Uusia polkuja työelämään

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Movendos-valmennus mukana Polkuja työelämään (TEMPO) -hankkeessa

Polkuja Työelämään -hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pyrkimistä kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hanke tarjoaa tukea fyysisiin ja psykososiaalisiin haasteisiin osatyökykyisille työnhakijoille sekä voimavaroja tukevaa valmennusta työelämään pyrkiville nuorille. Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa palveluohjautumismalli osatyökykyiselle työnhakijalle, kuntoutusmalleja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen työttömille sekä psykologisen pääoman valmennusmalli nuorille. Hanke kouluttaa työkykykoordinaattoreita osaksi palvelujärjestelmää.Movendos-valmennusmallia hyödynnetään hankkeessa osana interventiota ja tukea sekä fyysisen että psyyko-sosiaalisen valmennuksen puolella. Movendos-valmennuksella tuodaan tuki valmennettavien arkeen, millä tähdätään parempaan sitoutumiseen, motivointiin ja pysyvämpään muutokseen.

Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen toteuttajina ovat Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.

Lisätietoja: http://hankkeet.kuntoutussaatio.fi/tempo/

Lisää uutisia