Yritys

Olemme yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä valmennus- ja teknologiayhtiö, jonka juuret ovat terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa.

Yhdenkään ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ei ole olemassa standardiratkaisua. Jokaisella meistä on oma käsityksemme hyvinvoinnista ja käsillä erilainen elämäntilanne. Kokemuksesta tiedämme, että parhaat ja kestävät tulokset saadaan aikaiseksi henkilökohtaisella lähestymistavalla.

Muutosajattelumme perustuu pienten askelten filosofiaan, jossa sovellamme käyttäytymismuutoksen teoreettisia malleja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Näemme ihmisen kokonaisuutena, jonka elämä muodostuu monenlaisista elämän ja hyvinvoinnin osa-alueista. Pieni muutos toisaalla voi vaikuttaa merkittävästi myös toisella elämän osa-alueella. Tätä näkemystä hyödynnämme sekä kehittämässämme terveysteknologiassa että omissa yksilövalmennuksissamme.

Filosofiamme peruspilareita ovat yksilölähtöisyys, vaikuttavuus, kokonaisvaltaisuus, skaalautuvuus ja luottamus.

Tiimi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tutkimus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meille töihin?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.