Syksy tuo mukanaan uusia tarvelähtöisiä etäasiointiratkaisuja Movendos Health Platform -palveluun

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Helposti saavutettavien etäpalveluiden käytön kasvu on jatkunut vahvana myös koronatilanteen helpottumisen jälkeen.  Olemme saaneet jatkaa antoisaa kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Movendos Health Platform sisältää terveydenhuollon palveluiden digitalisoinnin sähköisiä ratkaisuja kuten kyselyt ja kartoitukset, oire- ja tarvepohjaisen ajanvarauksen sekä chat-palvelun.

Etäratkaisuja hyödyntävät toimintamallit ovat alkaneet vakiintua palveluntarjoajien arkeen. Tästä kertoo konkreettisesti myös Movendos Health Platform -käyttöstatistiikka:

  • Yli 3,5 miljoonaa lähetettyä chat-viestiä
  • Yli 800 000 tehtyä ajanvarausta
  • Yli 300 000 pidettyä etätapaamista
  • Yli 250 000 vastattua terveyteen ja työkykyyn liittyvää kartoitusta

Pitkäjänteinen kehitystyö vastaa suoraan asiakastarpeisiin

Etäasiointiin ja sujuviin palveluprosesseihin suunniteltua Movendos Health Platform -kokonaisuutta kehitetään pitkäjänteisesti ja yhdessä työterveysasiakkaiden kanssa. Kehitystiimimme on tehnyt talven ja kevään aikana paljon työtä, jonka tuloksia pääsemme julkaisemaan syksyllä. 

Tulevana syksynä käyttöön saadaan esimerkiksi kokonaan uudistettu etävastaanotto sekä useamman tahon yhteinen tietosuojattu etäneuvottelupalvelu. Esimerkiksi työterveysneuvotteluissa yhteinen kanava eri tahoja edustavien henkilöiden tapaamiseen on tärkeä uudistus.  

Myös työterveyden ja työnantajan väliseen yhteydenpitoon suunniteltu mShare-yritysportaali kehittyy. Esimerkiksi sähköinen työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma ovat jo pilotoitavana. Uusi syksyllä julkaistava ominaisuus mahdollistaa työpaikkaselvitysten ja toimintasuunnitelmien yhdenmukaisen ja tehokkaan luonnin sähköisessä työkalussa.

Seuraava digitalisaation kehitysvaihe on automatisoida työterveyden sähköisiä palveluprosesseja siten, että ammattilaisten manuaalisesti tekemät välivaiheet voidaan poistaa. Näin ammattilaisten työ tehostuu ja aikaa säästyy. Ammattilaiset näkevät helposti kokonaiskuvan sekä saavat tarvittavan tiedon ja hälytteet, kun prosessi vaatii toimenpiteitä. Esimerkkinä tästä on työhöntulotarkastuksen prosessi, jossa työnantajan tai esihenkilön lähettämä työhöntulotarkastustilaus käynnistää työntekijälle sähköisen esikyselyn, ohjaa tarpeen mukaan ajanvaraukseen, ja samalla ammattilainen saa kaikki prosessiin tarvittavat taustatiedot ja hälytteet. Prosessien automatisoinnista on hyötyä myös esimerkiksi lakisääteisissä terveystarkastuksissa.

Työkykyjohtamisen ratkaisu etenee

Työkykyjohtamisen ratkaisun ensimmäinen vaihe julkaistiin tämän vuoden alussa. Palvelu mahdollistaa työkykyarvioinnit ja niihin liittyvien prosessien dokumentoinnin ja seurannan työterveydessä. Seuraavassa vaiheessa yhteistyössä kehityskumppaneiden kanssa kehitetään sairauspoissaolodatan pohjalta työkykyriskissä olevien automaattinen tunnistaminen ja hälytteet työterveydelle sekä esihenkilölle. Lisäksi kehitteillä on varhaisen tuen työkalu esihenkilöille varhaisen tuen mallin mukaisen työn tueksi.

Jos haluat keskustella etäasioinnin palveluistamme tarkemmin, olethan yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Lisää uutisia