Kykyviisari saatavilla osana mSurvey-kyselyalustaa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Kykyviisari® on kattava, luotettava ja helppokäyttöinen työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille. Se antaa vastaajalle mahdollisuuden arvioida omaa työ- ja toimintakykyään ja auttaa ammattilaisia palvelujärjestelmässä asiakkaiden työkyvyn tukemisessa ja seuraamisessa. Tarkempi kuvaus löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Kykyviisari® on kehitetty Työterveyslaitoksen Solmu-koordinaatiohankkeessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kun hankkeen rahoitus päättyy, Työterveyslaitoksen ylläpitämän Kykyviisari®-verkkopalvelun ylläpito päättyy. Kykyviisarin käyttö on kuitenkin jatkossa mahdollista Movendosin mSurvey-kyselypalvelun kautta.

Kykyviisari® perustuu professori Juhani Ilmarisen kehittämään Työkykytalo-malliin. Työkykytalo on tutkimukseen perustuva yhteenveto tekijöistä, jotka vaikuttavat työkykyyn. Työkyky liittyy työn ja ihmisten voimavarojen suhteeseen, ja talomallissa työtä kuvataan sen 4. kerroksessa ja ihmisen voimavaroja kolmessa alimmassa kerroksessa.

Movendos mSurvey-kyselypalvelua käyttävät organisaatiot saavat Kykyviisarin® käyttöön osaksi kyselyvalikoimaa.

Lisää uutisia