Movendos on mukana EIT-finaalissa ja tähyää Euroopan markkinoille

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Eurooppalainen EIT Digital on yksi EIT:n (European Institute of Innovation & Technology) painopistealueista, ja sen tavoitteena on sijoittaa sekä inhimillistä että rahallista pääomaa ICT-ratkaisuihin liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen. EIT Digitalin alaisuudessa on neljä toimintalinjaa, joista yksi on Digital Wellbeing. EIT Digital tukee lupaavimpien yritysten ja innovaatioiden kasvua maailmanmarkkinoille, jotta Eurooppaan saadaan luotua uusia menestystarinoita. Movendos kilpailee Digital Wellbeing-kategorian finaalissa yhdeksän yrityksen joukossa Eindhovenissa 24.11.2016.

Koko Movendos-filosofia perustuu kahteen perusongelmaan. Ensinnäkin mitatun tai muuten jaetun tiedon määrä ei tunnu muuttaman ihmisten käyttäytymistä arjessa. Hukumme tietoon, mutta kokonaisvaltainen hyvinvointi ei kasva. Toiseksi, ammattilaisen tuki on usein saatavilla liian myöhään ja reaktiivisesti, ja silloinkaan ammattilaisen tuki ei yllä tapaamisista asiakkaan arkeen saakka.

Miten tietämyksen ja ammattilaisen tuen voi muuttaa pienten askelten muutoksiksi arjessa?

Arki vie ihmistä mennessään hyvin helposti. Tieto ei siis isolla osalla ihmisiä riitä muuttamaan tekoja, liittyipä tieto terveellisiin elämäntapoihin, ajanhallintaan tai sosiaalisiin suhteisiin. Jo vuodelta 2002 on laadukkaita tutkimustuloksia, joiden mukaan ammattilaisen antamalla henkilökohtaisella valmennuksella voidaan ehkäistä 58 % kroonisista sairauksista. Tuore WithMe-EU-hankkeen tutkimustulos puolestaan osoittaa, että Movendos mCoach-etävalmennuksella asiakkaiden sitoutuminen valmennukseen oli luokkaa 88 %, eli jopa 50 % suurempi kuin verrokkiryhmällä. Yhdistämällä ammattilaisen tuen ja sen viemisen etävalmennuksella osaksi ihmisten arkea voidaan saada aikaan merkittävä muutos yhteiskunnan ja yksilön tasolla.

Kun ihmisen muutosta tuetaan hänen uniikissa elämäntilanteessaan, on tärkeää huomioida ihmisen arvot, yksilölliset tarpeet ja niiden merkityksellisyys. Nämä ovat avaimia sisäiseen motivaatioon ja siihen, että muutosaskelmat kohti parempaa elämänlaatua eivät tunnu liian kohtuuttomilta, suurilta tai vaikeilta. Kun muutosta rakennetaan ihmisen tarpeista käsin ja pienin askelin, on sitoutuminen arjessa helpompaa. Näin saavutetaan myös pysyviä tuloksia paremmassa elämänlaadussa, jolloin muutos ei jää ohimeneväksi pinnistelyksi.

Me kaikki olemme joskus tarvinneet tukea, tai vähintäänkin meillä on läheisiä, jotka olisivat sitä tietyissä elämänvaiheissa tarvinneet. Teknologia ja asenteet ovat muuttuneet nopeasti, ja lähitulevaisuudessa pystytään tarjoamaan yksilöllistä tukea ihmisten arkeen sijainnista, ajasta, iästä tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta kustannustehokkaasti. Teknologia on parhaimmillaan, kun se yhdistetään ihmisen asiantuntemukseen ja kokemusmaailmaan. Siksi Movendoskin haluaa tuottaa teknologiaa ihmiseltä ihmiselle.

Skaalautuvia ratkaisuja kalliiseen ongelmaan

Joka päivä EU-alueella jää eläkkeelle arviolta 2500 nuorta aikuista mielenterveysongelmien takia.  Samaan aikaan syntyy 36 000 uutta diabetesdiagnoosia, ja yli yhdeksän miljoonaa ihmistä on sairaslomalla tuki- ja liikuntaelinperäisten ongelmien vuoksi. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa. Movendos mCoach-etävalmennusalustaa käyttävät jo lukuisat terveys- ja sosiaalialan, kuntoutuksen sekä työllistämisen alan organisaatiot Suomessa.

Etävalmennuspalvelun hienous on ammattilaisen taustan ja asiakkaan tarpeen mukainen valmennussisällön räätälöinti, minkä ansiosta palvelua voi soveltaa missä tahansa tuessa, jota tuodaan tapaamisten väliin.  Valmennuksen sisältö voi liittyä mihin tahansa elämän osa-alueeseen ajan- ja elämänhallinnasta stressin vähentämiseen, arkiaktiivisuuden lisäämiseen, parempaan uneen ja palautumiseen, ravitsemukseen tai vaikkapa ihmissuhteisiin. Etävalmennus on todettu hyödylliseksi ja vaikuttavaksi hyvin erilaisissa ikäryhmissä nuorista työikäisiin ja ikäihmisiin.

Movendoksella on kaksi palvelulinjaa: työelämään suunnattu oma valmennus (Välittömän tuen malli) ja teknologiatuotteet (etävalmennusalusta ja laajat terveyskartoitusratkaisut). Toiminta pohjautuu tutkimukseen, ja kehitystyö on tapahtunut tiiviissä yhteistyössä tutkimustahojen, Kelan sekä työterveys-, kuntoutus- ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Movendos tavoittelee EIT:n Digital Wellbeing-finaalista hyviä kansainvälisiä kontakteja EIT:n verkoston kautta sekä yritysmaailmaan että terveys- ja sosiaalisektorin palveluntarjoajien suuntaan.

Haasteet Euroopassa ovat yhteiset. Suomen alan markkina toimii hyvänä esimerkkinä tilanteesta sekä uusista omaksuttavista toimintamalleista.

Lue lisää: https://www.eitdigital.eu/

Lisää uutisia