Työterveys Helsinki palvelee asiakkaitaan selkeillä palvelupoluilla ja vaikuttavuus edellä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Työterveys Helsinki aloitti yhteistyön Movendoksen kanssa vuonna 2019. Tuolloin työterveys otti käyttöön Movendoksen sähköisen asioinnin asiakasportaalin, jonka kautta ajanvaraukseen, hoidontarpeen arviointiin ja viestintään liittyvät sähköiset palvelut ovat olleet helposti työterveysasiakkaiden ulottuvilla.

Työterveys Helsinki on maan suurimman työnantajan, Helsingin kaupungin, oma työterveysyksikkö. Se vastaa työterveyspalveluiden tuottamisesta kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja usean tytäryhtiön noin 40 000 työntekijälle. 

Työterveysasiakkaat ovat löytäneet chat-palvelumme hyvin. Sitä kautta toteutamme hoidontarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen oikean palvelun pariin. Käytössämme on niin sanottu hybridimalli, jossa matalan kynnyksen palvelujen ajat kuten mielenterveyden ja fysioterapeutin palvelut ovat varattavissa suoraan, ja osa ajoista varataan hoidontarpeen arvioinnin kautta.  Hoitajat voivat helposti siirtää asiakkaan myös lääkärin etävastaanotolle.  Movendoksen kehittämä alusta ja käytettävissä olevat työkalut taipuvat hyvin monenlaisiin asiakaspolkuihin. Kiireetön ja kiireellinen viestintä ovat tällä hetkellä tärkeimmät etävastaanoton työvälineet työterveytemme ammattilaisille, yksikön johtaja Ritva Teerimäki kertoo.

Työterveys Helsinki hakee hyvällä asiakasohjauksella myös vaikuttavuutta, eli asiakkaiden työkykyriskiä arvioidaan laajemmin ja mietitään sopivaa polkua juuri kyseiselle asiakkaalle. Helppokäyttöisillä digitaalisilla palvelukanavilla halutaan mahdollistaa työterveyden asiakkaille mahdollisimman paljon terveitä työskentelypäiviä.

Työterveys Helsinki on seurannut asiakaskokemusta useita vuosia, ja nyt myös hoitochatin käytettävyydenseuranta on systemaattista. Tähän liittyen työterveys on asettanut tulostavoitteet, ja asiakaskokemus on tällä hetkellä aivan huikea. On hienoa, miten helppo on nähdä, miten asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelun sujuvuuteen. Erilaisia seurannan mittareita on helppo rakentaa, eli kokemuksia on helppo seurata ja säätää resursseja sen mukaan, Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen taustoittaa.

Pohjosen mukaan online-raportointi ja seuranta chat-keskustelujen ajoittumisesta ja chattien määrästä on erittäin tärkeä ja oivallinen väline johtamiseen. Se auttaa resurssien suunnittelussa, koska terveydenhuollon tarve vaihtelee viikonpäivän, vuodenajan ja ajankohdan mukaan.

Uusi palvelupolkujen kokonaisuus tukee työkykyä

Työterveys Helsinki on aiemmin käyttänyt myös Movendoksen mBooking-ajanvarauspalvelua. Alun perin ajanvaraus oli rakennettu oire- ja tarvepohjaiseksi, mutta nyt työterveys on muuttanut ajanvarauksen logiikkaa terveyttä edistävien palvelupolkujen sekä sairaanhoidon ja työkykypolkujen muotoon. Uusi ajanvarauspolkujen kokonaisuus tulee käyttöön kesäkuun 2021 alussa. Oleellinen osa ajanvarausta sisällöllisen muutoksen ohella on, että työterveysasiakas pystyy itse hallinnoimaan eli perumaan tai muuttamaan varauksiaan omalla ajanvarauskoodilla. Tämä säästää paljon työterveyden ammattilaisten aikaa. Samalla myös videovastaanotot otetaan laajasti käyttöön korvaamaan aiempaa puhelintyötä.

Haluamme tuoda selkeästi esille ennaltaehkäiseviä palveluitamme, koska olemme panostaneet siihen paljon. Asiakkaallemme avataan eri palvelukokonaisuuksien vaihtoehdot sekä niiden jatkopolut chat-keskusteluun tai ajanvaraukseen. Videovastaanotto on sairaanhoitotyön lisäksi hyvä työkalu esimerkiksi työterveyslääkärin käymiin työkykykeskusteluihin tai varhaisen vaiheen työkykykeskusteluihin työuupumusoireissa. Etätapaamiset säästävät niin työntekijän kuin hänen esimiehensäkin aikaa, Teerimäki kuvaa.

Asiakasymmärrys ja luottamus tärkeitä kumppanuuden aineksia

Työterveys Helsinki on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Movendoksen kanssa. Luottamuksellinen yhteistyön malli on vienyt työterveysasiakkaiden ja ammattilaisten tarpeita tukevia ratkaisuja ja palveluprosesseja hyvin eteenpäin.

Movendoksen ratkaisuista en voi sanoa muuta kuin isosti kiitos! Hyöty on ilmeinen. Movendos toimii hyvin asiakaslähtöisesti ja ymmärtää asiakkaan tilanteen. Yrityksen ja yhteistyön toimintakulttuuri sekä Movendoksen tapa tehdä töitä ketteränä, reagoivana ja nopeasti muuntautuvana toimijana on tärkeää. Kun ollaan avoimia ja pystytään joka tasolla kommunikoimaan notkeasti, herää vahva molemminpuolinen luottamus. Asiat etenevät aina suunnitelmallisesti aikataulussa askel kerrallaan, Tiina Pohjonen kiittää.

Tärkeäksi eduksi kumppanuudessa Pohjonen nostaa esiin myös Movendoksen hyvät yhteydet potilastietojärjestelmä Acuten toimittajaan. Näin kaikki osapuolet voivat tehdä yhdessä työtä yhteisen päämäärän eteen. Ihmisten välisellä yhteistyöllä ja sen sujuvuudella on iso merkitys.

Työterveys Helsinki on innokas tekemään asioita uudella tavalla ja kehittämään palveluja, joten siksi tarvitsemme kumppanin, jolla on sama intressi ja into kehittää parasta mahdollista asiakaspalvelukanavaa. Yhteinen ideoiden pallottelu ja ymmärrys arjen tarpeista on tärkeää. Kun rakennetaan pitkäjänteistä kumppanuutta, niin on hyvä muistaa, että lopulta yhteistyötä tekevät aina ihmiset. Mukavien ja osaavien ihmisten kanssa haluaa tehdä töitä, Ritva Teerimäki kertoo.

Lisää uutisia