THL:n innokylän MoveOn-toimintamalli ikääntyneiden hyvinvointivalmennukseen – taustalla Movendos-etävalmennuspilotin kokemukset

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen kanssa toteutettiin vuonna 2015 Movendos-etävalmennuksen pilotti. Kokeilusta syntyi hyviä aineksia, joiden pohjalta on muodostettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Innokylän uusi MoveOn-toimintamalli ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Terveysteknologian kehittyminen on lisännyt digitaalisten tukipalvelujen käyttömahdollisuuksia myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. MoveOn-etävalmennuksessa hyödynnetään mobiilisovellusten käyttömahdollisuutta ikääntyneiden hyvinvoinnin tukena. Etävalmennuksen takana on oikean ammattilaisen eli ihmisen tuki arjessa.

Etävalmennuksen avulla tuetaan ikääntyneiden hyvinvointia, arkiliikuntaa ja kotona selviytymistä joustavasti ajasta sekä paikasta riippumatta. Ikäihminen voi suorittaa kotona tehtäviä ohjatusti. Toiminnalla myös motivoidaan ikääntyneitä ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Valmennus sopii myös henkilöille joilla on vaikeuksia osallistua välimatkojen tai muun syyn vuoksi toimintoihin.

Malli on kehitetty Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n SenioriVerkko-projektissa. Kehittäjät: Satu Veltheim, Minna Piispanen. Terveyden edistämisen asiantuntijana KEY ry: Aulikki Viippola. SenioriVerkko-projekti kuuluu Eloisa ikä-hankkeeseen ( 2012-2017). Mukana ovat olleet RAY ja VTKL.

Lisätietoja:  https://www.innokyla.fi/web/malli2919433

 

Lisää uutisia