Yksilöllinen kohtaaminen tukee vaikeina aikoina

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Kiristynyt poliittinen tilanne ja Ukrainan sota on vaikuttanut monella tapaa ihmisten ajatuksiin, tunnetilaan ja jaksamiseen. Tunne epävarmuudesta ja ennakoimattomuudesta on syntynyt jo kahden vuoden pandemian aikana, ja uudet epävarmuustekijät ja huolen aiheet ovat tulleet aiemman päälle. On väistämätöntä, että tämän mittakaavan huolet vaikuttavat myös työssä jaksamiseen. Ajatukset harhailevat helposti, ja ahdistuksen tunne voi tulla yllättävilläkin hetkillä ja yllättävässä muodossa. Kukin reagoi tilanteeseen myös oman herkkyystason ja vallitsevan elämäntilanteen mukaan, joten taustalla vaikuttavia asioita on paljon.

Uusi tilanne korostaa entisestään omien rajojen vetämistä ja itsensä johtamisen taitoja. Ihmisen omalle vastuulle jää rajata uutisvirtaa ja pitää huolta omasta hyvinvoinnista. On myös tärkeää nähdä vaikean tilanteen ja mielen reunoilla vallitsevien uhkakuvien hopeareunus – toivo ja tunne yhteenkuuluvuudesta. Toivoon liittyy ajatus siitä, että vaikeampi aika voi johtaa valoon ja kenties jopa aiempaa parempaan tilanteeseen. Joskus muutos vaatii pysähtymistä ja kipua, olipa kyse valtiosta tai ainutlaatuisesta ihmisyksilöstä.

Oikea-aikainen matalan kynnyksen tuki auttaa

Movendoksen toteuttamissa arvo- ja ratkaisukeskeisissä yksilöllisissä valmennuskeskusteluissa on nyt jo näkynyt kiitollisuus siitä, että on joku, jolle ajatuksista ja tuntemuksista puhua. Valmennuksemme pysähtyy ihmisen ainutlaatuisen elämäntilanteen äärelle hyvin kohtaavalla tavalla, ja nyt työntekijöiden elämäntilanteeseen on hiipinyt myös isoja kaikille yhteisiä huolen aiheita koronan ja sodan myötä.

Koska mieli ja keho ja niiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä, on tärkeää tarjota mahdollisuus tukeen ja keskusteluun oikea-aikaisesti juuri silloin, kun tarve on olemassa. Oman hyvinvoinnin tukeminen pienin arkisin asioin ja keskittyminen omiin voimavaroihin ja mahdollisuuksiin tukevat terveyttä ja mielen hyvinvointia tällaisessakin tilanteessa. Omien tunteiden ja ajatusten purkaminen ja peilaaminen osaavan valmentajan kanssa auttaa ylläpitämään ja palauttamaan terveyttä ja työkykyä ja näkemään tapahtumien mittasuhteet suhteessa omaan elämään.

Kriisitilanteen aiheuttamassa ahdistuksessa korostuvat osin samankaltaiset asiat kuin stressinhallinnassa ja arjenhallinnassa silloin, kun kriisi ei suoraan kosketa ihmistä itseään. On tärkeää rauhoittaa kehoa ja mieltä, rajata uutistulvaa, ja viedä ajatuksia ja konkreettista tekemistä omaan arkeen ja hyvinvointiin ja tarpeen mukaan sellaiseen merkitykselliseen tekemiseen, josta voi olla apua muille tai itselle. Valmentajan kanssa on mahdollista konkretisoida juuri yksilölliset tavat tehdä tämä.

Miksi minusta tuntuu tältä?

Miten voin rauhoittaa omaa mieltäni ja siten myös kehoani?

Mihin voin vaikuttaa ja mihin en?

Mikä on minulle tärkeää?

Mikä tuo minulle toivoa?

Miten konkreettista teen tänään oman hyvinvointini eteen?

Movendoksen Unik Health Coaching -valmennus on helposti saatavilla, ja osallistuminen on yksilötasolla mahdollista oikea-aikaisesti juuri silloin, kun sille on tarve. Tapaamiset pidetään tietosuojatusti helppokäyttöisen etävalmennuspalvelun kautta. Olemme valmiita auttamaan työntekijöitä silloin, kun apua ja tukea tarvitaan.

On myös tärkeää käsitellä tilannetta työyhteisötasolla yhdessä tarpeen mukaan.

Työterveyslaitos on koonnut artikkeliinsa näkökulmia siitä, pitääkö työpaikalla käsitellä Ukrainan kriisiä.

Mieli ry on koonnut sivulleen käytännönläheisiä ja konkreettisia vinkkejä siitä, miten omaa mieltä voi tällaisessa tilanteessa rauhoittaa ja omaa jaksamista tukea.

Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen on erityisen kiinnostunut ihmisen yksilöllisestä ja oikea-aikaisesta kohtaamisesta ja digitaalisuudesta sen mahdollistajana.

Lisää uutisia