Hyvä terveydenhuollon digitalisaatio helpottaa ihmisen arkea ja hoitoon pääsyä

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Osallistuminen kansainväliseen Euroopan HIMSS-tapahtumaan vahvisti käsitystäni siitä, että olemme Movendoksella olleet hyvin monella tapaa terveydenhuollon digitalisaation kehittämisen ytimessä ja kiinni oikeissa arvoissa. Kenties käyttäytymis- ja terveystieteen tausta on ohjannut tekemistämme luontevasti oikealla ja ihmisläheisellä tavalla. Olipa kyse sote-alan ammattilaisesta tai asiakkaasta tai potilaasta, haluaa jokainen tulla kuulluksi ja kohdatuksi omien arkielämän tarpeiden kautta yksilöllisesti.

HIMSS on lyhenne sanoista Healthcare Information and Management Systems Society. HIMSS on kansainvälinen terveysteknologian toimija. Terveydenhuollon digitalisaatio on valtavan laaja käsite, joka pitää sisällään esimerkiksi terveysdatan keräämistä ja hallintaa, sairaaladiagnostiikkaa ja eri informaatiojärjestelmien yhdistämistä asiakkaan ja potilaan parhaaksi ja terveyssektorin toiminnan kehittämiseksi vaikuttavampaan suuntaan.

Digitalisaatio on kuitenkin myös paljon muuta. Se on pyrkimystä selkeään, hoidon ja tuen saavutettavuutta parantavaan yksilölliseen hoitopolkuun ja palveluohjaukseen ja helppoon etäasiointiin sekä etänä tapahtuvaan kohtaamiseen. Toimivat digitaalisen asioinnin palvelut auttavat myös hybridihoidossa, eli kasvokkain tapahtuvan ja etänä tapahtuvan tuen hoidon yhdistämisessä. Hyvä digitalisaatio helpottaa joka päivä sote-alan ammattilaisten omaa työtä samalla, kun se helpottaa asiakkaan tuen äärelle pääsyä ja tuen tuomista osaksi omaa arkielämää.

Parhaimmillaan digitalisaatio mahdollistaa hoidollisen matkan, ”journey of care”, asiakkaan omasta elämästä ja tarpeista käsin. Digitalisaation mahdollistama ammattilaisen ja asiakkaan välinen kohtaaminen on myös tärkeä kanava välittämiseen ja sen ilmaisemiseen.

Tarvelähtöisyys ja priorisointi tärkeää etäasioinnin kehittämisessä

Kun sote-alan palveluntarjoaja lähtee ottamaan ensimmäisiä askelmia etäasioinnin kehittämisessä, on tärkeää helpottaa arjen suurimpia tarpeita ensimmäisenä. Usein ensin voi olla helpompaa lähteä korvaamaan olemassa olevia toimintatapoja ilman suuria organisointimuutoksia. Esimerkki tästä on ammattilaisten ja asiakkaiden kasvokkaisten tapaamisten korvaaminen osittain etätapaamisilla tai puhelinpalvelun korvaaminen isolta osin chatilla tapahtuvalla jouhevammalla palveluohjauksella.  Kun ammattilaisten valmius digitaalisiin toimintatapoihin syvenee, on helpompi tarkastella digitalisaation seuraavia askelmia, joiden avulla tuottavuutta voidaan lisätä samalla kun vapautetaan ammattilaisten aikaa tärkeimpään eli ihmisten kohtaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Tärkein lähtökohta etäasioinnin jalkautumiselle palveluntarjoajan organisaatioon ja asiakastyöhön on motivaation löytäminen. Kuuntelemalla ammattilaisten arjen kipukohtia, tarpeita, toiveita ja odotuksia voidaan kehittää ketterästi ratkaisuja, jotka palvelevat aidosti sote-alan ammattilaisten arkea. Samalla tavalla on tärkeää kuunnella potilaita ja asiakkaita, mitä he haluavat ja millaista tukea ja apua he kaipaavat asiointiin. Tuomalla digitaalisia toimintatapoja tutuille toiminta-alueille kuten asiakaskohtaamisiin, voidaan vauhdittaa etäasioinnin myönteisiä kokemuksia. Etäasioinnin palvelujen helppous on tärkeää, jotta tasapuolisuus ja saavutettavuus voidaan nostaa mahdollisimman korkealle tasolle.

Ymmärrys sote-ammattilaisten arjesta kehittämisen lähtökohta

Kun uusia etäasioinnin ratkaisuja kehitetään, on yhteinen kieli kehittäjien ja ammattilaisten välillä erittäin tärkeää. Kun tietoa, tarpeita ja kokemuksia jaetaan ammattilaisten, kehittäjien ja asiakkaiden tai potilaiden välillä, on mahdollista muuttaa käyttäytymistä ja omaksua uusia asiointi- ja toimintatapoja.

Etäasioinnin ratkaisujen räätälöiminen juuri käsillä olevaan toimintaympäristöön on ensisijaisen tärkeää. On hyvä keskittyä siilorajat rikkoviin kokonaisratkaisuihin, joista voidaan valita käyttöön kunkin organisaation kehitystasoon ja tarpeeseen sopivat etäasioinnin toiminnot. Eri osioita kuten ajanvarausta, palvelupolkuja, terveyskyselyjä, etävastaanottoa ja chattia sisältävä kokonaisuus helpottaa osaratkaisujen käyttöönottoa askel kerrallaan. Ne helpottavat terveydenhuollon ammattilaisten elämää heti, mutta jatkuvasti kehitettävän kokonaisuuden ansiosta mielessä on helppo pitää myös jatkuvuus ja keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuudet.

Aitoa kohtaamista asiakas- ja kehittämistyössä

Erityisesti koronan aiheuttaman pitkän tauon jälkeen oli antoisaa käydä tuulettumassa kansainvälisillä vesillä kotimaassa. Kuultu, nähty ja keskusteltu vahvisti tuntuman siitä, että olemme Movendoksella pystyneet säilyttämään uteliaan ja aikaansaavan edelläkävijän roolin pienen ja osaavan tiimin sekä välittömien ja luottamuksellisten asiakassuhteiden myötä.

Summa summarum, oli hyvin palkitsevaa laittaa merkille, miten hyvää työtä ja oikealla tavalla Movendos on vuosien ajan tehnyt myös kansainvälisesti vertaillen. Luottamusta herättävä ja asiakkaita kuunteleva tapa kehittää ja keskittyä oleelliseen kantaa hedelmää.

Tärkeintä on merkityksellisyys ja digitalisaation aikaansaama aito muutos – se, että tällä muutoksella on väliä ja merkitystä ammattilaiselle ja asiakkaalle, eli yksilölle.

Blogin kirjoittaja on Movendos Oy:n asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka haluaa edistää yksilöllistä ja oikea-aikaista terveyden ja hyvinvoinnin tukemista.

Lisää uutisia