IoT yksilöllisen terveydenhuollon mahdollistajana

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Terveydenhuollon digitalisointi IoT:n keinoin (Internet of Things) tuo monia hyötyjä.  Merkittävänä IoT:n käyttöalueena ovat etähoitopalvelut, joissa asiakkailla on etäyhteys lääkäriin tai muihin terveydenhuollon ammattilaisiin.

Etähoitopalvelut helpottavat asiakkaiden arkea ja mahdollistavat taloudellisesti kattavan palvelutarjonnan ylläpitämisen harvemmin asutuilla seuduilla. Etähoidossa diagnoosin tukena käytetään usein erilaisia mittalaitteita verkon kautta.  Etähoitopalveluihin kuuluvat myös erilaiset etäseurannat kuten verensokeri- tai verenpainemittarit sekä verkkoon kytketyt lääkeannostelijat, jotka varoittavat ajoissa lääkkeen loppumisesta.

Yhtenä näkökulmana on myös lääkinnällisten laitteiden ja monitorien kytkeminen verkkoon, mikä helpottaa niiden päivittäistä käyttöä ja ylläpitoa. Paikannuksen avulla hoitohenkilökunta tietää kaiken aikaa, missä arvokkaat laitteet ovat. Tämä tehostaa laitteiden käyttöastetta ja säästää henkilökunnan jalkatyötä.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto pohjautuu motivaatioon

Tulevaisuuden terveydenhuollon suurimmat kehitysmahdollisuudet ovat sairauksien ennaltaehkäisyssä. Terveydenhuollon kuluista noin 70 % syntyy elintapasairauksista, kuten diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien hoidosta. Riskiryhmien kohdalla elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä tehokkainta olisi luoda pitkäaikainen hoitosuunnitelma, joka sisältää muutoksia arjen rutiineihin ja ruokavalioon.

On välttämätöntä, että elintapojen muutoksen taustalla on yksilön omista arvoista lähtevä motivaatio. Mikään laite tai teknologia ei pysty korvaamaan mahdollisesti puuttuvaa motivaatiota. Kun muutosvalmius on olemassa ja päivittäisiä terveyttä tukevia valintoja aletaan tehdä askel kerrallaan, voidaan IoT valjastaa tukemaan pysyvän lopputuloksen saavuttamista.

Helppoa terveyden seurantaa ja helposti saavutettavia palveluja

Suomessa on jo pitkään syntynyt maailmanluokan teknologiayrityksiä, joiden innovaatiot tukevat kansalaisten hyvinvointia. Yksi ensimmäisistä pioneereista tällä alueella on Polar ja yksi uusimmista jo maailmallakin mainetta niittänyt Oura Oulun seudulta. Ouran sormus mittaa henkilön liikunnallista aktiivisuutta, palautumista sekä unen laatua.

Kaikkien jo tunnetuiden toimijoiden palveluita yhdistää niiden helppokäyttöisyys ja luonteva solahtaminen osaksi ihmisen omaa arkielämää. Tiedot siirtyvät automaattisesti pilvipalveluun, ja tuloksia voi silmäillä halutessaan kännykän ruudulta.

Tamperelainen Movendos tuo omat helppokäyttöiset ratkaisunsa suomalaiseen terveydenhuoltoon. Jo useat kymmenet suomalaiset terveydenhuollon toimijat ovat digitalisoineet asiakasviestintäänsä Movendoksen ratkaisuilla, joilla parannetaan kommunikoinnin laatua ja nopeutta loppuasiakkaille. Asiakkaat pääsevät nopeammin hoitoon, ja henkilöstön aikaa vapautuu rutiininomaisista työtehtävistä tärkeimpään eli varsinaiseen hoitotyöhön ja ihmisen kohtaamiseen.

Blogin kirjoittaja Esa Kinnunen tuli mukaan Movendos-tiimiin neuvonantajana elokuussa 2019.  Esa on tehnyt mittavan uran kansainvälisten teknologiayhtiöiden johtotehtävissä, viimeisimpänä Internet of Things (IoT)-palveluiden parissa. 

 

Lisää uutisia