Hyvinvointia lisääviä lähipalveluita Kalasatamaan – Kuntoutussäätiön ja Movendos Oy:n KuntoKaverit valittiin Nopeaksi kokeiluksi

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

 

Helsingin Kalasatamaan avataan vuonna 2018 älykäs terveys- ja hyvinvointikeskus, jonka tiloja ja palvelutarjontaa suunnitellaan ja kehitetään parhaillaan. Alueelle on kevään aikana haettu esimmäisiä arkea sujuvoittavia nopeiden kokeilujen ideoita. Tavoitteena on tuoda älykkäitä lähipalveluja kaupunkilaisille, ja parantaa heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan teknologiaa hyödyntäen. Hyviä konsepteja kehitetään edelleen uudeksi palveluliiketoiminnaksi. KuntoKaverit on yksi tuoreimmista Nopeiden kokeilujen valinnoista. 37 tarjouksen joukosta valittiin kaksi kokeilua, jotka  käynnistyvät syksyllä 2016.

Kuntoutussäätiön ja Movendos Oy:n yhteinen KuntoKaverit oli toinen kokeiluun valituista projekteista. KuntoKaverit yhdistää vertaisohjatun liikunnan ja Movendos-etävalmennusmallin. Tarkoituksena on lisätä ikääntyneiden ryhmä- ja arkiliikuntaa sekä osallisuutta. Palvelua kehitetään yhdessä osallistujien kanssa, ja Kuntoutussäätiö työstää yleishyödyllisen mallin toimintakykyä edistävälle vertaistoiminnalle. Movendos tarjoaa kokeiluun etävalmennuspalvelunsa ja kouluttaa vertaisohjaajat.

KuntoKaverit on suunnattu eläkkeellä oleville iäkkäämmille ihmisille (65 +), joiden liikunnan harrastamista ja sitä kautta syntyvää yhteisöllistä tekemistä halutaan tukea kokeilun avulla. Toimintamalli kannustaa Kalasatamassa ja lähialueella asuvia eläkeläisiä liikkumaan muodostamalla pienryhmiä, joiden vetäjänä toimivat aktiivisesti liikuntaa harrastavat samanikäiset vertaisohjaajat. Ryhmiin kokoonnutaan säännöllisesti harrastamaan liikuntaa, ja niissä asetetaan tavoitteita myös arkiliikunnalle. Pienryhmien lisäksi osallistujat voivat pitää toisiinsa yhteyttä myös Movendos-palvelun kautta. Ryhmän ulkopuolella he toteuttavat yksilöllisiä vertaisohjaajan kanssa sovittuja tehtäviään ja raportoivat onnistumisistaan Movendos-palvelun avulla ohjaajalle.

Vertaisohjaaja voi antaa Movendoksen kautta myös monipuolisia ohjeita, kuten videomateriaalia kotona tapahtuvan lihaskuntoharjoittelun tueksi. Liikkujat saavat yksilöllistä etävalmennustukea myös ravintoon, uneen, rentoutumiseen ja muihin terveyttä edistäviin konkreettisiin tapoihin liittyen. Movendos-palvelu on käytettävissä millä tahansa selaimella ja laitteella sekä sovellusten kautta. Sen käytöstä ikäihmisten parissa on hyviä kokemuksia esimerkiksi Senioriverkko-projektista  Helsingin Myllypurossa.

“Kokeilujen tarkoitus on täydentää kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa sekä auttaa kaupunkilaisia pärjäämään arjessa. Käytännössä haluamme parantaa palveluiden saatavuutta ja kattavuutta, helpottaa asiointia tai laajentaa nykyistä palvelutarjontaa. Kokeiluista haluamme oppia, miten uudenlaisia sujuvia palveluita voisi rakentaa tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointikeskukseen”, kertoo ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Kalasatamaan vuonna 2018 avattava terveys- ja hyvinvointikeskus on huomattava kokonaisuus niin asiakaskunnaltaan kuin fyysiseltä pinta-alaltaankin. Tilojen ja palvelujen kehittämis- ja kokeilutoiminta kytketään vahvasti mukaan jo ennen keskuksen valmistumista. Keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiakas otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, sen parempi.

Lisätietoja kokeilusta:

Maari Parkkinen, Kuntoutussäätiö, maari.parkkinen_at_kuntoutussaatio.fi, 044 553 5261.

Lue koko aihetta koskeva uutinen linkin takaa:

http://fiksukalasatama.fi/kuntokaverit-ja-auntie-valittu-syksyn-nopeiksi-kokeiluiksi/

Lisää uutisia