Matkani Movendoksella – maailma muuttuu yksilöllistä terveyttä tukemalla

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Seitsemän vuoden jälkeen on kiehtovaa pohtia entisen start-upin, nykyisen kasvuyrityksen menestyksen perustaa ja omaa näkökulmaa osana tiimiä. Movendos perustettiin joulukuussa 2012, ja sen kaupallinen toiminta alkoi ensimmäisen terveys- ja hyvinvointialan etävalmennusratkaisun muodossa vuoden 2013 lopulla. Olin järjestyksessä toinen perustajatiimin ulkopuolelta mukaan tullut työntekijä maaliskuussa 2014.

Movendoksen tekemisen punainen lanka on pysynyt mission näkökulmasta samana kaikki nämä vuodet. Movendoksen tavoitteena on keskittyä yksilöllistä terveyttä tukeviin etäratkaisuihin ja -palveluihin. Tavoitteena on tarjota sote-alan ammattilaisille digitaalisen asioinnin työvälineet, joilla he voivat tarjota ihmisille mahdollisimman oikea-aikaista ja helposti saavutettavaa matalan kynnyksen tukea. Samalla haluamme mahdollistaa sote-palveluja käyttävän loppuasiakkaan tai työntekijän pääsyn oikean palvelun pariin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja oikeaan aikaan.

Movendoksen filosofiassa ja ratkaisuissa kaikki lähtee aina ihmisten välisen kohtaamisen mahdollistamisesta. Teknologian pitää olla ainoastaan mahdollistaja ja toimia mahdollisimman helposti ja vaivatta taustalla. Esimerkiksi korona-aikana etäratkaisut nousivat korvaamattomaan arvoonsa, kun Movendos pystyi mahdollistamaan tärkeän ammattilaisten ja asiakkaiden välisen työn jatkuvuuden poikkeusaikana.

Yrityksen arvopohja suuntaa tekemistä ja sen tapaa

Movendos on hyvin arvolähtöinen yritys, joten vastuullinen ja asiakaslähtöinen kehitystyö sekä avoimet toimintamallit ovat tekemisemme ydintä. Tiimin selkeät yhteiset arvot ovat myös auttaneet yrityksen luotsaamisessa eteenpäin läpi muutoksen ja kasvun. Matkan varrella on ollut selvää, mitä haluamme tehdä, ja mihin emme lähde mukaan.

Tiimimme kasvoi tämän kesän aikana yhdeksästä hengestä 14 henkeen. Ohjelmistokehittäjiä on kaikkineen kahdeksan, ja loput keskittyvät pääasiassa asiakasrajapinnassa toimimiseen tiiviissä keskustelussa asiakkaiden ja sisäisen kehittäjätiimin kanssa. Työyhteisömme on monikulttuurinen ja yhteisenä kielenämme on englanti. Movendoksen ydintiimi on moniammatillinen ja teemme yhteistyötä läpileikkaavasti päivittäin. Lisäksi Movendoksella on erittäin kokenut arvo- ja ratkaisukeskeisen terveysvalmennuksen valmentajatiimi, jonka voimin tarjoamme yksilöllistä tukea yksityisten ja julkisten työnantajien työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Uutena toimintana lähdimme kesällä 2021 operoimaan myös Finn’EM ry:n perustamaa FinnHELP-palvelua, jossa kokeneet auttajat tarjoavat matalan kynnyksen keskusteluapua paineisissa työtehtävissä työskenteleville ensilinjan sote-ammattilaisille.

Arkea helpottavat ratkaisut ja palvelut tukevat työhyvinvointia

Parhaimmillaan uudet digitaalisen asioinnin ratkaisut tukevat myös niitä käyttävien sote-ammattilaisten työhyvinvointia. Palautteen perusteella ammattilaiset ovat alun epäröinnin jälkeen oppineet paljon uutta, löytäneet uutta intoa ja motivaatiota työhön ja saaneet jopa uudenlaista ammattiylpeyttä uusista etänä tapahtuvista työtehtävistä. He myös kokevat palkitsevana sen, miten tyytyväisiä heidän asiakkaansa ovat, kun asiat tulevat hoidetuksi helposti ja matalalla kynnyksellä vaikkapa chatin, kiireettömän viestinnän tai etätapaamisten kautta. Joskus taustalla on ollut kielteisiä kokemuksia kehityshankkeista, jolloin myönteinen yllätys on sitäkin suurempi, kun kehitysprosessi etenee suunnitellusti ja aidosti helpottaa ammattilaisten arjen työtä ja heidän asiakkaidensa tuen äärelle pääsyä.

Uusien ratkaisujen ja palvelumallien omaksumisessa organisaatiokulttuuri ja sisäiset käytännöt ovat yhtä ratkaisevassa asemassa kuin itse käytettävä teknologia. Sisäinen tiedottaminen, ammattilaisten osallistaminen, yhteiseen asiaan sitoutuminen ja muutoksen sitominen organisaation omiin arvoihin sekä läpinäkyvä johtaminen edesauttavat hyvää uuden palvelumallin omaksumista työyhteisössä.

Kuuntelemista ja jatkuvaa oppimista

Omissa työtehtävissäni Movendoksella olen alkuvuosien jälkeen keskittynyt pääasiassa Unik Health Coaching-valmennukseen liittyvään yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa sekä kuntoutus- ja järjestöpuolen etäpalvelujen edistämiseen. Vastaan myös Movendoksen viestinnästä, mikä on hyvä näköalapaikka aikaansaavan tiimin toimintaan tiimin sisäisen viestinnän rinnalla. Movendos on hyvin itseohjautuva organisaatio, jossa luottamus oman tiimin jäseniin on korkealla. Arvostan sitä, miten olen saanut rakentaa omaa rooliani myös omista mielenkiinnonkohteista käsin.

Kun siirryin aikanaan uusiutuvan energian kehittämistehtävistä Movendokselle vuoden 2014 alkupuolella, vahvuuksiani olivat kehittämiseen liittyvät menetelmät, eri sidosryhmien verkottaminen ja kuuleminen sekä osallistamisen tukeminen. Työskenneltyäni siitä lähtien päivittäin sote-alan ja HR-ammattilaisten kanssa ja kuulemalla heidän ja heidän asiakkaidensa arjen tarpeita, ymmärrys ja kokonaisnäkemys yksilöllisen tuen tarpeesta ja ajoituksen merkityksestä on kristallisoitunut. Parhaillaan opiskelen työn ohessa myös sosionomiksi, koska haluan oppia vielä syvällisemmin ymmärtämään sosiaalipuolen loppuasiakkaiden näkökulmaa. Sosiaalialalla digitaalisen asioinnin ratkaisut ovat vielä lapsen kengissä, vaikka tarve olisi suuri inhimillisten tarpeiden ja paremmin saavutettavien palvelujen näkökulmasta.

Movendos-tiimi ja siinä sekä asiakkaiden kanssa tapahtuva moniammatillinen työskentely on ollut itselle todella antoisaa. On palkitsevaa ja kiitollisuutta herättävää, miten paljon saamme hyvää palautetta sote-alan ammattilaisilta siitä, miten olemme pystyneet kuuntelemaan heidän arkensa kipukohtia ja ratkaisemaan niitä joustavalla tavalla uusilla ratkaisuilla ja palvelumalleilla. Valmennuspuolella työntekijöiden palaute sekä tulokset työkyvyn ja elämänlaadun paranemisesta puhuvat puolestaan. Mielenkiinnolla jatkan tätä matkaa!

***

Jos haluat lukea tarkemmin Movendoksen etäratkaisuista ja yksilöllisestä etävalmennuksesta, kurkkaa lisää alla olevien linkkien takaa:

Movendos Health Platform

Unik Health Coaching

 

 

 

Lisää uutisia