Kuntoutuksen merkittävä muutos on käsillä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Maaliskuun puolivälissä järjestettiin Helsingissä kuntoutusalan toimijoiden Kuntoutuspäivät. Kuntoutuspalvelujen digitalisaatio oli esillä paljon, ja haasteena onkin lähitulevaisuudessa pureutua kuntoutuksen rakenteisiin ja dynamiikkaan. Tavoitteena on tarjota laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutusta järkevillä kustannuksilla. Sote-uudistuksen ja Kelan linjausten mukanaan tuomat muutokset pohdituttavat kuntoutuskenttää.

Kun kuntoutus siirtyy yhä enemmän laitoskuntoutuksesta avomuotoiseen kuntoutukseen, etäpalvelun merkitys kasvaa. Etäkuntoutuspalvelulla voidaan sekä laskea kustannuksia, lisätä kuntoutuksen laatua että vaikuttavuutta kuntoutujan arjessa. Kun kuntoutujan tarpeet ja tavoitteet ja perimmäinen motivaatio muutokselle tunnistetaan, voidaan muutos pilkkoa tarpeeksi pieniksi askelmiksi arjessa. Tähän yhdistetty kuntoutusohjaajan etätuki auttaa sitoutumaan muutokseen pitkäjänteisesti. Etäkuntoutus tuo kuntoutuksen helpommin kuntoutujien saataville asuinpaikkakunnasta ja sijainnista riippumatta. Yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen sekä moniammatillisen tiimin tuen yhdistäminen etäkuntoutuksessa on tärkeää.

Kuntoutuksen kenttä on hyvin laaja. Perinteisestä työkykykuntoutuksesta skaala yltää mielenterveyskuntoutukseen tai ammatilliseen kuntoutukseen. Kun uusia toimintamalleja avo- ja etäkuntoutukseen kehitetään, on eri toimijoiden välinen koordinaatio, vuoropuhelu ja roolitus olennaista. Movendos on aktiivisesti mukana avokuntoutuksen kehittämisen foorumeissa ja yhdistämässä omaa kokemustaan kuntoutusalan ammattilaisten osaamiseen.

 

Lisää uutisia