YTHS:n opiskeluympäristön tarkastukset siirtyvät digiaikaan

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) ja Movendos rakentavat yhteistyössä digitaalista kokonaisuutta opiskelijaympäristön tarkastuksiin ja opiskelijoiden hyvinvointikyselyihin.

Opiskeluympäristön tarkastukset eli OPY-tarkastukset ovat yksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluyhteisötyön peruspilareista. Niistä saatava tieto syventää YTHS:n henkilökunnan opiskelijayhteisöä koskevaa ymmärrystä. Samalla paranee valmius tukea opiskelijaa tilanteissa, joissa opiskelijan haasteet liittyvät nimenomaan opiskeluympäristöön.

Vuoden 2021 aikana OPY-tarkastuksissa otetaan käyttöön uusi digitalisoitu toimintamalli. Digitaalisen lomakkeen avulla OPY-tarkastukseen luodaan toimiva kokonaisuus, joka kattaa tiedon keräämisen, jakamisen ja raportoinnin kaikille osallistuville tahoille. Uuden mallin avulla kirjattujen kehittämiskohteiden seuranta tehostuu ja mahdollistaa kohdennetut interventiot yhteisöön. Kehittämiskohteita voidaan hyödyntää jatkossa myös paikallisessa terveystyöryhmän työssä.

– Digitaalinen toimintamalli sujuvoittaa tarkastustoimintaa ja tuo tulokset entistä helpommin hyödynnettäväksi ja toiminnassa huomioitavaksi. Uuden mallin avulla OPY-tarkastuksessa havaittujen kehittämiskohteiden seuranta on tehokkaampaa. Samalla on mahdollista toteuttaa kohdennettuja interventioita yhteisöön, kertoo toimintamallia kehittänyt YTHS:n opiskeluyhteisötyön päällikkö Riitta Salomäki. 

Uuteen toimintamalliin kuuluu myös opiskelijoille suunnattu hyvinvointikysely, joka täydentää YTHS:n kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tekemää sähköistä terveyskyselyä.  OPY-tarkastuksen yhteydessä tehtävä kysely antaa tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista tarkastettavassa kohteessa. Näin opiskelijoiden ääni saadaan aiempaa paremmin kuuluviin tarkastuksen yhteydessä.

Kyselyyn vastanneet opiskelijat saavat myös automaattisen palautteen, jossa pyritään varhaiseen puuttumiseen. Esimerkiksi kyselyssä mukana oleva opiskelu-uupumusmittarin palaute ohjaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä opintoneuvontaan, jos hänellä todetaan kohonnut riski opiskelu-uupumukseen.

YTHS on ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka tarjoaa terveydenhoitopalveluja yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoille. 1.1.2021 voimaan tulleen lakiuudistuksen jälkeen YTHS:n palvelut ovat laajentuneet yliopisto-opiskelijoista myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden piiriin. YTHS:n palvelujen piirissä on noin 270 000 opiskelijaa. Lisätietoa: www.yths.fi 

Lisää uutisia