Väitös – Tiedon visualisointi auttaa tekemään parempia terveyteen liittyviä päätöksiä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Andres Ledesma on tehnyt väitöskirjan Tampereen Yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Personal Health Informatics-tutkimusryhmässä, jota vetää Movendoksen tutkimusjohtaja Hannu Nieminen. Työn ohjaajana on toiminut tekniikan tohtori Ilkka Korhonen.

Väitöstilaisuus pidettiin perjantaina 18.9.2020 klo 12 Tampereen yliopistossa. Opponenttina toimi professori Gearóid ÓLaighin, National University of Ireland ja kustoksena professori Ilkka Korhonen Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjajulkaisu on saatavissa täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1623-5

***

Terveyteen liittyvä informaatio voi olla monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää. Tämä koskee esimerkiksi laboratoriotestien tuloksia, kuvantamistutkimuksia, lääkitystä sekä useiden eri lääkärien kanssa tapahtuvaa konsultaatiota. Terveysdatan visualisoiminen auttaa kokoamaan tietoa yhteen selkeällä tavalla siten, että kokonaiskuvan ymmärtäminen on mahdollista helposti. Datan visualisointi on avaintekijä taloudellisissa raporteissa, väestötiedoissa sekä monilla muilla tieteen aloilla. Terveyttä koskevan informaation yhteen kokoavaan visualisointiin ei ole kuitenkaan panostettu kovin paljon.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on iso ja aikaa vievä työsarka, kun he pyrkivät havainnoimaan ja ymmärtämään kaiken potilaan terveyttä koskevan tiedon. Ajan ja resurssien ollessa rajalliset suuren tietomäärän äärellä, tiedon visualisointi helposti ja nopeasti ymmärrettävään ja havainnolliseen muotoon auttaisi ammattilaisia huomattavasti.  Näin he pystyisivät myös tarjoamaan laadukkaampaa hoitoa ja parempaa elämänlaatua potilailleen.

Andres Ledesman väitöskirja esittelee kolme eri tutkimusta, jotka osoittavat tiedon visualisoimisen auttaneen parempien terveyttä ja hyvinvointia koskevien päätösten tekemistä. Tämä antaa tärkeän pohjan myös visualisoinnin jatkokehittämiselle.

Andreksen väitöskirjatutkimuksen aikana myös Movendokselle on syntynyt uusia ratkaisuja datan visualisointiin liittyen. Hyvä esimerkki tästä on Unik 360 Health Index-visualisointi yksilöllisten valmennusten kokonaistulosten ja muutoksen raportoinnissa (kuvassa alla).

Movendos tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä yksilöllisen terveyden edistämistä tukevien sähköisten ratkaisujen kehittämisessä.

 

Movendos Unik 360 Health Index kaavio_FI

 

Lisää uutisia