Kuntoutuksen sähköisiä kyselyitä kehitetään – kerro toiveistasi

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Movendos tuo kesän aikana Movendos mSurvey-palveluun uusia kartoitussisältöjä kuntoutukseen liittyen. Listaa on koostettu Kelan ja Kuntoutussäätiön taustatietojen perusteella.

Mikäli mielessäsi on jokin muu kartoitussisältö tai mittari, joka olisi hyvä saada mukaan, voit kertoa toiveistasi olemalla yhteydessä Movendokseen. Palvelu kehittyy koko ajan, joten toiveista voi kertoa myös tulevaisuudessa.

mSurvey-kartoituspalvelu on helppokäyttöinen kokonaisuus, jossa voi luoda kyselyjä ja kartoituksia valitsemalla sopivat sisältömodulit kohderyhmään soveltuen. Palvelussa vastaaja saa graafisen vastausraportin myös itselleen, ja ammattilaisella on helppo näkymä graafisiin tuloksiin filttereineen sekä mahdollisuus ottaa yhdellä napin painalluksella graafisia kokonaisraportteja tai tuoda raakadataa csv- tai excel-muotoon. mSurvey on saatavissa mCoach-etävalmennuspalveluun omalle välilehdelle, eli käyttö onnistuu samoilla tunnuksilla.

Palvelussa on mukana monia jo olemassa olevia, myös kuntoutuksessa hyödynnettävissä olevia sisältöjä esimerkiksi hyvinvointiin, elämänlaatuun, kuormitustekijöihin tai kipuun liittyen. Kyselyt ovat kolmella kielellä, ja vastaaja saa päättää vastauskielen (suomi, englanti, ruotsi).

Kuntoutukseen on ensivaiheessa suunniteltu seuraavia kyselysisältöjä:

Kelan kuntoutus

 • Kelan työkykykysymykset
 • BDI-21-masennuskysely
 • WHOQOL-BREF-elämänlaatumittari
 • WHODAS 2.0: terveyden ja toimintarajoitteiden arviointi
 • PROMIS: yleinen terveys
 • EUROHIS-8-elämänlaatumittari
 • GAS (sopivaa mahdollista toteutustapaa tutkitaan osana mCoachia tai mSurveytä)
 • PASS (Patient Acceptable Symptom State)
 • GRC (General rating of Change)

Kuntouttava työtoiminta

 • SOSKU-tutka
 • Kykyviisari
 • 3X10D-elämäntilannemittari

Muita mahdollisia mittareita

 • EQ-5D: elämänlaatumittari
 • COPE-indeksi: omaishoidon kuormittavuuden arviointi
 • RAND-36: elämänlaatumittari
 • PROMIS: pidemmät versiot
 • Työkyvyn arvio
 • FSQfin: kysely itsestä huolehtimisesta, liikkumisesta ja kotielämästä.
 • Downton mittari: kaatumisten vaaratekijöiden kartoittamiseksi ja kaatumisen todennäköisyyden ennustamiseksi kehitetty arviointimittari pitkäaikaishoidossa oleville iäkkäille

Mittareiden toteutuksessa selvitetään vielä copyright-kysymyksiä, jotka saattavat rajoittaa mahdollisuuksia toteuttaa osaa mittareista.

Lisää uutisia