Härmämedi – digitaalisen etäasioinnin ratkaisut tukevat laadukasta lähivastaanottopalvelua

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Härmämedi on Härmänmaan yritysten omistama työterveyshuolto, joka keskittyy omistaja- ja asiakasyritysten ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Härmämedi on toiminut vuodesta 2012 alkaen, ja tällä hetkellä erilaisia yhteisöjä on asiakkaana 750. 

Olemme Härmänmaan alueen vahvin toimija työterveyshuollon sektorilla. Arvopohjamme lähtee lähivastaanottopalvelujen tuottamisesta. Korona-aika on kuitenkin vaatinut tilanteen uudelleenarviointia, ja päädyimmekin vahvistamaan myös etävastaanotopalveluja. Koen, että koronatilanteen myötä löysimme digitaalisista ratkaisuista uusia mahdollisuuksia tuoda lisäarvoa asiakasrajapintaan, Härmämedin toimitusjohtaja Jan-Erik Hagfors kertoo.

Härmämedin käytössä ovat kaikki Movendos Health Platform-alustaan kuuluvat digitaalisen asioinnin ratkaisut. Härmämedissä on käytössä asiakkaan oire- ja tarvepohjainen ajanvaraus, etävastaanotto eli chat ja videotapaamiset, sähköiset terveystarkastuslomakkeet ja etävalmennuspalvelu. Lisäksi työterveyden ja yritysten välisessä yhteistyössä hyödynnetään enenevässä määrin YritysTerveys-palvelua, joka pohjautuu  mShare-yhteistyöportaaliin. Sen avulla tietojen jakaminen, viestintä ja henkilöstön tietojen ja sairauspoissaolojen ylläpito tapahtuvat helposti ja sujuvasti.

Kun kartoitimme eri digitaalisia vaihtoehtoja, olimme erittäin tyytyväisiä tapaan, jolla saimme kokonaisratkaisun hoidettua Movendoksen kanssa. Kehittämisyhteistyö on ollut esimerkillistä. Aikataulut pitivät, saimme oman näköiset digitaaliset työkalut ja niiden käytön alkaessa ilmenneet hienosäädöt toteutettiin viiveettä. Olemme myös käynnistäneet omista tarpeista lähtöisin olevien työkalujen digitalisointia. Tämä työ jatkuu ja uskomme, että näillä tulevilla työkaluilla pystymme tarjoamaan asiakasyrityksillemme entistä ennakoivampaa työterveysyhteistyötä. Kehittyneillä digitaalisilla työkaluilla vahvistamme asiakasyritystemme kilpailukykyä turvaamalla ennaltaehkäisevin toimin entistä työkykyisemmän henkilöstön sekä turvallisen ja terveellisen työympäristön, Hargfors kuvaa. 

Kaikki Härmämedin ammattiryhmät käyttävät yhä enemmän edellä mainittuja ratkaisuja. Tällä hetkellä aktiivisimmin digitaalisia palveluita käytetään hoidon tarpeen arvioinnissa ja terveystarkastusten yhteydessä. Lisäksi etävastaanottoa hyödynnetään ammattiryhmittäin.

Härmämedin ja sen asiakasyritysten välistä YritysTerveys-portaalia käytetään pääsääntöisesti isompien yritysten kanssa, mutta sen käyttöä laajennetaan koko ajan. Uusimpana palveluna Härmämedi otti käyttöön etävalmennusratkaisun, jota työfysioterapeutit hyödyntävät asiakkaiden etänä tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan. Tällaista etäohjausta on suunnattu yksittäisille työterveysasiakkaille tai ryhmille.

Digitaalisen etäasioinnin toteutusmalli Movendoksen kanssa on ollut hyvin kokonaisvaltainen, yhteistyöhenkinen, ja räätälöinti on tapahtunut kärsivällisesti meidän lähtökohdista. Kaikki on edennyt sekä laadun että aikataulun suhteen sovitusti, Hagfors kertoo.

Moni arjen työterveyspalvelu toteutuu sujuvasti etänä

Härmämedissä etävastaanoton kautta ovat hoituneet sellaiset arkiset asiat, jotka perinteisesti olisi muuten hoidettu vastaanotolla tai soittamalla.

Korona- ajan pelastus oli mahdollisuus etävastaanoton käyttöön. Voidaan sanoa, että lähes kaikissa vastaanottopalvelumuodoissa etäpalvelutyökalut ovat mahdollisia, osassa laajemmin ja osassa rajoitetummin. Monesti kun asiakas on estynyt tulemaan vaikkapa oman tai lapsen sairastumisen tai oman karanteenin johdosta tai ihan vain ajan säästämisen näkökulmasta, ovat etäyhteydet monella tapaa arjen pelastus. Pitkämatkalaiset ovat olleet tyytyväisiä siihen, ettei aina tarvitse lähteä vastaanotolle. Vuorotyöläiset ovat voineet lähettää chat-viestin kautta kysymyksen ammattilaiselle, jolloin ajanvaraukseen ei ole tarvinnut soittaa erikseen. Tämä on ollut myös erinomaisen tietoturvallinen ratkaisu, Hagfors kiittää.

Etävastaanoton kautta on hoidettu esimerkiksi työterveysasiakkaan neuvontaa, ohjausta sekä laboratoriotulosten vastauksia, terveystarkastuskokeiden tuloksia tai reseptiuusintoihin liittyviä asioita. Chat-viestien kautta on hoidettu kiireellisiä asioita kuten hoidon tarpeen arviointia sekä ei kiireellisiä asioita. Videovastaanottoa on käytetty etenkin työterveyspsykologien työssä sekä osana terveystarkastuksia.

Terveystarkastusten yhteydessä lähetetään sähköinen terveystarkastuslomake asiakkaalle, mikä on sujuvoittanut terveystarkastusprosessia. Sähköisten lomakkeiden myötä perinteisten lomakkeiden postittaminen on vähentynyt. Kun asiakas on täyttänyt sähköisen terveystarkastuskyselyn, asiakas saa kyselyn lopussa yhteenvedon omasta terveydentilastaan, mikä auttaa hahmottamaan terveyttä edistäviä ja kuormittavia asioita omassa elämässä. Oma henkilökohtainen terveysraportti on saanut hyvää palautetta asiakkailta. Erilaisia kyselyjä kuten psykososiaalisen kuormituksen kartoituksia on hyödynnetty kohdennetusti eri ammattiryhmille. Näistä työterveys ja asiakasyritys saa hyviä ja kattavia valmiita raportteja, mitä sitten hyödynnetään tarvittavin osin työterveysyhteistyössä.

Asiakaspalvelun näkökulmasta asiakkaat ovat löytäneet digitaaliset palvelut hyvin. Sähköisen asioinnin palveluja käyttäneet ovat olleet palautteen mukaan tyytyväisiä. Palautetta on tullut etenkin helppoudesta ja selkeydestä ja mobiilisovelluksesta. Korona-aika on lisännyt käyttöä, ja monet ovat kokeneet helpotusta siitä, että asiat on hoidettu etänä. Asiakkaamme käyttävät varmasti tottuneesti etäpalveluja yhä enemmän myös tulevaisuudessa arvopohjaamme perustuvien lähivastaanottopalvelujen rinnalla. Tilanteesta riippuen myös etävastaanotto on lähivastaanottoa, kun avun saa nopeasti ja helposti, Hagfors kertoo. 

Lisää uutisia