Movendos Way –Näin meillä kehitetään edelläkävijäpalveluita

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Movendos on ollut olemassa nelisen vuotta. Sen juuret ovat lähtöisin käyttäytymis- ja terveystieteen tutkimuksesta Tampereen teknillisestä yliopistosta. Ennen yrityksen perustamista terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten piirissä oli tunnistettu selkeä ongelma: heidän asiakkaillaan, eli kenellä tahansa meistä, on inhimillinen taipumus pysyä kiinni vanhoissa tavoissa ja tottumuksissa. Ammattilaisilla oli tarve tuoda yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea tapaamisten väliin ja helpottaa muutoksen tekemistä konkreettisin ja tarpeeksi pienin askelmin. Tästä ajatuksesta syntyi ensimmäinen tuotteemme etävalmennuspalvelu Movendos mCoach, jota on lisensoitu jo noin 60 organisaatiolle työterveyksien, kuntoutuksen, julkisen sektorin ja valmennuksen piirissä Suomessa.

Matkan varrella tunnistimme, että hyvä etävalmennus edellyttää palvelua käyttävältä ammattilaiselta hyvää valmentavaa otetta ja yksilön tarpeet huomioivaa lähestymistapaa. Olemme kouluttaneet ammattilaisia etävalmennuspalvelun käyttöön ja tukeneet monia tahoja kehittämään tapaamisia ja etävalmennusta yhdistäviä uusia palveluprosesseja. Tie on pitkä, mutta sitäkin palkitsevampi. Pieni kahdeksan hengen yrityksemme on tehnyt tiivistä kenttä- ja kehitystyötä, onnistunut olemaan läsnä asiakkaiden arjessa ja pystynyt ratkaisemaan ajankohtaisia ja tapetilla olevia ongelmia, joihin moni muu on jättänyt tarttumatta.

Uudet palvelu- ja teknologiaratkaisut vastaavat konkreettiseen tarpeeseen

Syksyllä 2016 Movendos yhdistyi työhyvinvointivalmennuksiin erikoistuneen Elivan kanssa. Kasvanut Movendos ryhtyi tarjoamaan kokonaisvaltaista ja ratkaisukeskeistä työhyvinvointivalmennusta yritysasiakkaille omana palvelunamme. Kysymys on ennaltaehkäisevästä valmennuksesta, jossa yksilön arvojen, elämäntilanteen ja tarpeiden pohjalta tuetaan ihmistä muuttamaan omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Tällaisista lähtökohdista syntyy pysyviä muutoksia arjessa: muutos lähtee yksilöstä itsestään, ei ulkopuolisen ammattilaisen sanelemana tai vaatimuksesta.

Vuoden 2016 aikana alkoi myös valjeta, että maailma ei ole kovinkaan valmis sähköisten terveyskartoitusten osalta. Työterveyksillä oli isoja ja työarjessa merkityksellisiä tarpeita, joihin oli loppujen lopuksi helppo vastaus: tarpeisiin nopeasti reagoiva ja prioriteettijärjestystä ravisteleva Movendos-kehitystiimi. Kevään ja kesän ideoinnin pohjalta syksyn aikana syntyi kattava sähköinen kartoitus Movendos mSurvey, joka luotiin yhteistyössä työterveyksien kanssa. mSurveysta löytyy esimerkiksi työterveyksien tarpeisiin kattava kyselykokonaisuus, jossa on työkyky- ja terveysriskikartoitusten lisäksi myös työn fyysisen ja psykososiaalisen kuormittavuuden kartoitukset.

Movendos mSurvey-palvelusta hyötyvät työterveyksien ohella myös yritykset, julkinen sektori ja kuntoutustahot. Kartoitusta voidaan käyttää esimerkiksi valmennettavien valintaan, yksilöiden profilointiin ja palvelupolkuohjaukseen, valmennusten alku- ja loppukartoituksiin, terveys- ja työkykyriskien kartoittamiseen sekä vaikuttavuuden arviointiin.  Aiempiin ratkaisuihin verrattuna tärkeitä elementteja palvelussamme on sisällön helppo yksilö- ja ryhmätason räätälöitävyys, raakadatan hyödyntämismahdollisuus ja helppo vastaaminen mobiililaitteilla, Uusien elementtien ohella mSurvey pohjautuu hyviin olemassa oleviin käytäntöihin ja tutkimukseen.

Tulevaisuutta on kiehtovaa rakentaa heti

Mitä seuraavaksi? Ennaltaehkäisevien palvelujen merkitys kasvaa, ja sujuvia sähköisiä palveluja tarvitaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olennaista on, että Movendos haluaa yhdistää ihmisen ja ihmisen. Parhaimmillaan sähköiset palvelut ja etävalmennus tuovat laadukasta yksilöllistä tukea kenen tahansa ulottuville, mikä myös tasa-arvoistaa palvelujen saatavuutta eri alueilla. Movendos-teknologia ei ole kylmää, vaan sen takana on lämmin sydän – oikea ammattilainen ja ihminen.

Movendos Way on meidän tapamme kuunnella asiakkaita, seurata yhteiskunnan kehitystä ja olla koko ajan pienen askeleen edellä. Me kehitämme uutta, mutta aina tarvelähtöiseen priorisointiin pohjautuen ja kokonaisuutta unohtamatta.

Lue lisää juuri julkaistusta uudesta mSurvey-palvelustamme:

www.movendos.com/msurvey

Lisää uutisia