Terveyspalvelut suurten murrosten ja valtavien mahdollisuuksien äärellä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

 

Julkisuudessa runsaasti keskustelua herättänyt sote-uudistus on väistämättä yksi historian suurimmista terveys- ja  sosiaalialaa kohtaavista murroksista, jota pääsemme todistamaan. Niin me Movendoslaiset kuin muutkin alan toimijat, seuraamme suurella mielenkiinnolla uudistuksen ympärillä käytävää keskustelua ja päätöksentekoa. Pyrimme luomaan vellovasta keskustelusta ja tiedosta kuvaa siitä, miten uudistus käytännössä tulee muuttamaan pelikenttää.  Ja toden totta, helppoahan se ei ole, mutta sitäkin jännittävämpää. Tapahtumat ja yllättävät käänteet aiheen ympärillä muistuttavat aika ajoin valmiiksi käsikirjoitettua jännitysnäytelmää. Tai draamaa. Miten sen nyt kukin ottaa. Jonkin verran lohtua tosin tuo, ettei tulevaisuuden ennustaminen näytä olevan helppoa muillekaan, ei edes alan kovimmille asiantuntijoille. Varmaa lienee kuitenkin, että isoja muutoksia on luvassa.

Mahdollisuuksia näköpiirissä

”Terveys- ja sosiaalipalvelualalla on edessä suuria muutoksia, mutta myös valtavaa kas-
vupotentiaalia, jota löytyy erityisesti toimialojen rajapinnoilta ja teknologisista innovaatiois-
ta. Alan liepeillä toimii monia toimialoja, joiden yhdistyessä vahvemmin terveys- ja sosiaa-
lipalveluihin on odotettavissa merkittävää kasvua ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuk-
sia. Teknologiset innovaatiot parhaimmillaan tulevat ihmisten toteuttaman työn tueksi ja
avuksi – eivät pelkästään korvaajiksi.”

Tämä suora lainaus löytyy tuoreesta Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamasta terveys- ja sosiaalipalveluita luotaavasta toimialaraportista (syksy 2017), jonka tehtävänä on tarjota tietoa kyseisten toimialojen liiketoiminnan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.

Toimialaraportti on sekoitus faktaa ja fiktiota. Historiaa ja nykytilannetta kuvaavat luvut edustavat faktaa ja tulevaisuuden näkymiä hahmottavat asiat voidaan vielä toistaiseksi luokitella fiktioksi, kuten tulevaisuuden ennustamisen kohdalla on tilanne aina.

Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa, mutta ei ole tarkoituskaan. Tulevaisuus syntyy vain tekemällä. Olennainen kysymys on, millaisen tulevaisuuden haluamme tehdä ja miksi. Mikäli haluamme tehdä siitä paremman kuin ennen, parempi tulevaisuus syntyy yksinkertaisesti tekemällä asioita paremmin kuin ennen.

Itse uskomme vahvasti siihen, että mitä suurempi muutos, sitä upeamman mahdollisuuden se tarjoaa meille ajatella asiat toisin ja tehdä asiat fiksummin. Tällaisia mahdollisuuksia ei joka päivä tule eteen. Tilaisuus tulee käyttää hyvin.

Teknologian mahdollisuudet

Eräs toimialaraportissa korostuva tulevaisuuden tekijä liittyy teknologiaan. Raportin luomassa tulevaisuuden näkymässä palveluketjussa on mukana yhä enemmän toimijoita. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat ovat entistä tiiviimmässä vuorovaikutuksessa keskenään suhteessa terveys- ja sosiaaliterveyspalveluita käyttävään asiakkaaseen. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että toimialojen rajapinnoille syntyy väistämättä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Useimmat näistä nimenomaan teknologiapuolelle.

Terveys- ja sosiaalialalla toimii tällä hetkellä yli 18000 yritystä, joista 95 % on muutaman henkilön työllistäviä mikroyrityksiä. Joissain tapauksissa teknologia mahdollistaa näille pienille yrityksille tasavertaiset mahdollisuudet laadukkaan palvelun tarjoamiseen isoihin toimijoihin verrattuna, joka loppukädessä näyttäytyy loppukäyttäjälle laadukkaampana palveluna.

Fiksusti käytettynä teknologia myös esimerkiksi edistää terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten keskittymistä ydintehtäväänsä ja ihmisen kohtaamiseen sekä vähentää virhemahdollisuuksia ja kuormitusta.

Työntekijöiden ja alalla toimivien yrittäjien osalta teknologia taas avaa mahdollisuuden etätyöhön myös sellaisia palveluissa, joissa on aiemmin vaadittu läsnäoloa. Loppuasiakkaalle eli kansalaiselle teknologia mahdollistaa palveluiden tarjoamisen ajasta ja paikasta riippumatta ja avaa ylipäätään aivan uudenlaisia kanavia palveluiden käyttöön.

Olemme Movendoksessa täysin vakuuttuneita siitä, että astuimme oikeaan aikaan oikeaan junaan. Tämä tapahtui niin yhtiönä kuin ihmisten tasollakin. Saamme ja haluamme olla mukana rakentamassa terveempää tulevaisuutta, jossa terveys- ja hyvinvointipalveluiden keskiössä on ihminen. Ei ainoastaan puheiden, vaan myös tekojen tasolla.

Muutos on aina mahdollisuus. Käytetään se fiksusti.

Blogin on kirjoittanut Petteri Paakkunainen, joka toimii Movendos Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja vastaa yhtiön liiketoiminnan kehittämisestä.

Lisää uutisia