Olipa yritys suuri tai pieni, sen tärkeimpiä tekijöitä ovat ihmiset -yksilöllinen ja skaalautuva terveysvalmennus laskee työkykyriskejä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Blogi on julkaistu alunperin henkilöstöalan HRX-tapahtuman blogina 24.10.2018:

https://tapahtumat.almatalent.fi/blog/olipa-yritys-suuri-tai-pieni-sen-tarkeimpia-tekijoita-ovat-ihmiset

***

Henkilökohtainen kokemuksemme terveydestä, hyvinvoinnista ja niihin liittyvistä tarpeista ja toiveista vaihtelee henkilöstä toiseen. Lisäksi elämäntilanteet vaihtelevat yksilötasolla vuosien, kuukausien ja jopa viikkojen välillä.

Myös yritysten y-tunnuksen takana on joukko taustoiltaan, tarpeiltaan ja toiveiltaan hyvin erilaisia yksilöitä, joiden terveyden edistämiseen ei ole olemassa standardiratkaisuja. Yleiset ohjeet, neuvot tai kampanjat eivät toimi silloin, kun halutaan oikeita kestäviä muutoksia.

Siksi onkin tärkeää, että tuki olisi saatavilla yksilön näkökulmasta oikeaan aikaan ja matalalla kynnyksellä. Yksilöllinen näkökulma, oikea ajoitus ja tuen helppo saavutettavuus auttavat myös tavoittamaan oikeat ihmiset mukaan.

Tutkimusten mukaan päivittäiset elintapamme määrittävät jopa 50 % terveydentilastamme. Yksilöllisellä valmennuksella on todettu olevan merkittävä vaikutus elintapamuutosten onnistumiseen. Vielä suurempi merkitys valmennuksella on, jos se pohjautuu aidosti yksilön omaan elämäntilanteeseen, arvoihin, mielenkiinnonkohteisiin ja motivaatioon. Tällöin puhutaan arvo- ja ratkaisukeskeisestä coaching-lähestymistavasta. Sen ytimessä on kuunteleminen ja ennen kaikkea kuuleminen, jolloin ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Silloin valmentajan konkreettinen tuki ja pienet arjen muutosaskelmat lähtevät ihmisestä itsestään käsin, ja valmentaja on kanssakulkija yhteisellä matkalla.

Etänä toteutettava yksilöllinen terveysvalmennus laskee työkykyriskejä ja skaalautuu erikokoisiin yrityksiin

Näihin päiviin saakka yksilöllistä valmennusta on toteutettu pääasiassa kasvokkain, mikä vaatii aikaa paikasta toiseen siirtymiseen sekä asiakkaalta että valmentajalta, ja saattaa jättää koko palvelun suuren ihmisjoukon ulottumattomiin maantieteellisistä tai henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvistä syistä. Lisäksi perinteiset hyvinvointi- ja työkykyhankkeet kuormittavat usein HR-ammattilaisia hyvin paljon tilavarausten ja organisoinnin muodossa.

Movendos Health Coaching-valmennukset toteutetaan tietosuojatuilla videotapaamisilla ja niiden välissä annettavalla yksilöllisellä etätuella. Kun yksilövalmennusta toteutetaan luotettavan etävalmennuskanavan kautta, se on ihmisten ulottuvilla elämäntilanteesta, työtehtävästä, sijainnista ja paikasta riippumatta. Näin palvelu on skaalattavissa ja saavutettavissa yrityksen eri yksiköissä ja esimerkiksi matka- ja etätyötä tekeville.

Alla olevan linkin takaa löytyvällä videolla neljä Movendos Health Coaching-valmennuksessa ollutta työntekijää eri yrityksistä kertoo kokemuksistaan. Pysyvät hyvät muutokset elämässä ovat syntyneet omista oivalluksista ja yhteisestä matkasta oman valmentajan kanssa.

Ammattitaitoisen valmentajan kanssa luottamus rakentuu kasvokkaisessa etätapaamisessa helposti.  Etätapaaminen onkin itse asiassa lähitapaaminen. Valmentaja on tunnetasolla ja läsnäolon näkökulmasta yhtä lähellä, kuin kasvokkaisessa tapaamisessa. Yksilöllisyyden, oikean ajoituksen ja arjen helppouden ansiosta Movendos-valmennuksiin sitoudutaan todella hyvin, ja niiden keskeyttämisprosentti on lähellä nollaa.

Valmennukseen ohjautuminen ja valmennuksen käynnistyminen on yritykselle yhtä helppoa, tulipa valmennukseen ajan myötä muutamia, kymmeniä tai satoja ihmisiä -kaikki tapahtuu yksilötasolla. Kutsumme tätä Välittömän tuen malliksi™ . 

Movendos-Valittoman-tuen-malli

Investoinnille vastinetta hyvillä ja pysyvillä vaikuttavuustuloksilla

Yksilön terveys ja hyvinvointi vaikuttaa merkittävästi paitsi häneen itseensä, myös ympäristöön sekä työssä että kotiarjessa.  Seuraamme valmennustemme vaikuttavuutta kattavien kartoitusten avulla lyhyellä ja pitkällä aikavälillä seuraavien muuttujien osalta:

  • Koettu stressi
  • Stressinhallinta
  • Työtyytyväisyys
  • Työkyky
  • Uni ja palautuminen
  • Liikunta ja arkiaktiivisuus
  • Ravinto ja painonhallinta
  • Omien arvojen mukainen elämä
  • Sosiaaliset suhteet

Valmennusten tulokset ja vaikuttavuus ovat olleet keskimäärin erittäin hyvällä tasolla työntekijän asemasta, työtehtävästä tai sukupuolesta riippumatta. Lisäksi yksilötason isoilla muutoksilla on pystytty alentamaan merkittävästi työkykyriskiä. Valmennuksen jälkeen havaitut hyvät tulokset ja vaikuttavuus ovat jatkaneet paranemistaan pidemmän aikavälin seurannassa, mikä kertoo pysyvämmästä, omassa ajattelussa tapahtuneesta muutoksesta.

Suurimmat tulokset valmennuksissa ovat liittyneen parempaa elämänhallintaan. Esimerkiksi koettu palautuminen on kasvanut jopa kymmeniä prosentteja alkutilanteesta. Lisäksi stressinhallinta sekä elämän tasapaino ovat kasvaneet yli 20 %. Paremman tasapainon myötä tulokset näkyvät tilanteen merkittävänä kohenemisena myös ravinnon, liikunnan ja unen osa-alueilla. Valmennustyytyväisyyden arvosana on keskimäärin 9/10, ja myös suositteluhalukkuus on erinomaisella tasolla.

Olemme toteuttaneet valmennuksia esimerkiksi kaupan, teollisuuden, logistiikan, sosiaali- ja opetuspalveluiden aloilla, it-sektorilla sekä erilaisiin asiantuntijatehtäviin liittyen. Yksilöinä työntekijät ovat edustaneet johtoa, suorittavaa työtä tekeviä ja kaikkea siltä väliltä.

Eri kokoisissa yrityksissä ihmiset ovat tekemisen ydin. On tärkeää mahdollistaa yksilöllinen ja oikea-aikainen tuki, jossa työntekijät kohdataan yksilötasolla ja heidän omaan arkeensa sopivalla tavalla.

***

Movendos on yksilön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä valmennus- ja teknologiayhtiö, jonka juuret ovat terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Movendoksen kehittämä Välittömän tuen malli™ ja yksilöllinen Movendos Health Coaching mahdollistavat skaalautuvan, yksilöllisen, oikein ajoitetun ja kokonaisvaltaisen terveysvalmennuksen. Arvo- ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan perustuva coaching-valmennus toteutetaan henkilökohtaisin tietosuojatuin videotapaamisin, ja valmentajan henkilökohtainen tuki on saatavilla myös tapaamisten välillä. Vaikuttavuutta seurataan tiiviisti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. www.movendos.com

Blogin kirjoittaja on Movendos Oy:n asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja palvelukehityksen rajapinnassa.

Lisää uutisia