulutuksen ja osaamistason takaaminen ammattilaisille.

Jotta uusia etäpalveluita voidaan ottaa käyttöön eettisesti ja tarvelähtöisesti, on eri toimijoiden ja palveluntarjoajien tärkeää jatkaa yksilöllisten etäpalvelujen kehittämistä, avointa kokemusten jakamista sekä edistää tähän liittyvää tutkimusta. 

Opinnäytetyö on luettavissa täällä.

Aiheesta järjestetään webinaari perjantaina 2.12.2022 klo 11:30 -13:00 

Voit ilmoittautua webinaariin täällä 29.11.2022 mennessä.

Osallistumislinkki toimitetaan sähköpostiin keskiviikkona 30.11.2022

Lisää uutisia