Uusi ulottuvuus fysioterapeutin työhön

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Jokaiselle fysioterapeutille lienee tuttu tilanne, että asiakkaan kotiharjoitteet ovat unohtuneet arjen keskellä. Tämä on tuttua myös asiakkaan näkökulmasta. Fysioterapeutin antama hoito ja kotiohjeet ovat kohdillaan, mutta kipinä ja rutiini kotiharjoitteiden tekemiseen puuttuu. Itsehoidolla olisi kuitenkin valtavan suuri merkitys sekä yksilön että kansantalouden näkökulmasta. Pienillä muutoksilla ja askelmilla voidaan saada suuria tuloksia aikaan.

Movendos on kehittänyt pulman ratkaisuksi valmennusmallin, jossa yhdistetään tapaamiset ja etävalmennus. Movendos mCoach on sujuva ja helppokäyttöinen työkalu ammattilaisen käyttöön. Tuettu ohjausjakso sekä konreettiset valmennustehtävät asiakkaan arjessa motivoivat ja auttavat pysyvämpiin tuloksiin. Movendos-valmennuksella voidaan tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia antamalla asiakkaalle valmennustehtäviä esimerkiksi liikuntaan, kotiharjoitteisiin, ravintoon ja uneen liittyen. Movendos sopii hyvin erilaisille ammattiryhmille kuten fysioterapeuteille, ravitsemusterapeuteille, lääkäreille, terveydenhoitajille ja psykologeille. Movendos mahdollistaa myös moniammatillisen tiimin valmennuksen.

 

Etävalmennus toteutetaan selainpohjaisella Movendos mCoach -työkalulla, jonne fysioterapeutti laatii asiakkaalleen sopivan valmennussisällön. Etävalmennus mahdollistaa yhteydenpidon ja asiakkaiden edistymisen seurannan tapaamisten välillä. Asiakkaille on helppo luoda yksilöllisiä tehtäviä, joissa voi näppärästi hyödyntää fysioterapeutin olemassa olevaa sisältöä ja materiaalia esimerkiksi liikepankeista. Vanhaa papereilla olevaa materiaalia voi helposti tuoda Movendos-tehtävien muotoon. Tehtäviin voidaan sanallisen ohjeistuksen lisäksi liittää dokumentteja, videoita, kuvia ja linkkejä. Palvelussa on myös valmis sisältökirjasto, joka laajenee koko ajan. Valmiista tehtäväsisällöistä on vaivatonta poimia asiakkaalle muita tehtäviä oman sisällön tueksi vaikkapa uusien tapojen muodostamiseen, uneen, stressinhallintaan tai ravintoon liittyen.

Etävalmennustyökalua lisensioidaan ammattilaisille käyttäjäkohtaisella lisenssihinnalla. Fysioterapeutti voi rakentaa asiakkailleen palvelupaketin, joka koostuu tapaamisista, mCoach- lisenssimaksusta sekä esimerkiksi viikoittain tai kahden viikon välein annettavasta palautteesta ja etenemisen seurannasta etävalmennustyökalussa. Asiakas pystyy merkitsemään tehtäviä tehdyksi ja saa myös oman etenemisensä näkyväksi.

Movendos-etävalmennusta voi tehdä sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena tai niiden yhdistelmänä. Ohjaajana voi toimia yksi tai useampi ammattilainen yhtä aikaa. Yksilötason seuranta on luottamuksellista, eli esimerkiksi mahdolliseen ryhmäkeskusteluun osallistuvat eivät näe toistensa yksilöllistä etenemistä tai tehtäviä. Movendos mCoach on käytettävissä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen www-selaimella. Valmennustyökalussa on korkeatasoinen tietoturva ja yksityisyydensuoja.

Suurin osa Movendos-valmennuksessa olevista on työikäisiä, mutta kokeiluja on tehty myös ikäihmisten ja nuorten kanssa. Esimerkiksi Helsingin Myllypuron palvelukodissa toteutetussa Senioriverkko-projektin pilotissa saatiin erinomaisia tuloksia. 65-80-vuotiaat valmennettavat kokivat etävalmennustyökalun poikkeuksetta helppokäyttöiseksi ja innostavaksi. Neljän kuukauden valmennusjaksolla valmennettavien lihaskunto parani huomattavasti, painoa tippui mukavasti, vyötärölihavuus pieneni, jäsenet olivat liikkuvammat ja olo kevyempi ja virkeämpi. Arjen aktiivisuutta tukevien harjoitteiden rinnalla ohjattiin esimerkiksi monipuolisempaan ruokailuun ja rentoutumiseen.

Fysioterapeuttien kokemuksia ikäihmisten Movendos-valmennuskokeilusta:

  • ”Hieno tapa motivoida ja innostaa ohjattavia”
  • ”Helppo tuoda kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia tehtäviä perusasioiden rinnalle”
  • ”Etenemisen seuranta on helppoa silloin, kun itselle parhaiten sopii”
  • ”Asiakkaan oppii tuntemaan paremmin, ja valmennusta on helpompi säätää ja kehittää”

Lisää uutisia