Miten terveydenhuollon asiakasta voidaan palvella mahdollisimman hyvin etänä?

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Terveydenhuollon asiakkaat odottavat palveluntarjoajilta sujuvia, oikea-aikaisia ja helppokäyttöisiä etäasioinnin palveluita. Siksi yksityiset ja julkiset palveluntarjoajat ovatkin lähteneet tiiviisti kehittämään etänä tarjottavia palveluita. Hyödyt eivät jää ainoastaan asiakaspäähän, vaan hyvät etäasioinnin palvelumallit auttavat myös kohdentamaan ammattilaisten resursseja oikein ja tehokkaammin.

Oire- ja tarvepohjainen ajanvaraus ja palveluohjaus

Kun ajanvaraus ja siihen liittyvä palveluohjaus suunnitellaan asiakkaan oireita ja tarpeita vastaavaksi, päästään asiakas ohjaamaan resurssiviisaasti ja oikea-aikaisesti juuri sopiville ammattilaisille ja sopivaan paikkaan joko etänä tai kasvokkaiselle vastaanotolle. Oire- ja tarvepohjaisen ajanvarauksen tukena palveluohjauksessa on helppo hyödyntää esimerkiksi chatin kautta tapahtuvaa henkilökohtaista ohjausta. Näin asiakas saa juuri omaan tarpeeseensa sopivaa palvelua yksilöllisesti ja oikealla hetkellä ilman pompottelua ammattilaiselta toiselle. Ammattilaisten päässä tämä säästää aikaa ja resursseja, kun asiakkaat saadaan ohjattua oikeiden palveluiden ja ammattilaisten pariin, ja esimerkiksi puhelunpalveluihin väistämättä liittyvät jonot purkautuvat.

Sähköiset terveys-, hyvinvointi ja työolosuhdekartoitukset

Tärkeä osa ihmisen kokonaistilanteen hahmottamista on kattava, selkeä ja asiakkaalle helppokäyttöinen taustatietojen kerääminen ja niiden hyödyntäminen hoito- tai tukiprosessissa. Movendos on kehittänyt Suomen laajimmat ja suoraan ammattilaisten ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavat terveyteen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä työolosuhteisiin ja niihin linkittyviin riskeihin liittyvät kartoitukset. Liikennevaloluokituksin varustetut visuaaliset tulosraportit ja tulosnäkymät antavat sekä yksilövastaajalle että tuloksia käsittelevälle ammattilaiselle tärkeät tiedot helposti ja selkeässä muodossa. Vastaaja saa aina myös henkilökohtaisen automaattisen palautteen osana tulosraporttiaan. Kartoitukset auttavat kohdentamaan palveluja mahdollisimman viisaasti ja oikealla tavalla.

Etävastaanotto videotapaamisten ja chatin muodossa

Etävastaanottoa voidaan toteuttaa sekä videotapaamisten että chatin muodossa. Vastaanotto voi olla henkilökohtainen elämäntilanteeseen tai sairaudenhoitoon liittyvä vastaanotto vaikkapa lääkärin, psykologin, fysioterapeutin tai hoitajan kanssa. Chatissa puolestaan voidaan hoitaa sujuvasti palveluohjausta sekä asioita, jotka eivät edellytä kasvokkaista kohtaamista videon välityksellä tai paikan päällä. Etävastaanoton hyödyntäminen siihen sopivissa tilanteissa säästää asiakkaan aikaa, ja tarjoaa mahdollisuuden vastaanotolle pääsemiseksi sijainnista ja tilanteesta riippumatta. Myös palveluntarjoajan mahdollisuudet toteuttaa ammattilaisten ja asiakkaiden välisiä kohtaamisia monipuolistuu ja tehostuu.

Asiakkaan vahva tunnistautuminen vahvistaa tietoturvaa

Kehitämme jatkuvasti palveluidemme tietoturvaa, ja esimerkiksi tietoturva-auditoinnit toteutetaan Movendoksella säännöllisesti. Palveluiden kirjautumiseen liittyvät tietosuojatarpeet ovat yleisesti kiristyneet viime aikoina, ja loppukäyttäjät ovatkin nykyään valveutuneita ja valmiita käyttämään vahvoja tunnistautumismenetelmiä. Olemme vastanneet tähän tarpeeseen ja kehittäneet useita ratkaisuja, joilla vahvistetaan sekä ammattilaisten että asiakkaiden kirjautumisen tietosuojaa. Esimerkiksi asiakkaan vahva tunnistautuminen on nyt saatavissa kaikkiin sähköisiin palveluihimme, ja myös ammattilaisten tietoturvalliseen kaksivaiheiseen tunnistautumiseen on kehitetty useita erilaisia kirjautumistapoja.

Työnantajan ja työterveyden sujuva yhteistyö palvelee myös loppuasiakasta

Työterveyspuolella tekeillä olevat työterveyden prosessien automatisoinnit ja työkykyjohtamisen ratkaisut palvelevat ammattilaisten rinnalla myös loppuasiakasta, kun henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät taustaselvitykset ja keskustelut voidaan toteuttaa helposti ja tarvelähtöisesti myös etänä. Vastaavaa monitoimijamallia voidaan mahdollisesti soveltaa ja hyödyntää tulevaisuudessa myös muualla sote-maailmassa, missä on tärkeää tuoda yhteen loppuasiakkaan asioita hoitavia tahoja.

Movendoksen kehittämässä työterveyden etäasiointipalvelussa uusi työntekijä pääsee myös heti asioimaan oman työterveystiimin kanssa sähköisiä kanavia pitkin, sillä työnantaja pystyy ylläpitämään työsuhdetietoja suoraan työterveyden potilastietojärjestelmässä.

Kiinnostuitko digitaalisista asiointiratkaisuista ja pohditko, miten voisimme olla avuksi?

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä.

 

Lisää uutisia