Etäasiointi ja terveyden edistämisen punainen lanka

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Korona-aikaa on eletty reilu vuosi. Odottamaton tilanne, johon yhteiskunta, organisaatiot ja yksilöt eivät olleet valmistautuneet, pakotti ihmiset omaksumaan nopealla aikataululla erilaisia etänä tapahtuvan kohtaamisen tapoja.

Movendos oli kehittänyt etävastaanottoon ja etävalmennukseen sekä digitaalisiin palvelupolkuihin liittyviä ratkaisuja ja palveluja jo vuosien ajan, joten koronaepidemian alettua olimme hyvässä valmiudessa tukemassa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia etävastaanoton ja muun digitaalisen asioinnin käyttöönotossa. Kaikkein tärkeintä tässä tilanteessa oli ammattilaisten tärkeän asiakastyön jatkaminen sosiaali- ja terveyspuolen loppuasiakkaan – ihmisen – kanssa.

Ammattilaisen ja asiakkaan välinen kohtaaminen keskiössä

Movendos perustettiin vuoden 2012 lopulla, ja jo yrityksen alkumetreiltä alkaen oli selvää ja ensisijaista, että etävalmennusta ja -asiointia mahdollistavan teknologian pitää olla helppokäyttöistä ja taustalla toimivaa fokuksen pysyessä kaikkein tärkeimmässä eli ammattilaisen ja asiakkaan luontevassa kohtaamisessa. Etäpalveluilla on voitu parantaa palvelujen saavutettavuutta, maantieteellistä tasapuolisuutta ja helpottaa ihmisten pääsyä matalan kynnyksen palvelun piiriin. Korona korosti tätä merkitystä entisestään, koska etäasioinnilla moni kohtaaminen on pystytty toteuttamaan turvallisesti ja matalalla kynnyksellä, sijainnista riippumatta.

Viime vuosina Movendoksen digitaalisen asioinnin ratkaisut ovat laajentuneet etävalmennuspalvelusta sähköisiin terveys-, hyvinvointi- ja työolosuhdekartoituksiin, oire- ja tarvepohjaiseen ajanvaraukseen, etävastaanottoon, kiireelliseen ja kiireettömän viestintään sekä viimeisimpänä monipuoliseen yhteistyöportaaliin työterveyden ja työnantajan välillä. Ihmisten työkykyä ja terveyttä on tuettu paitsi sujuvina työterveyden digitaalisina palveluina, myös arvo- ja ratkaisukeskeisellä Unik Health Coaching-valmennuksella, joka on Movendoksen omaa palvelutoimintaa.

Koronakriisin alettua maaliskuussa 2020 julkaisimme nopealla aikataululla vain parissa viikossa myös kevyemmän etävastaanottopalvelun, jota ei tarvitse integroida potilastietojärjestelmään. Näin pienemmilläkin terveys- ja sosiaalialan toimijoilla oli mahdollisuus jatkaa tärkeää asiakastyötä tietosuojatuin etätapaamisin. Olemme rakentaneet myös sujuvia ajanvarauspolkuja koronarokotusten ajanvaraukseen yhdessä palveluntarjoajien kanssa.

Luottamus on tarvelähtöisten palveluiden ydin

Kaiken ytimessä Movendoksella on aina ollut tarvelähtöinen ja lähellä asiakasta tapahtuva kehittäminen. Nyt poikkeuksellisena aikana olemme huomanneet tämän pitkäjänteisen ja luottamuksellisen yhteistyön arvon, kun yhä useammat kumppanit ja tahot luottavat toteuttamiimme digitaalisen asioinnin ratkaisuihin. Lisäksi yhteistyö olemassa olevien kumppaneiden kanssa syvenee ja laajenee.

Koronakriisi on aiheuttanut vakavia seurauksia ihmisten toimeentulon, hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Haluamme osaltamme olla rakentamassa aidosti vaikuttavia terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta tukevia ratkaisuja ja palveluja sote-alan eri osa-alueilla. Tällä on entisestäänkin suurempi merkitys, kun yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntatasolla raivataan tietä yli koronakriisin ja sen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten.  Se mikä pysyy, on ihmisen tarve saada nopeaa tukea ja tulla kohdatuksi ja kuulluksi silloin, kun hän tarvitsee tukea terveyden, hyvinvoinnin tai elämänhallinnan kanssa. Tällä tiellä jatkaminen sopii Movendoksen alkuperäiseenkin filosofiaan.

Kun tämä yhdistetään ammattilaisten arjen työn tarpeiden kuulemiseen, pystymme yhdessä rakentamaan palveluja, joita sekä ammattilaisen että hänen asiakkaansa on helppo käyttää.

Lue lisää tarinastamme täältä.

Blogin kirjoittaja on Movendoksen asiakkuusjohtaja ja viestinnästä vastaava Paula Mäkeläinen.

Lisää uutisia