Nuorten Ystävät tarjoaa etätukea suoraan nuorten arkeen

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Nuorten Ystävät otti mCoach-etävalmennuspalvelun käyttöön nopeasti keväällä 2020 koronan aiheuttaman muutoksen vuoksi. Se mahdollisti nuorille etätapaamiset ja etänä annettavan tuen yksilöllisten tehtävien ja palautteen muodossa.

Etätapaamisiin on helppo tulla

Etävalmennusta on tehty esimerkiksi Kelan kustantaman NUOTTI-valmennuksen puolella. NUOTTI-valmennus on 16 – 29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, jota voi hakea ilman lääkärinlausuntoa. Se on suunnattu nuorille, joiden toimintakyvyn heikentyminen jollain elämän osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai opiskelujen jatkumista.

Keväällä suurin osa tapaamisista pidettiin koronan vuoksi etänä. Tällä hetkellä tapaamme asiakkaita sekä kasvokkain että etäyhteyden kautta. Vaihtoehtoinen tapa osallistua tapaamiseen etänä on tärkeä, jos nuorella on esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelkoa, ahdistusta tai kovaa väsymystä ja vaikeutta lähteä kotoa, NUOTTI-valmentaja Meeri Juusola kertoo.

Valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Monelle etätapaamisiin osallistuminen on helpompaa ja luontevampaa. Etätapaamisten käyttö on myös vähentänyt aikojen peruuntumisia selvästi. Samaten, jos asiakkaalla on motorista levottomuutta, niin kotoa osallistuminen tapaamiseen on helpompaa. Nuori voi esimerkiksi puuhailla kotona jotakin samalla, mikä helpottaa, Meeri kertoo.

Asiakaskunnassa on monenlaisista lähtökohdista olevia nuoria, ja aivan kaikille etätapaamiset eivät sovi. Laite- tai yhteysvaatimukset voivat aiheuttaa esteitä osalle nuorista, ja osa ei osaa olla aivan oma itsensä videotapaamisessa kasvokkaiseen tapaamiseen verrattuna.

Toisaalta taas uskon, että koronan myötä lisääntynyt etäpalveluiden käyttö voi auttaa osaa nuorista myös tulevissa etänä toteutettavissa työhaastatteluissa, kun etätapaamisia ei tarvitse jännittää, NUOTTI-valmentajana toimiva Antti Ehovuo kertoo.

Osa on taas tykästynyt etätapaamisiin niin paljon, että kasvokkaisiin tapaamisiin pitää hiukan houkutella. Paikan päällä tapahtuvat yhteiset tapaamiset ovat hyödyksi esimerkiksi silloin, kun nuorella on toiminnanohjaukseen liittyviä haasteita, Meeri kuvaa.

Yksilöllisistä tehtävistä apua arjenhallintaan

NUOTTI-valmennuksen keskimääräinen kesto on tavallisesti kymmenen kuukautta, jolloin viiden kuukauden valmennusjaksoja on kaksi peräkkäin. Jaksoja voi olla myös yksi tai useampia.  Tietosuojattujen yksilöllisten etätapaamisten rinnalla nuorten arjen tukena on käytetty erilaisia arjenhallintaa tukevia tehtäviä. Konkreettiset tehtävät, hymynaamat ja aktiivisuuspisteiden kertyminen ovat kannustaneet jatkamaan arjen muutosta, ja monet nuoret ovat pyytäneet jopa jatkamaan tehtävien kestoa. Monilla merkintöjä on lähes päivittäin.

Käytännössä tehtävät on räätälöity täysin yksilöllisesti. Tehtävät voivat olla arjenhallintaa ja aktiivisuutta tukevia tehtäviä kuten ”Käyn ulkoilemassa koiran kanssa päivittäin”, ”Täytän tiskikoneen” tai ”Pesen pyykkiä”. Aikuislukiota käyvä voi myös kuitata päivät, kun hän on päässyt koululle. Monien tehtävien osana olen käyttänyt myös jatkokysymystä, miltä nuoresta juuri sillä hetkellä tuntuu, Meeri kertoo.

Etävalmennuspalvelun kautta ammattilaiset ovat antaneet säännöllistä palautetta ja olleet yhteydessä nuoriin asiakkaisiin.

Ammattilaisen läsnäolo etänä ja arkisten tehtävien tekeminen on sitouttanut ja kannustanut nuoria. Osalla on voinut olla alussa haasteita, mutta sitten asiat ovat lähteneet rullaamaan. Olen hyödyntänyt myös verkkokursseja mCoach-tehtävien muodossa. Tehtävät ovat voineet liittyä myös ahdistavien tilanteiden tai ahdistuksen tunteen tunnistamiseen. Sen myötä asiakas on pystynyt huomaamaan myös sen, onko tilanne helpottanut. Tehtäviä on pohdittu myös asiakkaan kanssa yhdessä ja priorisoitu arjen asioita ja uusia tehtäviä sen pohjalta, Antti taustoittaa.

Etäpalveluissa hyödyntämätöntä potentiaalia

Meeri Juusola ja Antti Ehovuo toivovat, että etäpalvelut jäävät omalta osaltaan palveluvalikoimaan myös koronatilanteen jälkeen, koska etäpalveluissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Käyttö on vaatinut ammattilaisiltakin opettelua, mutta samalla on kertynyt uutta oppia ja uusia käyttökelpoisia työkaluja asiakkaan kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen.

NUOTTI-valmennuksen lisäksi Antti tekee myös TE-toimiston tilaamaa Ekatyö-valmennusta, joka on kohdennettu alle 30-vuotiaille. Kesän ja syksyn aikana myös näille asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta etätapaamisiin.

Nuorten Ystävät laajensikin jo etäpalveluitaan syyskuussa, jolloin käyttöön otettiin Movendoksen mClinic Lite-etävastaanottopalvelu osaksi Vanhempien Akatemian Tolokusti-hanketta. Siinä lapset, nuoret ja vanhemmat pääsevät matalalla kynnyksellä etävastaanotolle joko jonotukseen tai ajanvaraukseen perustuen ilman varsinaista valmennusprosessia tai omia valmennustunnuksia. Lisätietoa hankkeesta ja Apua-painikkeesta: https://www.nuortenystavat.fi/yksikot/vanhempien_akatemia/tolokusti_koulutielle_-hanke

Nuorten Ystävät on kansalaisjärjestö, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Vuosittain toiminnan piirissä on yhteensä 5000 lasta, nuorta ja aikuista. Nuorten ystävät muodostuu kansalaisjärjestöstä ja sen omistamasta sosiaalipalveluita tuottavasta liiketoimintakonsernista. https://www.nuortenystavat.fi/

Lisää uutisia