Vaikuttavuus edellä

Vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen on meille tärkeää. Mittaamista ja mittareita voidaan kehittää monilla eri tasoilla. Mittaamista ei kuitenkaan tule tehdä pelkästä mittaamisen ilosta, koska maailma hukkuu dataan. Kiva tietää-datan sijasta haluamme kehittää oikein ajoitettuja ja suunnattuja mittareita yhteistyössä riippumattomien tutkimustahojen kanssa. Data-analytiikan ja tekoälyn avulla palveluumme kertyvää yksilön hyvinvointi- ja terveysdataa voidaan tehokkaasti hyödyntää yksilöllisempien palvelujen kehittämisessä ja terveyden tukemisessa.

Tutkimushankkeita

Dagiswork (2016 - 2018)


Dagiswork-hankkeen tavoitteena oli kehittää päiväkotityöhön terveydenedistämisen toimintamalli, jolla vähennetään työntekijöiden stressiä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, kenelle ja millaisiin elintapamuutoksiin etäteknologiaan pohjautuva terveyden edistämisen malli soveltuu parhaiten. Hanke tuottaa tutkimustulosten valmistuessa riippumatonta vaikuttavuustietoa Movendos-valmennusmallistamme, jonka avulla valmennus toteutettiin. Hankkeen toteuttivat Työterveyslaitos, Helsingin Yliopisto ja Movendos. Tutkimusraportti julkaistaan myös täällä raportin valmistuttua.

Digitano – Työhyvinvointi etä- ja matkatyössä (2016 - 2018)


DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä. Movendos tarjosi teknologiansa hankkeen käyttöön. Tavoitteena oli kehittää prosesseja etä- ja matkatyöntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen rahoitti Työsuojelurahasto. Kumppaneina olivat Aalto yliopisto, Turun AMK, Työterveyslaitos, ABB, Diacor, Nordea ja Movendos.

Video hankkeen kokemuksista.

Tempo - polkuja työelämään (2015-2018)


Polkuja työelämään (TEMPO) osatyökykyisen työnhakijan tuki-hankkeen tavoitteena oli tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Tuki toteutettiin Movendos mCoach-etävalmennusratkaisun avulla. Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Toteuttajina olivat Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.

Sitran vaikuttavuuskiihdyttämö


Osallistuimme keväällä 2016 SITRAn vaikuttavuuskiihdyttämöön. Blogissa on avattuna kokemuksia kiihdyttämöstä, vaikuttavuuden mallintamisesta ja mittaamisesta.

With-Me-työhyvinvointivalmennus (2013 -2016)


With-Me-projektissa kehitettiin ja pilotoitiin menetelmiä ja sähköisia ratkaisuja hyvinvointivalmennukseen seurantaan sekä elintapamuutokseen kannustamiseen. Hanke oli eurooppalainen yhteistyöhanke, jossa oli mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Suomesta, Belgiasta ja Espanjasta. Tampereen Teknillinen Yliopisto vastasi työstressin vähentämiseen tähtäävän valmennuspilotin teknologia-alustasta ja toimitti hankkeeseen Movendos mCoach-alustan. Pilottien tulokset julkaistiin 2016-2017. Lue lisää täältä https://www.movendos.com/2016/10/27/henkilokohtainen-valmennus-auttaa-vahentamaan-tyoperaista-stressia/.

Hankkeen rahoittivat EU ja Tekes. Suomen konsortiossa mukana olivat TUT, VTT, Mawell Oy, Mawell Care Oy, Firstbeat Oy, Mediconsult Oy. Muut kansainväliset kumppanit: Atos, Tecnalia, Inabensa, RGB, Cimne, IBV, TNO, Ariadna, Sirris, Vitalsys, HIG, BioRICS, Ready2Improve.

Sydänkuntoutus (2015-2017)


Sydänpotilaiden ryhmäkuntoutuksessa ammattilaiset käyttivät mCoach-etävalmennuspalvelua kuntoutusjaksojen välissä. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia etävalmennuksen vaikutusta asiakkaiden liikunta-aktiivisuuteen ja hyvinvointiin. Hankkeen toteuttivat Jyväskylän Yliopisto ja Peurungan kuntoutuskeskus.

Julkaisuja

"Mobile Solution for Increasing the Efficiency of Health Coaching for Preventative Health Care and Chronic Disease Management." Nieminen, Hannu, et al. (2013)

"Health figures: an open source JavaScript library for health data visualization" Ledesma, Andres et al. (2016)

”Implementation and user testing of a system for visualizing continuous health data and events.” Al-Musawi, Ledesma et al.. In 2016 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI) (pp. 156-159).