Tietoturvallinen ja monipuolinen etäasiointi palvelee terveydenhuollon asiakasta

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Etäasioinnin määrä kasvaa ja Movendos Health Platform kehittyy

Terveydenhuollon etäpalveluiden käytön kasvu on jatkunut vahvana myös koronatilanteen helpottumisen jälkeen. Etäratkaisuja hyödyntävät toimintamallit ovat selvästi vakiintuneet palveluntarjoajien arkeen. Tästä kertoo konkreettisesti myös Movendos Health Platform -käyttöstatistiikka:

Tietoturvallinen etäneuvottelu tuo uusia mahdollisuuksia

Syksyllä julkaistavaa uutta tietoturvallista useamman henkilön etäneuvottelua voidaan hyödyntää esimerkiksi työterveysneuvotteluissa 3-5 henkilön kesken. Etäneuvotteluun voidaan kutsua työterveyden henkilöasiakkaan lisäksi työterveyden ammattilaisia, työnantajan edustajia tai kolmannen osapuolen henkilöitä. Helppokäyttöiset etäneuvottelut sujuvoittavat työterveyspalveluja kaikkien osapuolten näkökulmasta, ja ne tarjoavat tietoturvallisen vaihtoehdon esimerkiksi Teamsille.

Asiakkaan vahva tunnistautuminen vahvistaa tietoturvaa

Kehitämme jatkuvasti palveluidemme tietoturvaa, ja esimerkiksi tietoturva-auditoinnit toteutetaan Movendoksella säännöllisesti. Palveluiden kirjautumiseen liittyvät tietosuojatarpeet ovat yleisesti kiristyneet viime aikoina, ja loppukäyttäjät ovatkin nykyään valveutuneita ja valmiita käyttämään vahvoja tunnistautumismenetelmiä. Olemme vastanneet tähän tarpeeseen ja kehittäneet useita ratkaisuja, joilla vahvistetaan ammattilaisten ja asiakkaiden kirjautumisen tietosuojaa. Esimerkiksi asiakkaan vahva tunnistautuminen on nyt saatavissa kaikkiin sähköisiin palveluihimme, ja myös ammattilaisten tietoturvalliseen kaksivaiheiseen tunnistautumiseen on kehitetty useita erilaisia kirjautumistapoja.

Työterveyden prosesseja automatisoidaan

Seuraava digitalisaation kehitysvaihe on automatisoida työterveyden sähköisiä palveluprosesseja siten, että ammattilaisten manuaalisesti tekemät välivaiheet voidaan poistaa. Näin ammattilaisten työ tehostuu ja aikaa säästyy. Ammattilaiset näkevät helposti kokonaiskuvan sekä saavat tarvittavan tiedon ja hälytteet, kun tietty asiakasprosessi vaatii toimenpiteitä. Olemmekin kehittäneet prosessiautomaatiota Movendoksen alustaan, mistä ensimmäisinä sovelluskohteina ovat työhöntulotarkastusprosessin automatisointi sekä lakisääteiset ja muut terveystarkastukset.  

Työkykyjohtamisen ratkaisun kehitys jatkuu

Työkykyjohtamisen ratkaisun ensimmäinen vaihe julkaistiin tämän vuoden alussa, ja se on valmiina otettavaksi käyttöön. Palvelu mahdollistaa työykyarviointipyyntöjen lähetyksen yrityksen toimesta ja yhdenmukaisen tavan dokumentoida ja seurata työkykyprosesseja työterveydessä.

Seuraavassa vaiheessa yhteistyössä kehityskumppaneiden kanssa kehitetään sairauspoissaolodatan pohjalta työkykyriskissä olevien automaattinen tunnistaminen ja hälytteet työterveydelle sekä esihenkilölle. Lisäksi kehitteillä on varhaisen tuen työkalu esihenkilöille varhaisen tuen mallin mukaisen työn tueksi. 

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan kokonaisvaltaisista ja helppokäyttöisistä etäasioinnin ratkaisuista, niin ota yhteyttä.

 

Lisää uutisia