Elämänlaatu ja terveys paranevat, kun omat arvot ja arjen ajankäyttö kohtaavat – valmentajan viisi vinkkiä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Jokainen Unik Health Coaching-prosessi on uniikki matka niin valmentajalle kuin valmennettavallekin. Usein valmennettavat eivät valmennuksen alkaessa edes tarkalleen tiedä, mitä odottaa valmennusprosessilta. Monesti heillä on myös epäilyksiä siitä, miten valmennus sujuu etäyhteyden välityksellä. Itse olen valmentanut satoja eri alojen työntekijöitä mCoach-etävalmennuspalvelun avulla etänä jo vuosien ajan.  Jokaisella kerralla valmennettavat ovat hämmästyneet sitä, miten etäyhteydellä valmentaminen tuntuukin aivan siltä, kun istuisimme samassa tilassa yhteisen pöydän ääressä täydellisessä rauhassa. Tämä yhteyden ja luottamuksen tunne onkin yksi tärkeimmistä asioista onnistuneen valmennuksen taustalla. Etäyhteydellä se onnistuu erityisen hyvin, koska valmennettava voi osallistua valmennukseen sellaisesta paikasta, jonka hän kokee tutuksi ja turvalliseksi.

Elämänlaatu paranee pienin askelin ja valmentajan tuella

Uusilla valmennusasiakkailla ei välttämättä ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä valmennuksessa (coaching) tehdään tai miten valmennus etenee. Niinpä valmennusprosessin päättyessä olemme usein myönteisen yllätyksen äärellä, kun yhdessä ihmettelemme sitä, miten paljon voi lyhyessä ajassa elämä ja elämänlaatu muuttua. Unik Health Coaochingin vaikutusten mittaustulokset ja valmennettavien omat kokemukset hyvinvoinnin muutoksista ovat kerta toisensa jälkeen hämmästyttävän suuria. Jo ihmeellisen pienellä – viiden kerran valmennuksella – saadaan käänteentekeviä muutoksia yksilön hyvinvointiin.

Coachingin taika ja tärkein voimavara piilee siinä, että valmentajan ei ole tarkoitus ensisijaisesti antaa neuvoja, ohjata tai opettaa valmennettavaa. Valmentajan tarkoitus on kysyä, kuunnella, kannustaa, kiinnostua ja vielä kerran kysyä. Coachingin perusolettamus on se, että jokainen ihminen itse on oman elämänsä asiantuntija, ja useimmiten valmennettavalla itsellään on jo tiedossa ne oikeat ratkaisut oman elämänlaatunsa parantamiseen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Muutokset omaan hyvinvointityöhön etsitään siis yhdessä valmentajan kanssa niin, että valmennettava itse johtaa tilannetta ja valmentajan tehtävänä on kysyä viisaita ratkaisukeskeisiä kysymyksiä uusien ratkaisujen löytymiseksi.

Yksilölliset omaan elämään ja arkeen sopivat muutokset ratkaisevat

Vaikka jokainen valmennus on yksilöllinen, ja jokaisen valmennettavan elämä ja siihen liittyvät ratkaisut ovat yksilöllisiä, niin tietyt teemat toistuvat valmennuksissani usein.

Useimmiten merkittäviä muutoksia elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on saatu seuraavia muutoksia tekemällä:

1)Muutoksia ajankäyttöön

Yksi suurimmista stressin aiheuttajista nykypäivänä on se, että ajankäyttömme ja arvomme eivät kohtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme aikaamme paljon sellaiseen, mikä ei ole meille aidosti tärkeää, ja samaan aikaan koemme syyllisyyttä siitä, että emme käytä aikaamme meille aidosti arvokkaisiin asioihin.

Unik Health Coach-valmennuksessa teemmekin usein ajankäytön seurantaa, ja lähes joka kerta huomaamme saman ilmiön valmennettavan elämässä. Aika valuu käsistä usein kuin huomaamatta sosiaaliseen mediaan, TV:n katseluun, turhan tarkkaan siivoamiseen, paikallaan junnaavaan jaaritteluun ja valittamiseen, kaljoitteluun tai jopa mainoslehtien pläräämiseen. Samaan aikaan haluaisimme ehkä harrastaa liikuntaa enemmän, tavata ystäviä enemmän, viettää perheen kanssa aikaa, tehdä jotain luovaa kuten maalata tai vaikka lukea kirjoja. Näille omaa hyvinvointia aidosti lisääville tekemisille ei kuitenkaan tunnu löytyvän koskaan aikaa, ennen kuin olemme tunti tunnilta seuranneet ajankäyttöämme. Silloin usein huomaamme, että kyllä tuolta nyt tunti jos toinenkin voisi löytyä meille aidosti arvokkaille tekemisille. Ajankäytön muutoksia tehtäessä myös elämänlaatu ja hyvinvointi parantuvat kuin itsestään, kun alamme elämään arvojemme mukaista elämää.

VALMENTAJAN VINKKI: Pohdi 3-5 asiaa elämässäsi, mitkä ovat Sinulle aidosti tärkeitä. Mieti vielä, mitä voisit tehdä vähän vähemmän, jotta voisit tehdä sinulle tärkeitä asioita enemmän.

2)Muutoksia unirutiineihin ja työkaluja aamuyön heräilyihin

Valtaosalla valmennukseen hakeutuvilla eri alojen työntekijöillä on ongelmia nukkumisen kanssa. Yksi nukkuu liian vähän, toinen ei saa illalla unta ja kolmas herää pyörittämään ajatusten karusellia aamuyön pimeinä tunteina. Levon ja unen parantumiseen ei siis ole vain yhtä ratkaisua, ja on valmentajan tärkeä tehtävä auttaa asiakasta löytämään juuri oikea tapa parantaa unen laatua ja/tai määrää, sekä etsiä yhdessä valmennettavan kanssa uusia toimintatapoja hyvän unen ja levon saavuttamiseksi.

VALMENTAJAN VINKKI: Aamuyön heräilyyn useilla valmennettavilla toimivat erilaiset ohjatut mindfulness- ja rentoutusharjoitukset, joihin löytyy äänitteitä paljon eri kanavista kuten Youtubesta, Spotifysta ja erilaisista applikaatioista. Ohjatut harjoitukset yön pimeinä tunteita toimivat erityisen hyvin siksi, että ne ohjaavat aivoja pois ajattelun kierteestä, jolloin nukahtaminen uudelleen on paljon helpompaa kuin seuraavan päivän työasioita pohtiessa.

3)Muutoksia negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja itsemyötätunnon lisääminen

Usein valmennuksissa toistuva teema on se, että valmennettavalla on paljon negatiivisia ajatuksia ja tunteita, joita ei ole käsitelty. Tämä ei tokikaan ole mikään ihme, sillä työikäisistä melko harvalle on opetettu lapsuudessa tai nuoruudessa sitä, miten käsitellä vaikeita tunteita. Yhteistä meille ihmisille on myös se, että kukaan ei oikeastaan haluaisi velloa negatiivisissa tunteissa päivästä toiseen. Lisäksi tiedämme myös sen, että pitkittyessään negatiiviset tunteet ja ajatukset aiheuttavat vaikeitakin mielenterveyden ongelmia.

Niinpä hyvin usein valmennuksessa keskitytään oppimaan negatiivisten tunteiden käsittelyä ja harjoitellaan sitä valmentajan tuella. Ja silloin, kun negatiiviset ajatukset ja tunteet kohdistuvat erityisesti valmennettavaan itseensä, harjoitellaan itsemyötätuntoa niin negatiivisissa tilanteissa kuin myös erillisillä itsemyötätuntoharjoituksilla. Lempeämpi asenne itseä kohtaan on monelle valmennettavalle yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantumisen avaimista.

VALMENTAJAN VINKKI: Itsemyötätunnon ABC:  A) Huomaa, milloin vatvot negatiivisissa ajatuksissa ja tunteissa. B) Muistuta itseäsi, että ikävät tunteet kuuluvat elämään ja niitä saa tuntea. Kaikkiin tunteisiin on aina jokin tärkeä syy, ja tunteet haluavat tulla kuulluksi. Muista, että et ole ainoa, joka kokee näin. C) Lohduta itseäsi kuin parasta ystävääsi: rakkaudella, hyväksynnällä ja kannustuksella.

4)Muutoksia hedonistiseen adaptaatioon ja kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen

Elämme valtaisen yltäkylläisyyden maailmassa, jossa meillä on ainakin täällä Suomessa niin paljon enemmän hyvää kuin puutetta. Kuitenkin erityisesti meillä hyvinvointivaltion asukkailla on taipumus siihen, että haluamme aina vain lisää. Kun saavutamme jonkin tavoitteen elämässämme tai saamme hankittua jotakin materiaa, niin hyvin nopeasti haluamme taas jotain uutta ja vielä hienompaa. Tätä ilmiötä kutsutaan hedonistiseksi adaptaatioksi, ja mekanismina hedonistinen adaptaatio tuottaa meille valitettavan paljon pahoinvointia jatkuvana tyytymättömyytenä elämään ja siihen, mitä meillä jo on.

Valmennuksissa käytämmekin usein aluksi hauskana kokeiluna ”epämääräistä” tyytymättömyyttä vastaan yhtä positiivisen psykologian tunnetuinta ja tehokkainta hyvinvointiharjoitusta eli kiitollisuuspäiväkirjaa. Sillä, että kirjoitamme päivittäin siitä, mistä voimme olla kiitollisia kunakin päivänä, on nopea vaikutus hyvinvoinnin kokemukseen. Muutaman viikon kiitollisuusharjoittelun jälkeen valmennettavat kerta toisensa jälkeen huomaavat muutoksia omassa hyvinvoinnissaan, eivätkä he halua enää luopua tästä elämänlaatuun myönteisesti vaikuttavasta uudesta tavasta. Erästä valmennettavaa lainatakseni: ”Kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittamatta jättäminen on vähän samanlainen juttu kuin jättäisi kokonaan kasvikset syömättä. Se on kuin kieltäytyisi helposta ja nopeasta terveyttä edistävästä tavasta vain siksi, että makkaraa on helpompi pureskella.”

VALMENTAJAN VINKKI: Aloita kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen ja kirjoita joka päivä ylös vähintään kolme asiaa, joista voit aidosti olla kiitollinen tänään. Kiitollisuuspäiväkirjan pitämiseen on myös saatavilla paljon erilaisia applikaatioita.

5)Muutoksia omien vahvuuksien ja osaamisten tunnistamiseen

Monet työikäiset valmennettavat kokevat huonoa itsetuntoa, eivät usko itseensä ja eivät uskalla kehittyä. Samaan aikaan he toivovat myönteistä ja kannustavaa palautetta muilta – erityisesti esimiehiltä ja työkavereilta. Muiden kannustava palaute on toki tärkeää, ja se on myös valmentajan yksi tärkeimmistä tehtävistä, mutta samaan aikaan itse itsensä kannustaminen ja itsessä hyvän huomaaminen on tärkeä hyvinvointia edistävä taito.

Valmennusprosessi itsessään alkaa aina siitä lähtökohdasta, mitä hyvää valmennettavan elämässä on, mitä hyvää hänessä itsessään on, ja mikä jo toimii. Tämä ei kuitenkaan ole meistä useimmille mikään helppo asia miettiä, ja siksi valmennuksissa hyvin usein keskitytään itsemme kannustamisen harjoittelemiseen pohtien omia luontaisia vahvuuksia sekä sitä, mitä kukakin valmennettava osaa ja missä on hyvä. Ja silloin, kun valmennettava löytää hyviä puolia itsestään ja todella uskoo niihin, myös ulkopuolisen kannustamisen nälkä helpottaa hieman, ja elämänlaatu sekä hyvinvoinnin kokemus parantuvat.

VALMENTAJAN VINKKI: Pohdi vähintään kolme luonteenpiirrettä itsessäsi, mistä voit olla ylpeä. Pohdi myös vähintään kolme asiaa, missä olet hyvä tai mitä osaat tehdä hyvin. Kannusta itseäsi aina, kun huomaat saavasi jotain aikaiseksi tai kun käytät omia vahvuuksiasi!

Blogin kirjoittaja Pauliina Avola on Movendoksen Unik Health Coach-valmentaja, Kasvatustieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija teemalla ”Teachers’ well-being and professional development in the context of Positive Education”.

Pauliina on myös Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja. Hän on tehnyt pitkän coach-uran, ja hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat myös esimerkiksi NLP ja neuropsykiatrinen valmentaminen.

Lue lisää Unik Health Coaching-valmennuksestamme ja kokemuksista täältä.

Lisää uutisia