Näin rakennat aitoa läsnäoloa etätapaamisessa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

 

Vierailijablogi: Kirjoittaja Sirpa Mäkinen, Kehittämistoiminnan esimies, ratkaisukeskeinen terapeutti ja työnohjaaja Kehitysvammaisten Tukiliitosta.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on toteuttanut ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmennusta vanhemmille Movendos mCoach-etävalmennuspalvelulla jo vuodesta 2018.Taitopainotteiset valmennukset ovat arviointiaineiston mukaan tarjonneet vanhemmille mahdollisuuksia pysähtyä omien tarpeidensa äärelle, löytää uusia keinoja haastaviin tilanteisiin sekä saada ja antaa vertaistukea. Vanhemmat arvostavat myös saamaansa oppia omien ja lastensa vahvuuksien tunnistamiseen sekä parisuhteesta tai laajemmin ihmissuhteista huolehtimiseen.

Ratkaisupuhe ja läsnäolo välittyvät myös etänä

Oma havaintomme on, että ratkaisupuhe ja virtuaalihalaukset taipuvat hyvin myös verkkoon. Ratkaisupuheella tarkoitamme ammatillista ja sinnikästä keskustelun ohjausta sekä uusien näkökulmien tutkimista. Ratkaisupuhe sallii, vastaanottaa ja validoi vanhemman huolen tai haasteen tunnot, mutta ohjaa tavoitteellisesti dialogia kohti toiveikkuutta. Se tunnistaa myös pienten askeleiden merkityksen oman ja läheisten hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Vaikka fyysinen kosketus ja halaus eivät verkossa toteudukaan, voi uupunutta tai epätoivoista ”virtuaalihalata” läsnäolon tunnetta välittäen, sanoin, kuvin, metaforin ja motoin. Niiden avulla voi tuoda kaivattua empatiaa myös verkossa työskentelyyn.

Näin rakennat aitoa läsnäoloa etätapaamisessa

Koronan keskellä yhä useamman ammattilaisen asiakaskohtaamiset siirtyvät verkkoon. Tässä ajassa ratkaisupuheelle ja virtuaalihalauksille on kenties enemmän kysyntää kuin koskaan.

Olemme koonneet erilaisia läsnäoloa ja etätyöskentelyä tukevia näkökulmia verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen edistämiseen. Ne ovat kahden vuoden kokeiluun pohjautuvan kehittämisen ja asiakaspalautteista opitun tulosta.

Toivomme vinkeistä olevan inspiraatiota ja hyötyä muillekin ratkaisupuheen ja virtuaalihalausten edistämisestä kiinnostuneille!

  • Auta asettumaan yhteiseen tilaan. Aikatauluta osallistuminen ja kerro, milloin ja miten itse olet tavoitettavissa.
  • Sanoita myös hiljaisuutta “mietin hetken” “etsin lisätietoa” tai “otetaan aikaa ja mietitään kaikki tätä hetki”.
  • Asetu osallistujan tilanteeseen ja kokemukseen, lue myös rivien välistä. Tunnista heikkokin signaali tarpeesta ja toivosta, ja tee se näkyväksi.
  • Kohtaa henkilökohtaisesti, ja puhuttele nimellä tai nimimerkillä. Ole vastavuoroinen eli jaa itse, tarkenna, kiitä ja pyydä anteeksi. Pidä yllä ”jutustelu-meininkiä”.
  • Säilytä inhimillisyys ja kotikutoisuus, erotu ja ole oma itsesi. Osallistujalle on tärkeää työntekijän pysyvyys.
  • Käytä osallistujan kieltä ja sanoja. Kannusta ja tsemppaa turhautumisen hetkellä. Pyydä kertomaan mahdollisimman konkreettisia esimerkkitilanteita.
  • Kysy avoimia kysymyksiä sinnikkäästi. Anna osallistujalle aikaa miettiä ja vastata. Siedä hiljaisuutta. Tarjoa mahdollisuus palata aiemmin käsiteltyyn aiheeseen.
  • Verkkotyöskentely on intensiivistä. Varaa aikaa rauhoittumiseen ja asettumiseen ennen ja jälkeen verkkotyöskentelyn..
  • Sanoita väärinymmärrysten mahdollisuus verkossa. Avoin, luottamuksellinen ja oppiva asenne auttaa kaikkia.
  • Jaa omia kokemuksia ja hyödynnä muiden oppeja vuorovaikutuksen kehittämiseen verkossa. Tekemällä oppii ja kehittyy! Kokeile rohkeasti!

Lisää vinkkejä ja toimintamalleja verkkovuorovaikutukseen löydät Tukiliiton nettisivuilta osoitteesta www.tukiliitto.fi/kehittaa.

Keväällä 2020 valmistuu myös Rohkaisupakkamme. Se sisältää 40 tunne- ja vuorovaikutuskorttia, jotka auttavat kohtaamaan verkossa ja kasvokkain.

Lisätietoa Tukiliiton tämän kevään etävalmennuksista:

Taitoa tulevaan, voimavarakeskeinen verkkovalmennus nuorten vanhemmille 13.4.–26.5.2020: www.tukiliitto.fi/tapahtuma/verkkovalmennus-taitoa-tulevaan

Tsemppiryhmä verkossa vanhemmille, joiden perheessä on alle 10-vuotias lapsi JA joissa lapsella TAI vanhemmalla on tuen tarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä: https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/tsemppiryhma-verkossa-vanhemmille/