Kelan suosituslista etäkuntoutuspalvelujen alustoista julkaistu

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Kelan verkkosivulla julkaistiin 23.1.2002 suosituslista vuonna 2021 käynnistyvissä etäkuntoutuspalveluissa käytettävistä teknologia-alustoista.

Suositukset ja ohjeita etäkuntoutuksen palveluntuottajille löytyy täältä.

Movendos on tehnyt pitkäjänteistä työtä etäpalvelujen kehittämisen puolella jo vuodesta 2013, ja etävalmennuspalvelu Movendos mCoach on yksi suositelluista alustoista.

Etäkuntoutuksen avulla tuki voidaan tuoda osaksi ihmisen omaa arkielämää, jolloin terveyttä tukeviin muutoksiin on helpompi sitoutua. Etäkuntoutus myös lisää esimerkiksi saavutettavuutta ja palvelujen tasapuolisuutta vaikkapa tilanteissa, joissa etäisyydet ovat suuret, tai joissa liikkuminen on rajoittunutta.

Kaikkineen yli kymmenen säätiötä, järjestöä ja kuntoutustahoa on käyttänyt sitä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustyössä. Lisäksi Movendos hyödyntää tietosuojattua etävalmennuspalveluaan työntekijöille suunnatun oman Unik Health Coaching-yksilövalmennuksensa etätapaamisiin ja etätukeen.

Tietosuoja ja helppokäyttöisyys kärjessä

Syksyllä 2019 järjestetyn markkinavuoropuhelun perusteella Kela on arvioinut suosituslistan ratkaisujen soveltuvan vuoden 2021 aikana käynnistyviin kuntoutuspalveluihin.

Kela on kiinnittänyt erityistä huomiota alustojen ja sovellusten tietoturvaan ja -suojaan sekä helppokäyttöisyyteen. Suositeltavat ratkaisut mahdollistavat tai tulevat lähitulevaisuudessa mahdollistamaan seuraavat toiminnot:

  • Tavoitteellisen reaaliaikaisen sekä ajasta riippumattoman etäkuntoutuksen
  • Asiakkaan kommunikoinnin sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien että kuntoutuksen ammattilaisten kanssa (esim. keskustelupalsta, chat, sähköposti, ilmoitukset, palautteen antaminen)
  • Asiakkaan osallistamisen erilaisten tehtävien (esim. monivalintatehtävät, avoimet kysymykset) ja/tai harjoitusten avulla
  • Tavoitteiden seurannan ja mittareiden käytön
  • Tekstien, kuvien, videoiden, linkkien käytön ja lisäämisen alustaan (sekä asiakkaan että kuntoutuksen ammattilaisen toimesta)
  • Sisältöjen muokkaamisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • Moniammatillisen tiimin osallistumisen

Tieto Kelan tänä vuonna hankittavista kuntoutuspalveluista löytyy täältä.

Alemmalla sivulla on nähtävissä tieto palveluista, joihin tulee mukaan etäkuntoutusta joko reaaliaikaisena tai verkkomuotoisena kohtaamisena.

Lisää uutisia