Mihin uskomme ja mistä tulemme

Filosofia

Maailmassa voi tehdä monia asioita paljon paremmin hyödyntämällä hyvää olemassa olevaa ja kehittämällä uutta ja tarpeellista. Jatkuva yhteiskunnan kehityksen, työelämän ja terveysalan muutoksen seuraaminen, asiakastarpeiden kuunteleminen ja asiakkaan kanssa yhdessä kehittäminen ovatkin meille luonteva tapa toimia.

Meille kehittämämme teknologia ei ole itseisarvo, vaan se on aina alisteinen ihmiseltä ihmiselle tapahtuvalle tuelle ja yksilötason myönteiselle muutokselle. Teknologia on väline yksilön tarpeiden kartoittamiseen, yhteydenpitoon, etätukeen ja laadukkaaseen terveyttä ja hyvinvointia tukevaan palvelupolkuun. Helppokäyttöinen teknologia mahdollistaa palvelujen tarjoamisen mahdollisimman monelle ajasta ja sijainnista riippumatta, tietoturvallisesti ja luottamuksellisesti.

Tarina

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2020

Vuosi 2012 - Movendos perustetaan

Elettiin vuotta 2012. Personal Health Informatics-tutkimusryhmä Tampereen Teknillisessä Yliopistossa pohti toimivampia malleja ihmisten terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Taustalla vaikutti vahva ymmärrys käyttäytymisen muutoksen tukemisesta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista.

Poikkitieteelliseen tutkimusryhmään kuului terveys-, käyttäytymis- ja ohjelmistotieteen edustajia.
Ydinporukkaan lukeutuivat myös Arto Leppisaari, Hannu Nieminen, Hannu Mikkola, Heidi Lehtonen sekä Stefan Baggström. Heillä kaikilla oli yhteinen pitkä tausta Nokia Oyj:n palveluksessa, missä kukin oli omalla työurallaan osallistunut erilaisten teknologia- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen. Kehitystyö oli liittynyt myös hyvinvointiin ja terveyteen, mikä oli teemana lähellä kaikkien sydäntä. Tämä lähtökohta toi ryhmän myös alunperin yhteen.

Kun tutkimusryhmä kartoitti terveys- ja hyvinvointikentän tarpeita Suomessa, kävi nopeasti ilmi, ettei ihmisten arkielämässä tapahtuvan muutoksen tukemiseen ollut olemassa olevia työkaluja. Valmentajilla sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaisilla oli tarve löytää kanava, jonka avulla tapaamisissa sovitut tavoitteet ja tehtävät voitaisiin tuoda asiakkaan arkeen ilman, että ne unohtuvat vanhojen rutiinien ja ajattelutapojen alle. Lisäksi oli tarvetta tuoda valmentajan henkilökohtaista tukea tapaamisten ulkopuolelle. Kentällä oli suuri halu lisätä ammattilaisten työn vaikuttavuutta.

Tästä selkeästä tarpeesta motivoituneena yliopistolla alettiin kehittää etävalmennukseen tarkoitetun teknologiatyökalun prototyyppiä. Konseptia testattiin alusta alkaen yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Kokeiluista syntyneiden rohkaisevien palautteiden innoittamana hankkeen ympärille päätettiin perustaa yhtiö. Näin syntyi Movendos. Sanana Movendos tulee Latinan kielestä ja tarkoittaa ”laittaa liikkeelle, inspiroida”, joka kuvasi erittäin osuvasti yhtiön toiminnan perustaa.

Vuosi 2014 -etävalmennuspalvelu mCoach markkinoille

Vuonna 2014 Movendos toi markkinoille tietosuojatun uuden mCoach-etävalmennustyökalun. Ratkaisua on siitä alkaen käytetty terveys-, kuntoutus- ja hyvinvointialan ammattilaisten valmennuksellisessa asiakastyössä. Syksystä 2016 alkaen mCoachia alettiin käyttää myös Movendoksen omassa yksilöllisessä Unik Health Coaching-valmennuspalvelussa.

Pian mCoachin kaupallistamisvaiheen jälkeen tiimiin palkattiin asiakkuus- ja kehitystyöhön Paula Mäkeläinen. Softakehityspuolella visionääreinä ja toteuttajina toimivat hyvin varhaisesta vaiheesta mukana ollut Carlos Peréz-Blanco ja 2015 vuonna mukaan tullut Andres Ledesma.

Vuosi 2016 - Unik Health Coaching valmennukset käynnistyvät

Movendos Oy:n ja vuonna 2016 Movendokseen sulautuneen Elivan tarinat ovat kiehtova esimerkki sitkeydestä, visionäärisyydestä sekä todellisesta tarpeesta lähtevästä liiketoiminnan kehittämisestä. Polkujen yhdistymisen taustalla oli yhteinen filosofia, oikea ajoitus ja oikeat ihmiset sekä toinen toistaan täydentävä osaaminen. Elivan kehittämä arvo- ja ratkaisukeskeinen yksilövalmennuksen malli yhdistettiin Movendoksen etävalmennuspalvelu mCoachiin ja vaikuttavuutta seuraaviin kartoituksiin. Movendos alkoi toteuttaa kokonaan etätapaamisiin pohjautuvia Unik Health Coaching -valmennuksia kohdennetuna yritysten työntekijöille.

Vuosi 2017 – Sähköinen kartoituspalvelu mSurvey

Tiiviissä yhteistyössä työterveyksien kanssa esiin alkoi tulla tarpeita modernimman kartoituspalvelun suhteen. Oli selkeä tarve kehittää nykyisiä tarpeita vastaava terveyden, hyvinvoinnin ja työolosuhteiden kartoituspalvelu, joka mahdollistaisi selkeän graafisen raportoinnin, automaattiset raportit vastaajalle, raakadatan ulostuomisen ja helpon mobiilivastaamisen. Lisäksi oli tarvetta räätälöidä kunkin työnantajan kyselyt kohderyhmän oikeiden tarpeiden mukaan. Näin sai alkunsa mSurvey-kartoituspalvelun kehittäminen viiden alueellisen työterveyden kehitysyhteistyönä. Palvelu tuli markkinoille vuonna 2017, ja sen sisällöt ja ominaisuudet ovat kehittyneet ja laajentuneet jatkuvasti.

Vuosi 2018 – Tarvelähtöinen terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmä mBooking

Vuonna 2018 markkinoille tuotiin niin ikään työterveyksien tarpeiden pohjalta kumppaneiden kanssa yhdessä kehitetty mBooking-ajanvarauspalvelu. Ajanvaraus etenee oireen ja tarpeen mukaisesti sopivalle ammattilaiselle oikeantyyppisellä vastaanottoajalla joko etänä tai kasvokkain. Tällainen ajanvaraus helpottaa huomattavasti asiakkaan pääsyä nopeasti oikean palvelun pariin, ja säästää ammattilaispäässä aikaa.

Vuosi 2018 – Movendos Health Platform ja Movendos mClinic

Movendoksen sähköiset ratkaisut olivat vuonna 2018 laajentuneet jo kaikkein tärkeimpiin osiin sähköisestä terveyden palvelupolusta. mSurvey-kartoituspalvelu ja mBooking-ajanvaraus täydentyvät syyskuussa 2018 julkaistulla mClinic-etävastaanottoratkaisulla. mClinic mahdollistaa etävastaanoton videotapaamisin, kiireellisen chat-viestinnän sekä kiireettömän viestinnän omalle hoitotiimille tai yhteyshenkilölle. Kaikki nämä ratkaisut ovat osa samaa tietoturvallista potilastietojärjestelmään integroitua teknologia-alustaa.
Korostaakseemme eri tuotteiden roolia osana kokonaisratkaisua annoimme terveyspalveluiden alustalle nimen Movendos Health Platform.

Vuosi 2020 – Kevyt etävastaanotto mClinic Lite sekä mShare-kommunikaatiokanava työnantajan ja työterveyden välille

Koronakriisin alettua maaliskuussa 2020 julkaisimme nopealla aikataululla vain parissa viikossa kevyemmän etävastaanottopalvelu mClinic Liten, jota ei ole integroitu potilastietojärjestelmään. Näin pienemmilläkin terveys- ja sosiaalialan toimijoilla oli mahdollisuus jatkaa tärkeää asiakastyötä tietosuojatuin etätapaamisin. Movendos mShare on yhteistyöportaali monipuoliseen tietojen jakamiseen ja yhteydenpitoon erityisesti työterveysyhteistyössä.