Terveyttä ja työympäristöjen kehittämistä johdetaan tiedolla

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Tieto työympäristöstä, sen riskeistä ja työntekijöiden terveydestä on avain hyvään johtamiseen

Movendos on kahden vuoden aikana kehittänyt kyselysisällöt erilaisten työpaikan altisteiden, työhyvinvoinnin ja terveysriskien luotettavaan mittaamiseen. Sujuva yhteistyö terveysalan ammattilaisten kanssa on tuottanut Suomen laajimman kartoitussisällön, joka vastaa työterveyden todellisiin arjen tarpeisiin. Käytettävien mittareiden tulee aina pohjautua tutkimustietoon. Palvelu on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Movendos mSurvey sisältää noin 60 erilaista tutkimukseen pohjautuvaa kyselyosiota. Esimerkkejä osa-alueista ovat työhön liittyvät kuormitustekijät, hyvinvointikartoitukset, terveyden riskitestit, työkyky- ja työhyvinvointikyselyt sekä asiakastyytyväisyyskyselyt. Kartoituksissa on myös osiot, joilla voidaan selvittää motivaatiota ja halukkuutta elintapamuutokseen tai palvelupolun seuraavaan vaiheeseen.

Kokonaisuus laajenee jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Viime aikoina on toteutettu uusia sisältöjä esimerkiksi matka- ja etätyöhön, väkivallan uhkaan, sisäilmaan ja erilaisiin altisteisiin kuten pölyyn, säteilyyn ja tärinään liittyen. Samalla työkalulla voi tehdä myös työpaikkaselvityksen.

Työtehtävään mukautuvat kartoitussisällöt motivoivat vastaamaan

Kyselyjen joustavuuden näkökulmasta on tärkeää, että ammattilainen voi valita kuhunkin työhön, ammattitaustaan tai vaikkapa osastoon sopivat kartoitusosiot. Vastaaminen on työntekijälle mielekkäämpää silloin, kun kysymykset liittyvät aidosti hänen työtehtäväänsä, taustaansa ja tarpeisiinsa. Myös helppo mobiilivastaaminen lisää vastausprosenttia.

Ammattilaiselle räätälöitävyys mahdollistaa oleellisen tiedon keräämisen ja sujuvan tiedon käsittelemisen jatkotoimenpiteitä varten. Kysely on integroitu potilastietojärjestelmiin. Ammattilainen pystyy analysoimaan tuloksia ja järjestelemään työtehtäviä omassa tulosnäkymässään, mistä hän pääsee käsiksi myös ryhmä- ja yksilöraportteihin.

Työntekijä saa vastauksiin perustuvaa palautetta jo kyselyyn vastaamisen aikana, ja kokonaisen raportin hän voi ladata itselleen vastaamisen jälkeen. Jos vastaaminen tapahtuu esimekriksi työpaikan yleisellä koneella, voi kyselyn tulosraportin tilata myös omaan sähköpostiin. Silloin raportti on suojattu tekstiviestitunnisteella.

Parhaimmillaan ajantasainen tieto on osa yhteensopivaa palvelupolkua

Movendos mSurvey on alunperin kehitetty tiiviissä yhteistyössä viiden työterveyden kanssa. Jatkokehitystä on tehty tarpeita tarkasti kuunnellen. Tällä hetkellä palvelua käyttää jo 30 kotimaista työterveyttä. Terveysriskikartoituksia on toteutettu jo yli 200 000.

Kartoituspalvelu on osa Movendos Health Platform-kokonaisuutta, jonka avulla terveydenhuoltoon saadaan sujuvat palvelut ajanvarauksesta kartoituksiin ja etävastaanottoon.

Ketterän ja ammattilaisten työtä helpottavan palvelun laajentumismahdollisuuksia löytyy myös julkisen terveydenhuollon puolelta.

Lisää uutisia