Voima kulje kanssani – etävalmennus tuo luokse ja liki

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Monelle Sote-uudistus vaikuttaa melkoiselta mylläkältä, jonka valmisteluun on käytetty käsittämätön määrä aikaa ja rahaa. Taustalla vaikuttava tarkoitus on hyvä, ja myönteisiä tavoitteita on paljon. Suomen kansalaiset halutaan sosiaali- ja terveyssektorin asiakkaina nostaa keskiöön palveluja koskevan valinnanvapauden lisäämisen ja paremmin yhteensovitettavien palvelujen muodossa. Kokonaistavoitteena on tarjota paremmin ajoitettuja, vaikuttavia ja tehokkaita palveluja, joiden käyttäjät olisivat aiempaa terveempiä.

Soten lähtökohta on siis yksilö, ja yksilön hyvinvointiin ei ole olemassa standardiratkaisuja. Avaimia löytyy nipputolkulla, mutta lukko on jokaisella ihmisellä erilainen. Yksilön paremminvointiin vaikuttavat ihmisen elämäntilanne, koettu muutoksen tarve, yksilölle tärkeät ja merkitykselliset asiat eli arvot, motivaatiotaso ja viime kädessä myös geenit. Onko tällä pakalla ihme, että ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tähän mennessä ollut hyvin rajallista. On ollut helpompi hoitaa sairauksia ja aiheuttaa kalliita seurauksia tahattomasti.

Pitkospuita pitkin kulku käy kevyemmin

Miltä sinusta tuntuisi, jos tuttu terveydenhoitaja, psykologi tai vaikkapa fysioterapeutti olisikin arjessasi läsnä oleva valmentaja? Vaikka itselläsi ei tällaista tarvetta olisikaan, niin moni muutosten, rajoitteiden tai sairauksien kanssa kamppaileva ihminen pystyisi hyvin pienellä lisätuella auttamaan paremmin itseään ja löytämään suuria parannuksia koettuun elämänlaatuun. Usein riskiryhmät ovat helposti tunnistettavissa, mistä on vielä palan matkaa ennaltaehkäisevään ja valmennukselliseen lähestymistapaan. Pienet arjen mikromuutokset aktiivisuudessa, ravinnossa, unessa tai ihmissuhteissa ovat se taika, joilla pysyvä muutos saavutetaan. Näiden pienten valintojen ja muutosten yhteisvaikutuksella voitaisiin ennaltaehkäistä jopa 80 % elämäntapasairauksista.

Monesti ihminen hyötyy toisen ihmisen tuesta elämäntapamuutoksessaan. Etävalmennus on kustannustehokas ja yksilöllinen tapa tukea ihmistä, eräänlainen virtuaalisten pitkospuiden muoto.  Jo nyt etävalmennusta on alettu hyödyntää kuntoutuksen, erilaisten järjestöjen sekä työterveys- ja työhyvinvointipalvelujen puolella. Julkisella sektorilla mahdollisuudet ovat rajattomat. Olipa kyse syövän aiheuttamasta varjosta elämässä, työstressistä, ikääntymisestä, lonkkaleikkaustoipilaasta, syrjäytymisvaarassa olevasta tai diabeteksen ja ylipainon kanssa kamppailevasta, niin kaikille yhteinen nimittäjä on elämän muutostilanne. Tämä tuo mukanaan tarpeen joko sopeutua tai tarttua toimeen omaan elämäntilanteeseen ja arvoihin sopivalla tavalla.

Vaikuttavamman tuen lisäksi etävalmennus on suorainainen elinehto isojen sote- ja haja-asutusalueiden laadukkaammille palveluille. Kun osa tapaamisista toteutetaan videotapaamisena, ja muutoksen tukena hyödynnetään etävalmennusta, voi kauempanakin asuva tai vaikkapa liikuntarajoitteinen kuntalainen saada laadukasta palvelua ilman, että hänen tarvitsee joka kerta taivaltaa pitkä matka ammattilaisen tapaamiseen.

Yksilön oivallus muuttaa suuntaa

Vaikka etävalmennuksessa hyödynnetään modernia teknologiaa, on silti kaikkein tärkeintä nähdä teknologia välineenä ihmiseltä ihmiselle tapahtuvalle tuelle. Kaikkein suurin vaikuttavuus on ammattitaitoisella etävalmennuksella, joka herättää sisäisen motivaation ja avaa uusia ajattelumalleja. Pelkkä tieto tai mitattava data sinänsä ei tee muutosta, mutta tiedon yhdistäminen ymmärrykseen ja valmentajan tukemiin pieniin muutoksiin saa aikaan paljon. Uudenlaisen lähestymistavan jalkautuminen sote-sektorille ei tapahdu kivuttomasti, mutta hyödyt sekä alan ammattilaisille että asiakkaille ovat kiistattomat. Kun terveydenhuollon työntekijät muuttavat työtään valmentavampaan suuntaan, on kyse myös merkittävästä toimenkuvan muuttumisesta. Tähän tarvitaan johdon siunaus ja edelläkävijöitä, joilla on valmennuksellinen kipinä.

Fiktiomaailman pitkäjänteisimpiä valmentajia lienee Tähtien Sodan Yoda. Pieni, viisas ja voimakas jedikouluttaja toteutti kutsumustaan yli 800 vuotta tähtien välisistä etäisyyksistä välittämättä, ja oli siten pääroolissa monessa käänteentekevässä tapahtumassa. Kärsivällisiä ja eläytymiskykyisiä Yodia tarvitaan myös Sote-sektorille, niissä puitteissa ja siinä määrin, kuin on mahdollista. Yoda toivottaa ”May the force be with you”. Ehkä voisimmekin toivottaa itsellemme ”Voima kulje kanssani”. Jo lähitulevaisuudessa tämä voima voi olla terveydenhuollon valmentava ammattilainen, joka on läsnä omassa ja läheisemme arjessa silloin, kun sitä eniten tarvitaan.5

Blogi on julkaistu 21.-22.10.2016 järjestettävän Hyvinvointi-hackathon-tapahtuman sivulla:

http://hyvinvointihack.fi/voima-kulje-kanssani-etavalmennus-tuo-luokse-ja-liki/

Tiiviin paripäiväisen tapahtuman tarkoituksena on saattaa yhteen juuri ne ihmiset, joiden ääntä, ajatuksia ja kokemuksia tarvitsemme parempien ratkaisujen luomiseksi hyvinvoinnin haasteisiin. Tule mukaan –tutustu tarkemmin täällä

 

Lisää uutisia