Yrityksillä olennainen rooli yhteiskunnallisen hyvän rakentajana

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Sitra on auttanut jo pariakymmentä yritystä ja järjestöä niiden toiminnan yhteiskunnallisten hyötyjen osoittamiseen. Nyt kokemukset on koottu yksiin kansiin, kun Sitran julkaisusarjassa ilmestyi Hyvinvoinnin vaikutusketjut esiin-raportti. Movendos on mukana tuoreessa julkaisussa yhtenä vaikuttavuuskiihdyttämön case-yrityksenä.

Sitran mukaan yritykset rakentavat vaikuttavuudesta kilpailuetua, koska aihe kiinnostaa yhä enemmän paitsi asiakkaita myös sijoittajia ja muita rahoittajia. Vaikuttavuudella viitataan niihin pidemmän aikavälin vaikutuksiin, joita tietty palvelu tai tuote mahdollistaa. Esimerkiksi asunnon tarjoaminen syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle avaa paitsi oven omaan kotiin myös ovia työelämään, opintoihin, yhteiskunnalliseen kiinnittymiseen ja hyvinvointiin.

”Vaikuttavuuden lisäarvo pitää osata kirkastaa ja konkretisoida. Tämän päivän valistunut asiakas ja sijoittaja haluaa faktoja”, sanoo Vaikuttavuuskiihdyttämön toimintaa koordinoiva Sitran neuvonantaja Heidi Humala.

Vaikuttavuusinvestoiminen auttaa edistämään yhteistä hyvää tavoitteellisesti ja tuottoisasti. Useimmiten sijoitukset kohdistuvat yritykseen, jonka toiminta mahdollistaa halutun muutoksen olipa tavoitteena nuorten syrjäytymisen ehkäisy, maahanmuuttajien kotouttaminen tai työhyvinvoinnin edistäminen. Vaikuttavuusinvestoiminen on vielä uutta sekä Suomessa että maailmalla. Jotta markkinat lähtevät toden teolla lentoon, tarvitaan hyviä sijoituskohteita eli sellaisia yrityksiä, joiden vaikuttavuus on todennettu ja jotka osaavat viestiä siitä sijoittajille.

Hyvinvoinnin vaikuttavuusketjut esiin-julkaisu kokonaisuudessaan:

http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia119.pdf

Lue Sitran uutinen aiheesta:

http://www.sitra.fi/uutiset/vaikuttavuuskiihdyttamo/yritykset-haluavat-todentaa-yhteiskunnallisen-hyotynsa

Lisää uutisia