Sähköiset terveyskartoitukset ovat virtaviivaistaneet Pihlajalinnan työterveystoimintaa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Pihlajalinna kuuluu Suomen suurimpien työterveys- ja lääkäripalveluja tarjoavien yritysten joukkoon. Sen työterveyspalvelujen piiriin kuuluu noin 250 000 työntekijää, joille se tarjoaa palveluja noin 80 eri yksikössä Suomessa.

Yhteistyö Pihlajalinnan ja Movendoksen kesken alkoi vuonna 2017, kun Pihlajalinna otti käyttöön Movendoksen kehittämän sähköisten kyselyiden mSurvey-palvelun. Movendos mSurvey  mahdollistaa sähköisten terveys-, hyvinvointi- ja työolosuhdekyselyiden toteuttamisen ja räätälöinnin kullekin kohderyhmälle sopivaksi kokonaisuudeksi.  

Pihlajalinnan kokemus Movendoksen kehittämästä mSurvey-kartoituspalvelusta on positiivinen, ja kyselyjen kehittäminen Movendoksen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Myös uusia meitä palvelevia kyselysisältöjä on syntynyt taajaan. Osa näistä on ollut pelkästään Pihlajalinnan tarpeisiin räätälöityjä kyselyjä, ja osa kaikille kartoituspalvelua käyttäville palveluntarjoajille kehitettyä sisältöä.  Erityisesti riskiluokittelu erilaisissa kyselyissä palvelee meitä hyvin. Valtakunnallisesti kaikille palveluntarjoajille suunnatut ja jatkuvasti laajenevat validoidut kyselyt ovat tärkeitä. Oleellista on, että kyselyiden tieteellinen tausta ja perusta on kunnossa, Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa kertoo.

Sähköiset kartoitukset ovat helpottaneet Pihlajalinnan terveystarkastustoimintaa.

Sähköiset kyselyt ovat selkeästi virtaviivaistaneet meidän terveyskartoitusprosesseja. Tällaisilla sähköisillä kartoituksilla pystytään tekemään terveystarkastus aiempaa kustannustehokkaammin ja tasalaatuisemmin, ja pystymme tekemään kohdennettuja tarkastuksia. Saamme myös loppuasiakkaasta ja työntekijästä riippumatta vastaukset kattavasti samoihin asioihin, mikä auttaa terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten yhteenvetojen laatimista työnantajille, Viljamaa kertoo.

Koronapandemia kasvatti sähköisten kartoitusten käyttöä – kehitys jatkuu

Koronapandemia on luonnollisesti siirtänyt maailmaa enemmän digitaaliseen suuntaan. Tämä on vaikuttanut myös sähköisten kartoitusten määrään, joita tehdään nykyisin aiempaa enemmän. Vuonna 2021 tehtiin 80 % enemmän kyselyitä kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana

Digitaalisten työpaikkaselvitysten kautta saadaan esitietoa aiempaa kattavammin, ja myös yksittäisten työntekijöiden osallistaminen työpaikkaselvitykseen on mahdollista. Pihlajalinnalla sähköisiä kartoituksia käytetään myös työhyvinvointikyselyihin sekä sairauskäyntien puolella vastaanottoa valmistelevina kyselyinä. 

Aiemmin työpaikkaselvityksen yhteydessä keskusteltiin työnantajan ja työsuojeluedustuksen kanssa, mutta nyt tavoitamme myös jokaisen työntekijän. Lisäksi sähköiset kyselyt ovat helpottaneet esitietojen keräämistä osana ammattilaistemme työtä, kun esitiedot saadaan kerättyä helposti jo ennen vastaanottokäyntiä, Viljamaa taustoittaa.

Movendokselle mSurvey-palvelun jatkuva kehittäminen on tärkeää, jotta kyselysisältöjen laajenemiseen sekä niiden tuottamaan tietoon ja prosesseihin liittyviin tarpeisiin voidaan vastata.

Kartoituspalvelua on kehitetty hyvin eteenpäin Movendoksen toimesta. Esimerkiksi terveystarkastuksen yhteydessä toteutetun kyselyn tulosraportti siirtyy nyt automaattisesti potilastietojärjestelmään osaksi potilaan tietoja. Tämä oli meille tärkeä kehitysaskel. Samaten kyselyvastaamisen muuttaminen vahvan tunnistautumisen taakse on herättänyt luottamusta työnantaja-asiakkaissa ja vastaavissa työntekijöissä. Tietoturva on erittäin tärkeä asia terveyttä koskevien tietojen keräämisessä, Viljamaa kiittää.

Jatkossa datan sujuva hyödyntäminen on osa-alue, mitä kehitystyössä halutaan laajentaa.

Movendoksen kanssa asiat ovat edenneet, ja positiivista on ollut todella nopea reagointi uusiin kyselytarpeisiin, Viljamaa kiittää.

Lisätietoa Movendoksen kehittämästä kartoituspalvelusta löydät täältä.

Lisää uutisia