Täsmä Työterveys kohtaa asiakkaat sujuvasti ja laadukkaasti etävastaanotolla

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Täsmä Työterveys on aktiivisesti etävastaanottoa hyödyntävä työterveystoimija, jolla on toimipisteitä sekä PK-seudulla että Pirkanmaalla. Etäsairaanhoidon ansiosta Täsmä kuitenkin palvelee sujuvasti asiakkaita koko Suomessa. Täsmällä sairaanhoito alkaa aina etävastaanotolta, jonka kautta voidaankin hoitaa jo peräti 80 % työikäisten vaivoista. Etävastaanoton piiriin kuuluu noin 16 000 asiakasta. OmaTäsmässä on noin 5500 kontaktia kuukaudessa, keskimäärin 250 kontaktia päivässä. Yritys kasvaa kovaa vauhtia ja saa kiitosta asiakkailtaan erityisesti sujuvasta ja nopeasta palvelustaan. 

Etävastaanotto mahdollistaa sujuvan asiakaspalvelun

Movendoksen kehittämä mClinic-etävastaanottopalvelu on ollut Täsmän ammattilaisten käytössä kesästä 2021 alkaen. Työterveyden asiakas pääsee kirjautumaan suoraan etäpalveluun selaimella tai Täsmän sovelluksella ja viestittämään Täsmän ammattilaisille.

Etävastaanotto on palveluissamme todella merkittävässä roolissa. Käytännössä kaikki sairaanhoidon palveluitamme ostaneet yritykset ottavat yhteyttä työterveyteemme etävastaanoton kautta, eli erillistä ajanvarusta ei ole. Otamme vastaan jopa yli 300 etävastaanottokontaktia päivässä. Suurin osa kontakteista tapahtuu chatin kautta, ja jonkin verran toteutamme myös videovastaanottoa, Katja Mäkeläinen, Täsmä Työterveyden työterveyshoitaja ja työterveyshuollon palvelutuotannon johtaja kertoo.

Etävastaanotto on koettu ammattilaisten näkökulmasta helppokäyttöiseksi ja selkeäksi. Myös uudet vastakoulutetut hoitajat ovat kehuneet mClinic-palvelun selkeyttä, ja että sen toimintalogiikkaan on helppo päästä kiinni ja aloittaa työt asiakkaiden kanssa.

Lääkärimme käyttävät etävastaanottoa paljon, ja työn sujuvuus on saatu aivan uudelle tasolle. Movendoksen kehittämän etävastaanoton myötä on saatu arjen työtä ja päivän sujuvuutta helpottavia ominaisuuksia käyttöön. Lääkärin työ on raskasta ja vaativaa, joten on tärkeää, että etävastaanotto toimii helposti ja mahdollistaa siten keskittymisen varsinaiseen asiakastyöhön eli lääkärin ja asiakkaan väliseen kohtaamiseen, Täsmä Työterveyden ylilääkäri Jaana Salmela kertoo.

Movendos mClinic -etävastaanotto on integroitu Acute-potilastietojärjestelmään, jolloin asiakkaan tiedot kulkevat sujuvasti, ja ammattilainen pääsee etävastaanotolle potilastietojärjestelmän kautta.

Etävastaanoton chat-toiminnossa tärkeänä ominaisuutena ovat toimivat bot-kysymykset. Oikeanlaisilla selkeillä automaattisilla taustakysymyksillä asiakas ohjautuu tarpeen mukaan hoitajalle tai lääkärille. Bot-kysymyksiä on mahdollisuus myös muuttaa nopeallakin aikataululla. Maailma muuttuu, niin myös muutosten pitää olla nopeita, jotta voidaan myös yhteydenottojen aihepiireissä reagoida nopeasti ja pitää palvelu sujuvana, Jaana kuvaa.

Täsmä Työterveys on saanut asiakkailtaan hyvää palautetta palvelukokemuksesta kokonaisuutena. Sujuva etävastaanotto on hyvän ja asiantuntevan ammattilaistyön mahdollistaja, ja kaikkein tärkein tapahtuu ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Kaiken kaikkiaan kiitosta on tullut paljon nimenomaan palvelujen sujuvuudesta ja nopeudesta, mihin vaikuttaa luonnollisesti sekä ammattilaisen tapa toimia että selkeä teknologia.

Työterveyden ja yritysasiakkaan välinen turvallinen tiedonkulku tärkeää

Movendoksen kehittämä mShare-palvelu työterveyden ja sen asiakasyritysten väliseen tiedonkulkuun tuli Täsmä Työterveyden käyttöön samaan aikaan mClinic-etävastaanoton kanssa kesällä 2021.

Meidän ja asiakasyritysten välinen tiedonkulun portaali on otettu ilolla vastaan. Asiakkaamme kysyivät tällaista mahdollisuutta jo ennen, kuin sellainen oli saatavilla. Yritykset ovat kiitelleet työterveysasioiden helppoa hallintaa järjestelmässä. Myös työterveysammattilaisemme ovat olleet tyytyväisiä, kun käytössä on selkeä ja turvallinen kanava asioiden käsittelyyn, Katja kertoo.

Portaali mahdollistaa myös tietoturvallisen dokumenttien välittämisen työterveyden ja asiakasyrityksen välillä. Lisäksi yrityksen edustaja pystyy ottamaan helposti yhteyttä omaan työterveystiimiin tai vastaavaan hoitajaan.

Nyt kun etävastaanoton toimintatapa on hienosti vakiintunut, niin tulevaisuuden näkökulmasta haluamme kehittää olemassa olevia ominaisuuksia yhdessä Movendoksen kanssa.  Palvelujen toteutuksen näkökulmasta voisimme pohtia, kuinka videovastaanoton käyttöä voitaisiin laajentaa chatin rinnalla. Tällä hetkellä työterveyshoitajat toteuttavat esimerkiksi terveystarkastuksia ja niihin liittyviä haastatteluja videotapaamisin, Jaana kertoo.

Yhteistyö Movendoksen kanssa on sujunut Katjan ja Jaanan mukaan hyvin.

Movendos on reagoinut tarpeisiimme todella nopeasti. Kehitysehdotuksia otetaan hyvin vastaan, ja nopeisiin teknisen tuen tarpeisiin vastataan nopeasti. Yhteisiä palavereita on pidetty säännöllisesti Täsmän ja Movendoksen kesken, Katja kiittää.

***

Movendos Health Platform on joustava ja monipuolinen teknologia-alusta asiakaslähtöisten etäpalveluiden tarjoamiseen eri kokoisille sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajille.

Skaalautuva pilvipalvelu mahdollistaa sujuvat etäpalvelut esimerkiksi viestintään, ajanvaraukseen, etävastaanottoon, raportointiin, hoitotarpeen arviointiin, asiakasohjaukseen ja tiedonkeruuseen.

 

Lisää uutisia