Kuulumisia maailmalta – Yhdysvalloissa etävastaanottopalveluihin ollaan tyytyväisiä, mutta kehitettävääkin on

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Yhdysvaltalaistutkimus on koonnut erittäin mielenkiintoisia tuloksia terveydenhuollon videovastaanotosta asiakaskokemuksen pohjalta. Todennäköisesti Suomessa tulokset olisivat pitkälti samankaltaisia. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu vain videovastaanottoja, eli chat-vastaanotot eivät ole olleet mukana tarkastelussa.

Suomessa kartuttamamme kokemuksen mukaan etävastaanoton varauksen selkeys, varsinaisen vastaanottopalvelun helppokäyttöisyys, selkeä palvelupolku ennen ja jälkeen tapaamisen sekä korkeatasoinen tietosuoja etävastaanotolla ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen ja sujuvan palvelun toteuttamiseksi. On etuoikeus saada olla kehittämässä edelläkävijäpalveluja Suomessa.

Omien kokemustemme pohjalta chat-vastaanotto on usein helpompi ja suositumpi matalan kynnyksen kanava hoidon tarpeen arviointiin ja yleisten sairauksien ja vaivojen hoitoon. Videovastaanoton käyttö painottuu pidempiin vastaanottokäynteihin ja jatkokäynteihin.

Kokosimme tärkeimmät tulokset Healthcare IT News-julkaisun artikkelista:

Videovastaanottoon ollaan tyytyväisiä ja sitä halutaan käyttää jatkossakin

– 75 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

– 50 % valitsee jatkossa palveluntarjoajan etäpalveluiden saatavuuden perusteella.

Asiakkaat ovat olleet hitaita ottamaan videovastaanottoa käyttöön.

– 72 % käytti videovastaanottoa ensimmäistä kertaa pakon edessä, kun vastaanottokäynti oli peruttu COVID-19-pandemian johdosta.

Asiakaskokemus ja viestintä kaipaavat kehittämistä

– 45 % ei tiennyt videovastaanoton jälkeen mitkä ovat seuraavat hoitovaiheet.

– 45 % ei tiennyt kuinka voisi jatkossa käyttää etäpalveluita.

Teknologiaratkaisuiden kirjo on laaja, ja tietosuojavaatimukset eivät aina täyty

– Vain 34 % asioi terveydenhuoltoon suunniteltujen teknologiaratkaisuiden kautta. Muuten käytössä oli Zoom, Facetime tai vastaava ratkaisu. Niitä ei ole suunniteltu terveydenhuollon käyttöön esimerkiksi tietosuojan näkökulmasta.

Koko artikkeli on luettavissa täältä.

 

Lisää uutisia