Työterveysmarkkina muuttuu, ja pienet ja isot toimijat kirittävät toisiaan -mitä työterveyden asiakkaat odottavat digitalisaatiolta?

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Työterveysmarkkina on muuttunut viime vuosina kovaa vauhtia suurten toimijoiden ostaessa pienempiä. Nyt eletään mielenkiintoista vaihetta, kun tekeillä on mahdollinen uusi valtakunnallinen työterveysyhtiö. Yleisesti ottaen markkinan muutokset ja varsinkin riittävä kilpailu ovat hyväksi, jotta toimijat kirittävät toisiaan. Näyttääkin siltä, että pienemmät ja keskisuuret työterveystoimijat kirittävät suuria terveysyhtiöitä työterveyspalveluiden sisällön osalta, kun taas suuret yhtiöt kirittävät pienempiään digitaalisten ratkaisuiden puolella.

Työterveyden asiakas haluaa sujuvat palvelut yhdestä paikasta

Työterveydet ovat käyttäneet tai pilotoineet erilaisia sähköisiä ratkaisuja jo pitkään. Peruspalvelut kuten nettiajanvaraus ovat olleet isolle osalle toimijoista arkipäivää. Nyt ollaan siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, jossa etäasiointi ja hoidon tarpeen arviointiratkaisut ovat tulossa laajamittaiseen käyttöön. Sähköisten palveluiden valikoiman laajentuessa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää asiakastarpeet ja tarjota sujuva palvelukokemus.

Asiakkaat odottavat helppokäyttöistä ja tietoturvallista asiakasportaalia, jonka kautta työterveyden eri palvelut ovat saavutettavissa helposti ja oikea-aikaisesti. Hyvät digitaaliset ratkaisut myös kehittyvät koko ajan uusien tarpeiden suuntaan, kun maailma muuttuu. Yksi portaali sisältää parhaimmillaan esimerkiksi hoidon tarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen, terveyskartoitukset, ajanvarauksen, etävastaanoton, viestittelyn hoitohenkilöstön kanssa, oman käyntihistorian, terveystietojen tarkastelun ja terveysvalmennuksen.

Lisäksi esimiesasemassa olevilla henkilöillä ja henkilöstöjohdolla on tarve työkaluille, jotka mahdollistavat henkilöstön työkyvyn hallinnan, raportoinnin sekä toimintaraporttien ja dokumenttien jakamisen yrityksen ja työterveyden välillä.

Tulevaisuudessa digitaalisten ratkaisuiden painopiste siirtyy oireiden hoidosta ennakointiin. Henkilökohtaisen datan pohjalta älykäs digipalvelu voi ehdottaa käyttäjälleen toimenpiteitä ennen ensimmäistäkään oiretta. Suositukset perustuisivat silloin esimerkiksi terveyshistoriaan, kyselykartoituksiin, yksilön omiin mittauksiin sekä asiakkaan itse määrittelemiin terveystavoitteisiin ja muutoshalukkuuteen. Ehdotus voisi olla esimerkiksi lääkärikonsultaatio, työpäivän tauottaminen, kävelylenkki tai elintapojen muutokseen tähtäävä terveysvalmennus, jossa muutosta tuetaan yksilöllisesti oman henkilökohtaisen terveysvalmentajan tukemana.

Tällainen kokonaisuus tarkoittaa kovin laajaa kattausta sähköisiä palveluita, mikä johtaa helposti useiden erilaisten järjestelmien sekamelskaan työterveyksissä ja niiden asiakkailla. Kun jokaiseen järjestelmään on eri tunnukset, on mahdoton tarjota yhtenäistä asiakaskokemusta. Tämän vuoksi myöskään kerättävää tietoa ei pystytä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla.

Digitaalista pääomaa oikein hyödyntävä työterveys on askeleen edellä

Hyvin toteutetun digitalisaation avulla työterveys tehostaa toimintaa, luo uusia palvelumalleja sekä palvelee asiakkaita joustavasti useissa kanavissa ajasta ja paikasta riippumattomasti. Oikein tehtynä tämä vapauttaa terveydenhuollon henkilöstön aikaa siihen kaikkeen tärkeimpään eli asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen, mikä lisää myös henkilöstön työn mielekkyyttä ja työtyytyväisyyttä.

Digitalisaatiosta puhuttaessa työterveyden oman toiminnan kehittäminen on olennainen osa sähköisiä ratkaisuja. Tähän saadaan merkittävää lisäapua esimerkiksi kytkemällä asiakasportaaliin jatkuva asiakaspalautteen kerääminen palvelutapahtuminen ja vastaanottokäyntien jälkeen.

Miten me vastaamme tähän kaikkeen?

Movendoksen tavoitteena on tarjota työterveyksille laaja kattaus sähköisiä palveluita yhdessä tietoturvallisessa ja potilastietojärjestelmään integroidussa portaalissa, jonka käyttö onnistuu sekä tietokoneen internetselaimella että työterveydelle brändätyllä mobiilisovelluksella.

Nyt lokakuussa julkaistavan mClinic-etävastaanottoratkaisun myötä Movendoksen teknologia-alusta Movendos Health Platform sisältää tämän asiakasportaalin tärkeimmät elementit. Kehitystyötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä työterveyksien kanssa. Portaali räätälöidään kunkin työterveyden brändin, toimintamallien ja palveluvalikoiman mukaan. Kukin toimija voi ottaa vaiheittain käyttöön ne osat, jotka ovat kulloinkin tarpeen.

Lue täältä lisätietoa ratkaisuistamme

Blogin kirjoittivat Movendos Oy:n toimitusjohtaja Arto Leppisaari ja asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen. Arto toimii tiiviisti työterveyksien palvelukehityksen rajapinnassa, kun taas Paula tekee töitä pääasiassa yritysasiakkaiden ja viestinnän parissa.

Lisää uutisia