Movendos auttaa terveydenhuollon, kuntoutuksen ja valmennuksen ammattilaisia muuttamaan tiedon arjen teoiksi

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Miltä kuulostavat nämä faktat? 

  • 70 % EU:n terveydenhuoltomenoista käytetään huonoista elämäntavoista johtuvien sairauksien hoitamiseen
  • 58 % kroonisista sairauksista voitaisiin estää pienin arjen muutoksin ja ammattilaisen tuen avulla
  • Työpahoinvointi aiheuttaa Suomessa 25 miljardin kustannukset vuodessa (STTK)

Paljon on tehtävää, mutta yksilötason muutos alkaa pienistä asioista. Riittävät pienet valinnat auttavat parantamaan terveyttä samalla, kun elämän mukavuustekijät säilyvät. Elämänmuutoksessa suurin haaste usein on, että tieto muutostarpeesta ei siirry konkteettisiksi teoiksi ihmisen arjessa. Pelko liian suuresta muutoksesta, uskonpuute omiin voimavaroihin, arjen kiireet ja ammattilaisten rajalliset resurssit vaikeuttavat myönteisen muutoksen omaksumista. Tämä tulee kalliiksi yhteiskunnalle, yksilön elämänlaadusta puhumattakaan.

On todennäköistä, että jatkossa esimerkiksi yksilöllinen hyvinvointivalmennus korvaa osan rutiininomaisista työterveystarkastuksista, joita tehdään Suomessa yli miljoona vuodessa. Yhden työterveystarkastuksen hinnalla saadaan 4 kk yksilöllinen e valmennus, joka on aidosti vaikuttavaa.

Mitä etävalmennus muuttaa?

Movendos on kehittänyt etävalmennuksen työkalun, jonka avulla muutos konkretisoidaan osaksi arkea ja ammattilaisen tuki tuodaan osaksi asiakkaan elämää. Samalla ammattilaisen työ tehostuu ja tulokset paranevat. Valmennus voidaan toteuttaa tapaamisiin yhdistäen tai kokonaan pelkkänä etävalmennuksena.

Movendos-valmennuksessa ammattilainen tuo tukensa asiakkaan arkeen tapaamisten väliin. Kun oma tavoite konkretisoidaan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevien ja yksilöllisten tehtävien muotoon, sitoutuminen muutokseen paranee. Etävalmennuksesta hyötyy kuka tahansa, olipa asiakkaana arjenhallinnan tukea tarvitseva nuori, lonkkaleikkauksesta toipuva ikäihminen tai  työperäisestä stressistä kärsivä kuntalainen.

Tavoitteen ja tarpeen pohjalta räätälöidyn etävalmennuksen avulla ammattilainen tuo tukensa asiakkaan arkeen, antaa palautetta ja seuraa etenemistä. Valmennettavan muutostarve konkretisoidaan pieniksi arjen askelmiksi, jolloin muutoksesta tulee helpommin saavutettava ilman suurta ja liian nopeasti tapahtuvaa murrosta. Näin muutos on myös todennäköisemmin pysyvä.

Etävalmennus saa ammattilaispäässä aikaan säästöjä, kun kasvokkaisia tapaamisia voidaan harventaa, ja etävalmennusta voidaan antaa vastaavassa ajassa useille henkilöille. Tapaaminen voidaan toteuttaa myös etävalmennuspalvelun suojatulla videopuhelulla, jos esimerkiksi etäisyydet ovat isoja tai asiakkaan on hankala päästä kasvokkaiseen tapaamiseen.

Etävalmennuksen sovellusalueita

Movendos-etävalmennusratkaisu on jo yli 50 työterveys-, kuntoutus- ja julkisen terveydenhuollon palveluntarjoajan käytössä. Valmennuksissa on tehty yli 100 000 terveyttä edistävää tekoa ja 87 % valmennusasiakkaista sanoo Movendoksen kasvattaneen motivaatiota elintapojen muutokseen.

Esimerkkejä etävalmennusta antavista ammattilaisista ovat fysioterapeutit, terveydenhoitajat, kuntoutusohjaajat, psykologit, psykoterapeutit tai nuorisotyöntekijät. Vapaasti tarpeen mukaan muokattavat etävalmennustehtävät voivat liittyä esimerkiksi fyysiseen hyvinvointiin, liikuntaan, ravintoon, psyykkiseen valmennukseen, stressinhallintaan tai ihmissuhteisiin. Valmennettavien ikähaarukka on vaihdellut 15-80-vuoden välillä.

 

 

Lisää uutisia