Menestyksen Avaimet -valmennussisältö auttaa tukemaan nuorten hyvinvointia

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Movendos on julkaissut etävalmennuspalvelunsa tehtäväkirjastossa nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa tehtävämateriaalia, joka pohjautuu NMKY:n Menestyksen Avaimet-konseptiin. Tehtäväsisältö on suunnattu nuorille urheilijoille ja harrasteryhmille, mutta sitä voi soveltaa kaikessa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa tehtävässä valmennuksessa.

Menestyksen Avaimet-tehtäväsisältö liittyy henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen yhdessä ja yksin tehtävien harjoitusten avulla. Tehtävät auttavat tarkastelemaan esimerkiksi omia vahvuuksia, pelkoja, haaveita sekä tunnistamaan, mitkä asiat arjessa tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi tehtäväsisällössä on materiaalia ajanhallintaan, motivaatioon, positiiviseen palautteeseen, ravitsemukseen, sosiaalisiin taitoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen. Tehtäväsisältö on maksutta kaikkien Movendos-palvelua käyttävien valmentajien käytettävissä sekä suomeksi että englanniksi.

Menestyksen Avaimet on Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama ja NMKY:n toteuttama viisivuotinen hanke, jonka tavoitteena on ollut kehittää toimintamalli urheiluseurojen ja muiden harrasteryhmien terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistyölle.

Lisätietoja: http://menestyksen-avaimet.fi/

 

Lisää uutisia