Movendos 10 vuotta – sote-alan etäasiointipalvelut ovat kehittyneet tarvelähtöisin harppauksin

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Terveydenhuollon etäasioinnin palvelut ovat tällä hetkellä jo oletusarvo sekä asiakkaille että isolle osalle alan ammattilaisista työtehtävästä riippuen. Etäasiointipalveluiden helppokäyttöisyys ja asiakaslähtöisyys kuitenkin vaihtelevat suuresti.

Movendos on onnistunut kehittämään helppokäyttöisiä ja asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeisiin vastaavia etäasioinnin ratkaisuja jo kymmenen vuoden ajan. Kaikkien näiden vuosien punaisena lankana on ollut tavoite tukea yksilöllistä terveyttä oikea-aikaisesti ja kehittää alan ammattilaisille työarkea ja asiakaskohtaamista helpottavia työvälineitä.

Viime vuodet kehitys on ollut hyvin nopeaa. Kun Movendos kymmenen vuotta sitten perustettiin, olivat terveydenhuollon etäpalvelut vielä hyvin alkutekijöissään, kun ne nyt ovat normaali osa arkea. Koronapandemia kiihdytti ja nopeutti muutosta, joka olisi tapahtunut lähivuosina joka tapauksessa.

Etävalmennuspalvelusta sote-alan kokonaisvaltaiseen etäasiointiin

Kaikki Movendoksen etäasioinnin palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa heidän tarpeitaan kuunnellen. Tämä näkyy tyytyväisinä asiakkaina ja yrityksen liiketoiminnan kasvuna. Movendoksella on kumppanina yli 100 palveluntarjoajaa Suomessa.

Movendos oli perustamisensa jälkeen useita vuosia ladunraivaajana kokonaan uudella alalla. Alussa Movendos kehitti ja lisensoi etävalmennuspalvelua, jonka avulla sote-alan ammattilaiset pystyivät tuomaan terveyden ja käyttäytymisen muutoksen tukea asiakkaidensa arkeen kasvokkaisten tapaamisten väliin. Hiukan myöhemmin mukaan tulivat videopuhelut, jotka mahdollistivat ensimmäistä kertaa kokonaan etänä tapahtuvan asiakastyön.

Melko pian Movendoksella havaittiin, että työterveyksillä oli iso tarve ajantasaiseen ja ajankohtaisiin tarpeisiin mukautuvaan kartoituspalveluun, jota voitaisiin hyödyntää hyvinvointia, terveyttä ja työn kuormitustekijöitä kartoitettaessa. Movendos lähti kehittämään kysely- ja kartoituspalvelua yhdessä työterveyksien kanssa, ja tätä nykyä Movendos mSurvey-kyselyihin on vastattu Suomessa jo yli 300 000 kertaa.

Seuraavassa vaiheessa Movendos kehitti oire- ja tarvelähtöisiä palvelupolkuja tukevan ajanvarausjärjestelmän, jossa ylitettiin miljoonan ajanvarauksen raja loppuvuodesta. Ajanvarauspalvelun jälkeen oli luontevaa edetä kokonaisvaltaiseen etävastaanoton eli videon ja chatin mahdollistavan portaalin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tämän yhteydessä lanseerattiin myös Movendos Health Platform -kokonaisuus, joka sisältää edellä mainitut sote-alan etäasioinnin keskeiset toiminnot. Palvelun kautta on toteutettu jo yli 600 000 etävastaanottotapaamista ja lähetetty yli kahdeksan miljoonaa viestiä.

Viimeisimpänä markkinoille on tuotu työterveyden ja yritysasiakkaan väliseen yhteydenpitoon ja tiedonjakamiseen suunnattu portaali.

Syksystä 2016 alkaen aina näihin päiviin saakka Movendos toteutti toisena liiketoimina-alueenaan yksilöllistä Unik Health Coaching -työkykyvalmennusta etänä oman valmentajatiimin toimesta. Valmennuskonseptin tulokset ja vaikuttavuus olivat todennetusti erinomaisia yksilöllisen terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Valmennuksia toteutettiin kaikkineen yli kaksituhatta, ja kotimaiset työnantajat olivat tuloksiin tyytyväisiä.

Pitkäjänteinen kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa

Movendos Oy:n hallitus linjasi marraskuussa uuden liiketoiminnan strategian, joka keskittää yrityksen fokuksen kasvavaan sote-alan teknologiakehitykseen. Tämän johdosta Movendos keskittyy jatkossa sote-alan etäasioinnin ratkaisuihin, eli Unik Health Coaching -valmennustoiminnasta päätettiin luopua vuoden 2023 alusta alkaen.

Digitaalisen asioinnin tarpeet laajenevat kasvavan käytön myötä. Kehitämmekin etäasioinnin ratkaisuja palvelemaan entistä paremmin sote-alan asiakkaiden tarpeita. Esimerkiksi uusilla hyvinvointialueilla tavoitteena on, että vuonna 2025 jo 35 % kaikista yhteydenotoista tapahtuu digitaalisesti. Tätä voidaan pitää merkittävänä kasvuna nykyiseltä 13 % tasolta.

Uskommekin, että Movendoksen ratkaisuille on kysyntää hyvinvointialueilla tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Onnistumisen takana laadukas tekeminen ja osaava tiimi

Tekemisen laatu niin asiakastyössä kuin kehittämisessäkin on tärkeä osa Movendoksen työtä. Terveydenhuollon ratkaisuiden kehitystä ohjaa kansallinen ja kansainvälinen regulaatio, jota olemme seuranneet koko Movendoksen olemassaolon ajan. Vuosien mittaan lääkintälaitevaatimukset täyttävän ohjelmistokehityksen laatujärjestelmän kehityksessä on tehty mittava työ. Tämän tuloksena Movendoksella on myös ISO 13485 sertifioitu laatujärjestelmä.

Movendos on onnistunut suuntaamaan tekemistään ja fokustaan asiakaslähtöisesti kompaktin ja hiljalleen kasvaneen tiimin voimin. Yrityksen kasvu on ollut orgaanista ja vakaata, ja Movendos on saanut alalla hyvän maineen luotettavana ja asiakkaita kuuntelevana toimijana, joka keskittyy kehitystyössään oleelliseen.

Onnistumisen taustalla on monipuolinen ja osaava tiimi, jossa softakehityksen, myynnin ja viestinnän sekä yrityksen luotaamiseen liittyvä osaaminen ovat punoutuneet sujuvasti yhteen. Movendoksen työyhteisö on arvolähtöinen ja tavoitteellisesti edelläkävijätyötä tekevä kokonaistiimi, jossa on kokonaisuudessaan valtava määrä kokemusta sekä liiketoiminnan että etäasioinnin ratkaisujen kehittämisestä.

 

Uutisen kirjoitti Movendoksen asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka  haluaa kehittää sote-alan asiakaslähtöisiä palveluja suurella sydämellä. 

Lisää uutisia