Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista julkaistiin

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat 9.11.2016 tiedotteen työterveyshuollossa toimivien ammattilaisten ja asiantuntijoiden ohjeesta, joka kertoo digitaalisten etäpalvelujen hyödyntämisestä ennaltaehkäisevissä palveluissa. Etäpalvelun käyttö edellyttää aina työterveyshuollon palveluntuottajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan arviota siitä, soveltuuko annettu palvelu etäpalveluna toteutettavaksi.

Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja ammattieettiset periaatteet. Lisäksi etäpalvelua varten tarvitaan aina asianmukaiset tilat ja laitteet sekä koulutettu henkilöstö palvelua antamaan. Ohjeissa korostetaan myös yksityisyyden suojaa ja sitä, että tietojärjestelmien tietosuojan ja tietoturvan oltava kunnossa etäpalveluja tarjottaessa.

Ohje on ensimmäinen laatuaan, ja tukee työterveyshuollon etäpalvelujen hyödyntämisen lisäämistä. Ohjeen ovat laatineet sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Työterveyslaitos ja Kela.

Ohje kokonaisuudessaan: Ohje ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluista ja niiden kriteereistä (pdf)

Koko uutinen löytyy täältä: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ohje-ehkaisevan-tyoterveyshuollon-etapalveluista-on-valmistunut

 

Lisää uutisia