Hyvinvointia Eurajoen perhepäivähoitajille

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Eurajoen kunta käynnisti osana henkilöstön hyvinvointiohjelmaa kohdennetun neljän kuukauden Movendos-hyvinvointivalmennuksen 24 perhepäivähoitajalle sekä päivähoidon esimiehelle. Valmennuksessa huomioidaan elämän osa-alueet ravinnosta, liikunnasta, unesta, stressiin, arjen tapoihin, mielen tasapainoon ja ajanhallintaan. Hyvinvointivalmennus alkoi syksyllä 2015, ja tavoitteena on sitouttaa ja motivoida valmennettavia. Eurajoella uskotaan, että valmentajan palaute ja tuki arjessa auttavat pysyvämpään muutokseen.

Perhepäivähoitajat valikoituivat kohderyhmäksi Eurajoen HeTeKa- henkilöstön terveyden edistämiskampanjan myötä. Movendos-valmennus soveltuu perhepäivähoitajille, jotka työskentelevät paljon yksin eri puolilla kuntaa. Työpäivät ovat pitkiä ja vastuu on suuri. Usein omat harrastukset jäävät vähäisiksi. Valmennus tuo sosiaalisia kontakteja, ja valmentajan tuki on mahdollista missä vain. Valmennus sisältää sekä henkilökohtaisia että tiimitapaamisia. Päävalmentajana toimii liikunnanohjaaja amk ja Personal Trainer Sarianna Helminen. Etävalmentajina ringissä mukana ovat mm. hyvinvointikoordinaattori, fysioterapeutti, työterveyshoitaja ja kuntohoitaja. Päävalmentaja voi tarvittaessa konsultoida myös muita hyvinvoinnin ammattilaisia.

Lisää uutisia