Yksilöllinen Movendos Health Coaching on auttanut alentamaan VR:n työntekijöiden työkykyriskiä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Yksilöllistä valmennusta sijainnista riippumatta

Työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on oleellinen osa VR:n toimintaa. Tärkeänä osana parempaa terveyttä ovat työntekijän vastuu omasta hyvinvoinnista ja itsensä johtamisen taidot. Taustalla tätä tukevat myös työterveyden prosessit ja työturvallisuuteen liittyvät käytännöt. Parempien elintapojen myötä tavoitellaan yksilötason hyvää elämänlaatua ja työssä jaksamista.

VR ja Movendos aloittivat yhteistyön syksyllä 2017. Kesään 2019 mennessä valmennukseen on osallistunut jo yli 200 työntekijää VR:stä. Valmennus perustuu Movendos Oy:n Movendos Health Coaching-valmennuskonseptiin, joka VR:llä nimettiin osuvasti Raiteilla terveyteen-valmennukseksi.

VR:n työntekijät toimivat usein työaikojen näkökulmasta vaativissa tehtävissä, eli työvuorot ovat epäsäännöllisiä ja hyvin pitkiä, minkä vuoksi omasta hyvinvoinnista voi olla haastavaa pitää huolta.

-Olimme vuosien mittaan etsineet erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön terveyden tukemiseksi. VR:n työtehtävien ollessa ympäri Suomea, meille oli tärkeää tarjota valmennusta, johon voi osallistua sijainnista riippumatta ja silti yksilöllisesti, VR:n hyvinvointipäällikkö Liisa Ilvesmäki kertoo.

Hyviä tuloksia kaikilla elämän osa-alueilla

Valmennusten vastaanotto on ollut erittäin positiivinen, ja valmennuspaikat ovat täyttyneet nopeasti muutamissa päivissä. Henkilökohtainen lähestymistapa ja yksilöllisyys ovat madaltaneet kynnystä valmennukseen osallistumiseen. Käytännössä kuka tahansa kohdeyksiköiden työntekijä on voinut ilmoittautua mukaan valmennukseen, jos on kokenut sitä tarvitsevansa. Toimintatapa mahdollistaa ennaltaehkäisevän lähestymistavan elämän tasapainoon, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin haasteisiin.

-Valmennuksen hyvät tulokset ovat näkyneet myönteisesti kaikilla elämän eri osa-alueilla, ja keskeyttämisiä on tullut vain muutamia. Vaikuttaa siltä, että työntekijän lähtiessä mukaan valmennukseen, valmennus vaikuttaa aidosti koko elämään, Liisa Ilvesmäki pohtii.

Muutos lähtee omista oivalluksista

Lähiliikenteen kuljettaja Marko oli erittäin tyytyväinen oman valmennuksensa antiin:

-Valmennuksen lähtökohtana ei ollut se, että valmentaja kertoo, mitä pitää tehdä. Kyse oli siitä, mitä itse halusin ja oivalsin oman elämän näkökulmasta. Muutosta lähdettiin työstämään pehmeällä tavalla. Tämä on erittäin hyvä valmennusohjelma, koska siinä pääsee kiinni omaan muutokseen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Omassa valmennuksessani paino tippui merkittävästä ja energiatasoni nousivat, mistä olen nauttinut suuresti.

Valmennukseen kuuluvan palautekyselyn mukaan tyytyväisyys valmennukseen-mittarin keskiarvo on ollut 8,87 asteikolla 1-10. NPS-suositteluhalukkuus vastaavassa elämäntilanteessa olevalle henkilölle on ollut 62 eli erinomainen.

-Yhteistyö Movendoksen kanssa on sujunut hyvin. Työntekijöiden palaute on ollut hyvää, ja raportointi on ollut säännöllistä ja selkeää. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä, Ilvesmäki lisää.

Tulokset keskiarvo- ja yksilötasolla vakuuttavat

Alla olevassa Movendos Wellbeing Index-kuvassa näkyy VR-valmennusten aikana tapahtunut muutos kaikkien yli 200 valmennetun keskiarvona. Lähtötilanne ennen valmennusta näkyy harmaalla, ja tilanne valmennuksen jälkeen oranssilla.

VR_Movendos Wellbeing Index_rev_PAINO

Vakuuttavien keskiarvotulosten takana on aina vielä suurempia yksilötason muutoksia kokonaisterveydessä. Seuraavassa anonyymissä esimerkissä valmennettavan työntekijän terveys on kohentunut ja työkykyriski alentunut merkittävästi useilla osa-alueilla valmennuksen aikana (alapuolella tilanne ennen valmennusta, yläpuolella tilanne valmennuksen jälkeen).

Movendos Wellbeing Index_rev

Arvo- ja ratkaisukeskeisellä Movendos Health Coaching-valmennuksella on saatu merkittäviä muutoksia useilla terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Lähestymistapa auttaa saamaan aikaan pysyviä muutoksia, koska ulospäin näkyvien haasteiden juurisyyt löytyvät usein joltakin toiselta elämän alueelta. Tämän vuoksi Movendos Health Coaching ei lähde liikkeelle siilomaisesti kohdennetuista stressi-, uni-, ravinto- tai vaikkapa painonpudotusvalmennuksista, vaan aina aidosti ihmisen koko elämäntilanteesta yksilöllisine ratkaisuineen.

Avointa palautetta VR:n työntekijöiltä:

”Valmennuksen myötä olen tehnyt hetki kerrallaan pieniä muutoksia ruokavaliossa ja liikunnassa ja keskittynyt järjestämään parhaat mahdolliset olosuhteet nukkumiselle. Jokainen pieni askel on yllättäen johtanut oivalluksiin seuraavista askelista.”

”Työajan hallinta ja omaan vapaa-aikaan panostaminen. Oman itsensä arvostaminen korkeammalle kuin aiemmin. Matka on vielä kesken, mutta tiedostan tämän tärkeyden nyt paremmin kuin ennen. ”

”Unirytmini on parantunut, otan itselleni aikaa nukkumiseen. Ruokarytmi ja laatu parantunut, ja syöminen on säännöllisempää ja monipuolisempaa.

 

 

Lisää uutisia