Moderni terveyden palvelupolun kokonaisratkaisu jättää enemmän aikaa ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaan kohtaamiseen

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Taannoin julkaisimme kirjoituksen, jossa kuvattiin uutisoinnin tendenssiä keskittyä suurten terveyskustannusten päivittelyyn, kun ratkaisujakin olisi jo olemassa. Myös digitalisaatioon liittyvistä ongelmista ja haasteista puhutaan paljon – toki myös mahdollisuuksista.  Usein keskustelu kuitenkin velloo ylätason hallintorakenteissa sekä rahan ja vallan uusjaon ympärillä – valitettavan kaukana terveydenhuollonammattilaisten ja terveyspalveluja käyttävien kansalaisten arjesta ja tarpeista.

Parhaimmillaan digitalisaatio helpottaa palvelujen tarvelähtöistä kohdentamista, tarjoamista, parempaa saavutettavuutta ja toteutuksen skaalaamista. Mikä parasta, luonnollisena seurauksena saavutamme parempaa vaikuttavuutta alhaisemmalla kustannustasolla. Me haluamme tämän tavoitteen motivoimina keskittyä konkreettisiin arjen ratkaisuihin, jotka toimivat sekä ruohonjuuri- että kokonaistasolla.

Kokonaisratkaisu muotoutuu palvelupolun tarpeisiin

Joskus vaiheittainen digitaalisten palvelujen hankinta aiheuttaa aikaa myöden sekalaisen kokoelman eri yritysten tuottamia palveluja, jotka eivät toimi yhteen. Silloin digitalisaation hyöty ei pääse oikeuksiinsa, kustannukset karkaavat käsistä ja pahimmillaan sekä ammattilaiset että asiakkaat turhautuvat.

Movendos on lähtenyt ratkomaan arjen tarpeita asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitetyillä palveluilla, jotka toimivat sekä erikseen että yhtenäisenä kokonaisuutena. Näin organisaatiotason digiloikan voi toteuttaa vaihe vaiheelta siten, että akuutti palvelujen kehitystarve täytetään ensimmäisenä, ja palvelupolun muita digitaalisia ratkaisuja voidaan täydentää tarpeen mukaan.

Movendos Health Platform on kokonaisuus, jonka avulla yksilön palvelupolun vaiheet ja ammattilaisen työn avaintarpeet voidaan yhdistää yhteen digitaaliseen alustaan. Toisiaan täydentävät ratkaisut mahdollistavat myös kerätyn datan hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä. Movendokselle vuosien tiivis yhteistyö kotimaisten työterveystoimijoiden kanssa on ollut tärkeä osa palvelujen kehittämistä. Työterveysmaailmassa omaksuttavat hyvät palvelupolut ja mallit ovat sovellettavissa myös julkisella sektorilla.

Tyytyväinen terveydenhuollon ammattilainen ja tyytyväinen asiakas ovat avain edistysaskeleisiin

Kun ammattilainen kokee digitaaliset ratkaisut omassa työarjessaan helppokäyttöisiksi, korostuu myös loppuasiakkaan hyvä palvelukokemus. Myönteinen kokemus arjen sujuvoitumisesta lisää työmotivaatiota, sitoutumista ja tukee jatkuvaa toiminnan positiivista kehittymistä. Myös aito vaikuttavuus syntyy arjen onnistumisista. Yksilötasolla myönteinen vaikuttavuus terveyteen syntyy oikeaan aikaan mahdollisimman helposti saadusta ammattilaisavusta ja tuesta. Organisaatiotasolla vaikuttavuutta syntyy paremmasta toiminnan seurannasta ja ammattilaisten tehostuneemmasta ajankäytöstä – hyvä digitalisaatio jättää enemmän aikaa tärkeimpään, eli ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaan kohtaamiseen.

Jos loppuasiakas hyötyy, helpottuu myös terveydenhuollon ammattilaisen työ. Tampereella toimiva työterveysasema Pirte kiittelee etenkin Movendos Health Platform-järjestelmän ketteryyttä.

– Meillä on käytössä mBooking-nettiajanvaraus ja sähköiset mSurvey-terveyskyselyt. Tulevana syksynä otamme käyttöön uutena toiminnallisuutena mClinic-palvelun, eli hoitochatin, kuvailee Anne Jaakonmäki Pirtestä. Kyseessä on hoidollinen chat, joka on sujuvasti liitetty myös videotapaamistoimintoon.

Pirtessä ollaan oltu tyytyväisiä siihen, että Movendoksen järjestelmät ovat muotoutuneet hyvin yrityksen tarpeisiin.

– Jos meiltä on tullut kehittämis- tai muutostoiveita, on niihin tartuttu ja lupaukset on pidetty, Anne kuvaa.

Terveyttä johdetaan tiedolla

Tulevaisuudessa terveyttä johdetaan yhä enemmän tiedolla ja käyttäytymisen muutoksen tukemisella. Movendos Health Platform on kokonaisratkaisu, joka sisältää kattavat viestintä-, ajanvaraus-, raportointi- ja tiedonkeruutyökalut asiakaslähtöisten palveluiden tarjoamiseen. Tietoturvallinen ja tehokas alusta on laajennettavissa ja kustomoitavissa tarpeiden ja toiminnan kehittymisen mukaan. Movendos Health Platform on nykyaikainen ja skaalautuva ratkaisu, jonka käyttö on sujuvaa kaikilla laitteilla (PC, tabletti, älypuhelin). Palvelu brändätään osaksi terveyspalveluntarjoajan kokonaistarjontaa, ja tällä hetkellä se on integroitu Acute-potilastietojärjestelmään.

Movendos Health Platform-alustaan kuuluvat Movendos mSurvey-kartoituspalvelu, Movendos mBooking-ajanvaraus sekä Movendos mClinic-etävastaanotto. Lue lisää täältä:

Blogin kirjoitti Movendoksen asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja palvelukehityksen rajapinnassa.

 

Lisää uutisia