Ihmisen terveyttä voidaan tukea oikeaan aikaan sijainnista riippumatta – siiloja purkamalla kohti ehjää palvelupolkua

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

 

Terveydenhuollon etäpalvelut tuovat oikea-aikaisen tuen ihmiselle mahdollisimman helposti ja sijainnista riippumatta. Samalla digitaalisen palvelupolun ja ammattilaisten työvälineiden siilojen purkaminen säästää resursseja, eheyttää tiedonkulkua ja luo uusia työn tekemisen tapoja. Lääkäripulasta kärsiviin kuntiin voidaan tuoda lääkäriresurssia myös etänä.

Terveyspalveluja tarvitsevan asiakkaan yhden luukun palvelupolku ja ammattilaisten työn helpottaminen tuovat isoja säästöjä. Lähteestä riippuen jopa 80 % terveydenhuollon tapaamisista voidaan hoitaa etänä. Laskelmien mukaan juuri sähköisen asioinnin ratkaisuilla saadaan aikaan 50 % sote-uudistuksen tavoittelemista 240 miljoonan euron vuositason säästöistä.

Terveyspalveluissa ihmiseltä ihmiselle tapahtuva kohtaaminen on kaikkein tärkeintä. Osa kohtaamisista voidaan hoitaa etänä videotapaamisin tai viestinnällä, jolloin terveydenhuollon asiakkaalta säästyy aikaa ja vaivaa, ja apu on saatavilla nopeammin. Erityisesti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon puolella etäpalveluilla on suuri jalansija jatkossa. Ennaltaehkäisyn pitäisi joka tapauksessa olla tärkein painopistealue terveydenhuollon uudistuksessa.

Arjen työn näkökulmasta helpot, yhteensopivat ja käytännölliset digitaaliset työkalut auttavat keskittämään terveydenhuollon ammattilaisen resursseja oleellisimpaan eli ihmisen kohtaamiseen. Tämä avaa myös täysin uudenlaisia työn tekemisen mahdollisuuksia esimerkiksi lääkäreille.

Etäpalveluista helpotusta lääkäripulaan

Kun pienet kunnat parhaillaan kamppailevat lääkäripulan ja houkuttimena käytettävän palkan kasvattamiseen liittyvän budjettipaineen kanssa, pitäisi asiaa katsoa aivan toisesta kulmasta: kasvokkaista kohtaamista vaativat terveydenhuollon tapaamiset voitaisiin varmasti hoitaa paikkakunnalla olemassa olevilla resursseilla. Etätapaamiset ja siihen liittyvät prosessit voitaisiin hoitaa lääkärin toimesta mistä päin Suomea tahansa, kyseisen kunnan asukkaille, osana kyseisen kunnan hoitotiimiä. Lääkäri voisi siis pysyä omilla kotikonnuillaan, jolloin muuttamiseen ja rahalliseen kompensaatioon liittyvä problematiikka poistuu.

Terveyspalvelujen digitalisaatio ja sähköiset pankkipalvelut – yhteistä niille on vaatimus palvelun sujuvuudesta

Analogiana terveyspalveluiden digitalisoitumiseen voidaan käyttää myös pankkipalveluita: aika harva nykyään vaihtaisi pankkipalveluita vanhaan systeemiin. Käytettävyydeltään paljon helppokäyttöistä terveysportaalia monimutkaisemmat nettipankkisovellukset ovat arkipäivää suurimmalla osalla kansalaisista. Pankkipalveluihin verrattuna terveyspuolella korostuu nopean viestinnän, kohtaamisen ja tuen tarve, olipa se sitten etänä tai tarpeeseen pohjautuen kasvokkain.

Movendos on jo usean vuoden ajan kehittänyt etäratkaisuja terveyspalvelujen tarjoajien kanssa.  Ensimmäinen ammattilaisen ja asiakkaan väliseen etätukeen perustuva palvelu lanseerattiin jo vuoden 2013 alussa, eli yli kuusi vuotta sitten. Tällä matkalla olemme koko ajan nähneet, miten suuri tarve oikein ajoitetulle ja oikeanlaiselle etätuelle ja etäpalveluille on, mutta konkreettinen murros ammattilaisten työtavoissa ja asiakkaiden tottumuksessa on vaatinut aikaa.

Ehjät palvelupolut tuovat säästöjä terveyskustannuksiin

Asiakkaan palvelukokemuksen helppouden ja miellyttävyyden sekä yksilöllisen palvelupolun eheyttämisen on oltava kehitystyön lähtökohtana. Aivan liikaa terveysmarkkinoilla törmää palveluihin, joiden digitaalinen palvelupolku ja sen sujuvuus loppuu heti alkuunsa. Näennäinen digitaalinen palvelupolku on turhauttavaa terveydenhuollon asiakkaan näkökulmasta.

Jos chat-palvelu on nopeaa ja tuki luvataan, ei lähetteen toimittamiseen, kartoituksiin tai vastaanottopalveluihin saisi liittyä kompastuskiviä kuten suurta – jopa viikkojen – viivettä asian loppuun viennissä tai paperisia ja sähköisiä dokumentteja vuoron perään. Mitäpä jos nettipankkipalvelu toimisi melkein hyvin – joku olisi siirtänyt sinulle rahaa, mutta raha ei saapuisi perille? Ajanvarauksen, terveyskartoitusten, etävastaanoton sekä kiireellisen ja kiireettömän viestinnän tulee toimia saumattomasti ja yhden luukun kautta.

Ammattilaisen näkökulmasta asiakkaan ehjä palvelupolku tukee sujuvaa tiedon kulkemista, keräämistä ja hyödyntämistä. Silloin ammattilaiset saavat käyttää ajan olennaiseen eli niiden ihmisten kohtaamiseen, joilla kohtaamiselle on tarve, juuri oikealla tavalla. Isojakin kustannussäästöjä syntyy, kun osaavat ammattilaiset keskittyvät juuri heille ohjattuihin asiakkaisiin sekä oleellisiin asioihin salakavalien aikavarkaiden kuten teknisten ongelmien tai teknologian yhteensopimattomuuden sijasta.

Ihmisen palveleminen on digitalisaation perustavoite terveydenhuollossa

Sujuvia ja oikea-aikaisia palvelupolkuja tarvitaan niin sairaudenhoidossa kuin ennaltaehkäisyssäkin. Olipa asiakkaalla akuutti influenssa tai pitkittyneen stressin oireita, on helppo ja nopea pääsy oikeanlaisen tuen piiriin kaikkein tärkeintä inhimillisestä näkökulmasta ja myös kustannusten vähentämisen kannalta. Tämä pätee niin työterveyteen kuin julkisen sektorin palveluihin. Esimerkiksi Sote-uudistuksessa tavoitellaan merkittäviä säästöjä digitalisaation avulla. Laskelmien mukaan sähköisen asioinnin ratkaisuilla saadaan aikaan 50 % sote-uudistuksen tavoittelemista 240 miljoonan euron vuositason säästöistä.

Mahdollisimman varhaisella ja nopealla tuella voitaisiin pureutua voimalla yhteiskunnallisiin terveyskustannuksiin. Vastaavasti työterveysmaailmassa työkykyennakointi ja yrityksen ja työterveyden välillä kulkevan rajapinnan kehittäminen on keskeisessä asemassa tulevassa kehitystyössä. On tärkeää kyetä tunnistamaan työntekijän tuen tarve varhaisessa vaiheessa ja mieluiten ennakoiden.

 

Blogin on kirjoittanut Movendos Oy:n asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja järjestöjen palvelukehityksen rajapinnassa.

Jo yli 350 000 suomalaista on Movendoksen mahdollistamien terveyspalvelujen piirissä.

Movendos Health Platform-kokonaisratkaisu sisältää kattavat työkalut asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamiseen. Se mahdollistaa sujuvat palvelut viestintään, ajanvaraukseen, raportointiin, hoitotarpeen arviointiin, asiakasohjaukseen ja tiedonkeräämiseen. Tietoturvallinen ja tehokas alusta on laajennettavissa ja kustomoitavissa tarpeiden ja toiminnan kehittymisen mukaan.

Lisää uutisia