Työnantajat valmiita panostamaan vaikuttavaan yksilöllisen työkyvyn tukemiseen

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Kesän laskeutuessa Suomineidon helmoille on hyvä pysähtyä katsomaan hetkeksi sekä taaksepäin että tulevaan. Keväällä 2022 toimintaympäristön myllerrykset jatkuivat koronan ja Ukrainassa syttyneen sodan muodossa. Tunne epävarmuudesta ja ennakoimattomuudesta tällaisina aikoina on hyvin inhimillinen. Epävarmuus on näkynyt organisaatioiden ja yksilöiden tasoilla eri tavoin.

Lopulta arjen voima lähtee konkretiasta ja siitä, että teemme sellaisia asioita, joihin voimme itse vaikuttaa – sekä auttaaksemme että vahvistaaksemme omaa ja läheistemme hyvinvointia.

Koronapandemian alkuvaiheessa oli selvästi näkyvissä työkyvyn tukemiseen liittyvien toimenpiteiden siirtämistä tuonnemmas kovan HR-päättäjien kuormituksen ja myös taloudellisen epävarmuuden johdosta. Tällä hetkellä on selvästi nähtävissä suuri muutos, eli työnantajat kokevat tärkeimmästä resurssistaan eli ihmisistä huolen pitämisen tärkeäksi ja käsillä olevaksi asiaksi erityisesti vaikeiden vuosien jälkeen. Kun työnantaja osoittaa välittävänsä työntekijöistään, vaikuttaa se myönteisesti myös työntekijöiden sitoutumiseen.

On selvää, että työn vaikutukset työntekijän hyvinvointiin ja terveyteen on huomioitava joka päivä ja työpaikan omassa arkisessa toimintaympäristössä työnantajan toimesta. Yhtä lailla on tarpeellista tukea yksilöllistä työkykyä kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta, koska ihmisen terveys, hyvinvointi ja elämänhallinta eivät tunne siilorajoja. Itsestä huolen pitäminen ulottuu vapaa-ajalta työajalle, ja elämän ja terveyden eri osa-alueet vaikuttavat toinen toisiinsa kumuloituen sekä negatiivisesti että positiivisesti.

Vaikuttavuus vakuuttaa – odotamme vilkasta syksyä

Meillä tämä työnantajien ymmärrys ja halu investoida työntekijöiden työkykyyn näkyy tulevan syksyn vilkkautena. Olemme onnistuneet vakuuttamaan työnantajat arvo- ja ratkaisukeskeisen yksilövalmennuksemme todennetulla vaikuttavuudella. Investointi on arvoisensa, kun voimme todentaa valmennuksen suuret myönteiset vaikutukset eri osa-alueilla stressinhallinnasta, palautumisesta, arjen aktiivisuudesta ja ravitsemuksesta sosiaalisiin suhteisiin, työtyytyväisyyteen ja työkykyyn.

Valmennustamme pystytään parhaimmillaan kohdentamaan ennaltaehkäisevällä tavalla juuri silloin, kun tarve on olemassa työntekijän näkökulmasta. Tämän lisäksi valmennuksesta on saatu isoja hyötyjä myös vaikkapa pidemmiltä sairaslomilta paluun tukemiseen.  Ihmisen tilanne on aina yksilöllinen, ja siksi tukimallimme taipuu yksilöllisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Parhaat pysyvät muutokset saadaan aikaan yksilöllisellä kohtaamisella. Jokainen valmennuksemme lähtee liikkeelle valmennettavan omasta elämäntilanteesta juuri sellaisena, kuin se sillä hetkellä on. Avoimessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa henkilökohtaisen valmentajan kanssa työntekijä konkretisoi omat muutostarpeensa, joihin hänellä riittää sisäistä motivaatiota. Usein on myös hyödyksi tunnistaa ulospäin näkyvien ongelmien taustalla olevia juurisyitä, joihin on mahdollista pienillä valinnoilla vaikuttaa. Muutos tapahtuu mahdollisimman helpoin ja pienin askelin, jolloin muutos on myös todennäköisimmin pysyvä.

Jos haluat jutella Unik Health Coaching -valmennuksestamme ja siitä saaduista kokemuksista lisää, otathan yhteyttä.

Voit myös tutustua valmennussivustoomme täällä.

Lisää uutisia